.
Θέμα: Εφαρμογή Ειδικής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης, που ασκείτε καθήκοντα προϊσταμένου. PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 02:49

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

                                                                                                                                                                          Αθήνα 27 /7/2020
                                                                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.:145

                                                                                                                                                               Προς
                                                                                                                                                               Προϊστάμενο Διεύθυνσης
                                                                                                                                                               Κτηνιατρικής ΜΕΘ

 

Θέμα: Εφαρμογή Ειδικής Συλλογική Σύμβαση Εργασίας στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης, που ασκείτε καθήκοντα προϊσταμένου.

 

Κατά την τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας, συζητήθηκε η αρνητική σας εισήγηση για ένταξη εργαζομένων στην υπηρεσία, που προΐσταστε στις ισχύουσες για τους υπαλλήλους των ΟΤΑ β΄βαθμού Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018, ΦΕΚ 1052/τ.β΄/29-3-2019 και από 28-9-2018 κατάθεση).
Ως γνωστόν σας ζητήθηκε από την Περιφερειακή Αρχή της Κεντρικής Μακεδονίας να στείλετε την εισήγησή σας με τα ονόματα των εργαζομένων που απασχολούνται σε «εξωτερικά συνεργεία» προκειμένου να προχωρήσει η έκδοση της Απόφασης Περιφερειάρχη περί καθορισμού των δικαιούχων υπαλλήλων και η εφαρμογή των παραπάνω αναφερομένων Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Δεδομένου ότι προΐσταστε σε υπηρεσία, που κατά κύριο λόγο υπηρετούν συνάδελφοι που έχουν τις ειδικότητες Κτηνιάτρου, Τεχνολόγου Ζωϊκής Παραγωγής, βοηθού κτηνιάτρου, εργάτη, σπερματεγχύτη ή άλλων σχετικών ειδικοτήτων και οι εργασίες που επιφορτίζονται εκτελούνται μόνο με εξωτερική υπηρεσία, θεωρούμε αδιανόητο να εισηγείστε αρνητικά. Είναι σαν να αρνείστε ότι οι συνάδελφοι αυτοί δουλεύουν έξω στους σταύλους, στα σφαγεία, στους ελέγχους κλπ, είναι σαν να επιλέγετε το εξειδικευμένο προσωπικό της υπηρεσίας να ασκεί μόνο διοικητική εργασία!!!
Εκτός κι αν αφού δεν δέχεστε ότι εκτελούν εξωτερική υπηρεσία, θέλετε να τους οδηγήσετε να «αρνούνται» να πραγματοποιούν ελέγχους και γενικά τις αρμοδιότητές τους.
Σας υπενθυμίζουμε ότι :
α. Οι Συλλογικές Συμβάσεις έχουν ισχύ νόμου και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, για τους εργαζόμενους που αφορούν. Επομένως η όποια διαφορετική προσωπική σας προσέγγιση δεν αναιρεί την υποχρέωση εφαρμογής τους.
β. Ο προϊστάμενος κάθε Δ/νσης της Περιφέρειας οφείλει να ανταποκριθεί στην «ενδιάμεση» ενέργεια, που απαιτείται και να μην δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή τους. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, προτελευταίο εδάφιο των ΣΣΕ, τόσο η εισήγηση των Διευθυντών, όσο και η απόφαση Περιφερειάρχη αφορά ΜΟΝΟ τον καθορισμό των δικαιούχων υπαλλήλων και όχι τα δικαιώματά τους, όπως αυτά καθορίζονται στις συγκεκριμένες Συλλογικές Συμβάσεις.
Μετά από τα παραπάνω ζητάμε να αναθεωρήσετε τη στάση σας και να συντάξετε την εισήγησή σας με τα ονόματα των συναδέλφων που εμπίπτουν στις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις.
Τέλος καλούμε τον Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, που κοινοποιούμε το παρόν για τις δικές του ενέργειες, δεδομένου ότι αυτός εν τέλει είναι υπόχρεος για την εφαρμογή των ΣΣΕ έναντι των εργαζομένων και του νόμου.- 


Κοιν/ση
1.Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας
2.Παρατάξεις Π.Σ.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                           ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑ «ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ» ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 02:45

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

                                                                                                                                                                        Αθήνα 27/7/2020
                                                                                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:144

 

                                                                                                                                                         Προς
                                                                                                                                                                   Υπουργό Εσωτερικών

 

                       ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΑ «ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΝΤΑΙ» ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΟΚΟΥΝ

 

Πληθαίνουν τα φαινόμενα αυθαιρεσίας των Περιφερειακών Αρχών με «μετακινήσεις» υπαλλήλων, που μετατάχτηκαν μέσα από το «Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας» (ΕΣΚ) σε συγκεκριμένες θέσεις.
Ενώ η διαδικασία μετάταξης υπαλλήλου μέσω ΕΣΚ ξεκινάει με την αποστολή αιτήματος από κάθε φορέα για την κάλυψη συγκεκριμένης κενής θέσης με το περίγραμμα αυτής της θέσης εργασίας, υπάλληλοι βρίσκονται λίγο μετά την ανάληψη υπηρεσίας στον φορέα υποδοχής σε άλλη θέση, από αυτήν που προκηρύχτηκε και για την οποία έκαναν αίτηση και επιλέχτηκαν!!!
Ενώ δηλαδή οι Περιφερειακές Αρχές καταθέτουν αιτήματα για κάλυψη συγκεκριμένων θέσεων με προσωπικό συγκεκριμένου κλάδου και ειδικότητας, ενώ η διαδικασία αξιολόγησης υποψηφίων από την υπηρεσία υποδοχής (το προβλεπόμενο τριμελές όργανο) γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την συνάφεια των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων τους με την συγκεκριμένη προκηρυσσόμενη θέση, έρχονται στη συνέχεια και «μετακινούν» τον υπάλληλο σε άλλη θέση.
Δεν μπορεί να επιτρέπεται αυτή η αυθαιρεσία των Περιφερειαρχών. Δεν μπορεί να μην λαμβάνεται υπόψη ως ελάχιστος χρόνος παραμονής στη θέση ενός υπαλλήλου η διετία, διάστημα μες το οποίο δεν του επιτρέπεται εξάλλου να καταθέσει νέα αίτηση μετάταξης.
Ζητάμε την έκδοση σχετικών οδηγιών και ρυθμίσεων ώστε με ρητό τρόπο να σταματήσει η αυθαιρεσία για το συγκεκριμένο ζήτημα και οι μετατασσόμενοι υπάλληλοι να παραμένουν στην θέση για την οποία επιλέγηκαν τουλάχιστον διετία.


Κοιν/ση


Υπουργείο Εσωτερικών
α.Δ/νση Προσωπικού ΤΑ
β.Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                               ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
Περιφερειακές Αρχές Διαφημίζουν τις προσλήψεις συμβασιούχων στις Δομές Υγείας, για να προωθήσουν την μεγαλύτερη απεμπλοκή του κράτους από τη χρηματοδότηση της Υγείας PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 23 Ιούλιος 2020 04:25

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

                                                                                                              Αθήνα 22 /7/2020
                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.:143

 

Περιφερειακές Αρχές
Διαφημίζουν τις προσλήψεις συμβασιούχων στις Δομές Υγείας, για να προωθήσουν την μεγαλύτερη απεμπλοκή του κράτους από τη χρηματοδότηση της Υγείας

 

Ο ένας μετά τον άλλο Περιφερειάρχες της χώρας διαφημίζουν την χρηματοδότηση από τα Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) προσλήψεων επικουρικού προσωπικού σε μονάδες υγείας.
Κάνοντας «πλάτες» στην κυβέρνηση που δεν εξασφαλίζει επαρκή κρατική χρηματοδότηση για την πλήρη στελέχωση με μόνιμο προσωπικό και τον αναγκαίο εξοπλισμό του δημόσιου συστήματος υγείας, δίνουν ταυτόχρονα «το παρόν» στις προωθούμενες αναδιαρθρώσεις στο επίπεδο της κεντρικής, τοπικής και περιφερειακής διοίκησης, που αναμένονται το διάστημα αυτό...
Είναι γνωστό σε όλους ότι εδώ και χρόνια γίνεται προσπάθεια να ανατεθούν ολοένα περισσότερες κοινωνικές υπηρεσίες σε Δήμους και Περιφέρειες, περιορίζοντας σταδιακά την ευθύνη του κράτους σε υποτυπώδεις παροχές υγείας και πρόνοιας.
Οι κυβερνήσεις που ψήφισαν και στήριξαν τον ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ προετοίμασαν το έδαφος με σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 186 , κεφάλαιο Ζ΄ του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με το οποίο «οι Περιφέρειες ασκούν τις αρμοδιότητες των Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.Π.Ε.) της χώρας, οι οποίες τους μεταβιβάζονται με Προεδρικό Διάταγμα που εκδίδεται με πρόταση των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και ύστερα από γνώμη της Ένωσης Περιφερειών (ΕΝ.ΠΕ.)».
Στην ίδια κατεύθυνση κινήθηκαν προτάσεις Περιφερειακών Αρχών (πχ Διοίκηση Κατσιφάρα με την υπ’ 12/2016 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας) να αναλάβουν την λειτουργία των Δημόσιων Δομών Υγείας.
Η πανδημία και η εξελισσόμενη οικονομική κρίση αξιοποιούνται κατά το δοκούν.
Γι αυτό την ίδια στιγμή που ο λαός κατανοεί την ανάγκη για ενίσχυση του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, την ίδια ώρα που απαιτείται να υπάρξει γενναία χρηματοδότησή του για υλικοτεχνικές υποδομές και κάλυψη των 30.000 κενών θέσεων ιατρικού, νοσηλευτικού, παραϊατρικού και βοηθητικού προσωπικού με μόνιμες σχέσεις εργασίας, γίνονται σχεδιασμένες και συντονισμένες προσπάθειες από κυβέρνηση και Περιφερειακές Αρχές να συγκαλυφτούν τα προβλήματα της κρατικής υποχρηματοδότησης και υποστελέχωσης των δημόσιων δομών υγείας. Σημειώνουμε ότι ακόμη και στην πανδημία δεν προσελήφθη ούτε ένας μόνιμος υπάλληλος παρά μόνο 4.000 έκτακτο επικουρικό υγειονομικό προσωπικό!!!
Συντονισμένα προωθείται η μεγαλύτερη απεμπλοκή του κράτους από τη χρηματοδότηση της Υγείας, η παραπέρα ιδιωτικοποίηση, η εμπορευματοποίηση, η ενίσχυση της ανταποδοτικότητας, των ΣΔΙΤ και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.
Επιχειρείται η απορρόφηση της δυσαρέσκειας, ο εφησυχασμός και ο αποπροσανατολισμός εργαζομένων, ανέργων και συνταξιούχων από αυτές τις διεκδικήσεις.
Δεν μας παραπλανούν.
Η μάσκα του ενδιαφέροντος που προσπαθούν να φορέσουν πλασάροντας ως λύσεις τη διεύρυνση των ευέλικτων μορφών απασχόλησης, την συνέχιση της εργασιακής ανασφάλειας και τα μπαλώματα με τις συμβάσεις επικουρικού προσωπικού δεν μας ξεγελά.
Απαιτούμε Δημόσιο Σύστημα Υγείας, ενιαίο, σύγχρονο με δωρεάν παροχές υγείας για όλο το λαό, σε όλες της περιοχές της χώρας, με ενισχυμένη την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης, με στελέχωση όλων των Δημόσιων Μονάδων Υγείας με το αναγκαίο μόνιμο προσωπικό και εξοπλισμένο με όλα τα σύγχρονα ιατροτεχνολογικά μηχανήματα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                         Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                    ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 20 Ιούλιος 2020 13:23

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

                                                                                                                             Αθήνα 17 /7/2020
                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ.:142

 

 

ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΟΡΙΣΜΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ, ΠΟΥ ΕΚΚΡΕΜΟΥΝ

 

Με διαφορετικά «μέτρα και σταθμά» αντιμετωπίζονται συνάδελφοι, που βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης σε αρκετές υπηρεσίες των Περιφερειών.
Περιφερειακές Αρχές :
• Εκδίδουν επιλεκτικά και κατά το δοκούν αποφάσεις αναπλήρωσης όταν θέλουν να παρακάμψουν την αρχαιότητα, ενώ δεν έχουν την ίδια ευαισθησία για εκατοντάδες συναδέλφους που ασκούν εν τοις πράγμασι καθήκοντα ευθύνης, με αποτέλεσμα να μην λαμβάνουν το επίδομα «θέσης».
• Εγκλωβίζουν συναδέλφους σε θέσεις αναπληρωτών προϊσταμένων, για τους οποίους και δεν εκδίδουν σχετική Απόφαση ορισμού και δεν αποδέχονται την παραίτησή τους, δηλαδή επιλέγουν να τους φορτώνουν μόνο με ευθύνες!!!
Η ευθύνη των Περιφερειακών Αρχών και των κυβερνήσεων είναι διπλή. Και γιατί για δώδεκα και πλέον χρόνια δεν έχουν προχωρήσουν τις διαδικασίες επιλογής και τοποθέτησης σε θέσεις ευθύνης στις Περιφέρειες και γιατί ως μόνιμο στοιχείο της πολιτικής τους έχουν τις διακρίσεις και την ημετεροκρατία.
Και να σκεφτεί κανείς ότι όλο το νομοθετικό πλαίσιο επιλογής προϊσταμένων είναι ραμμένο και κομμένο στα μέτρα τους με την μοριοδότηση των αναθέσεων, την συνέντευξη κλπ, για να εξασφαλίζουν στις περισσότερες θέσεις όσους αυτοί κρίνουν…
Χρειάζεται να αναφέρουμε επίσης ότι σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 87 του Ν. 3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α΄) την ευθύνη ορισμού των αναπληρωτών προϊσταμένων Τμημάτων για την έκδοση της σχετικής απόφασης την έχει ο προϊστάμενος της Δ/νσης στην οποία ανήκει το συγκεκριμένο Τμήμα, ενώ την ευθύνη για την τοποθέτηση των κατά κυριολεξία προϊσταμένων (είτε από υπηρεσιακό, είτε από ειδική διάταξη) έχει η Περιφερειακή Αρχή.
Σε κάθε περίπτωση οι ευθύνες των Περιφερειακών Αρχών είναι υπαρκτές και μεγάλες, αφού με δικές τους οδηγίες δεν έχουν εκδοθεί οι συγκεκριμένες αποφάσεις ορισμού, γεγονός που συνιστά μη σύννομη συμπεριφορά της Διοίκησης εν γένει, με ευθεία παράβαση Νόμου, για παραλείψεις οφειλόμενων νομίμων ενεργειών, που ζημιώνουν τους υπαλλήλους των Περιφερειών.
Σημειώνουμε ότι με την Πράξη 22-14/04/2020 του Ι’ Τμήματος (σε συμβούλιο) του Ελεγκτικού Συνεδρίου απορρίφθηκε η αίτηση της Περιφέρειας Αττικής και κρίθηκε ότι σε περιπτώσεις αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων και της εν τοις πράγμασι άσκησης καθηκόντων ευθύνης, το επίδομα θέσης ευθύνης καταβάλλεται νομίμως στον υπάλληλο που ασκεί τα καθήκοντα, εφόσον έχει τα νόμιμα προς τούτο προσόντα και έχει προηγουμένως οριστεί ως αναπληρωτής προϊσταμένου με πράξη του αρμοδίου κατά περίπτωση οργάνου, ακόμη και στην περίπτωση της εν τοις πράγμασι άσκησης καθηκόντων προϊσταμένων (αυτοδίκαιη αναπλήρωση).
Μετά την παραπάνω Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου αποτελεί μονόδρομο για τις Περιφερειακές Αρχές τόσο να εκδώσουν Πράξεις τοποθέτησης των συγκεκριμένων υπαλλήλων σε θέσεις αναπληρωτών προϊσταμένων, όσο και να προχωρήσουν άμεσα στην προκήρυξη όλων των θέσεων ευθύνης (Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων).

Ζητάμε να μπει τέλος στην αυθαιρεσία, τις σκοπιμότητες και τις διακρίσεις.
Να βγουν οι σχετικές αποφάσεις και να ρυθμιστεί η αναδρομική χορήγηση του επιδόματος ευθύνης για τους συναδέλφους που εκτελούν εν τοις πράγμασι καθήκοντα σε θέσεις ευθύνης.

 

Π.Α.
1. Περιφερειάρχες της χώρας
α. Γραφεία Περιφερειαρχών
β. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού
2. Υπουργείο Εσωτερικών
α. Γραφείο Υπουργού
β. Δ/νση προσωπικού Τ.Α.
3. ΕΝΠΕ
4. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                           ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Πέμπτη, 16 Ιούλιος 2020 03:07

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                           Αθήνα 15 / 7/2020
                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.: 141

 

ΤΡΑΓΙΚΗ Η ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

                                                                              ΕΧΕΙ ΞΕΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΘΕ ΟΡΙΟ Η ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

Είμαστε στο πλευρό των συναδέλφων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και στηρίζουμε την κινητοποίηση που αποφάσισαν με συλλογικές διαδικασίες για συμβολικό κλείσιμο του κεντρικού κτιρίου την Πέμπτη στις 16/7/2020 σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τραγική υποστελέχωση των υπηρεσιών της.
Η απαγόρευση των προσλήψεων, οι συνεχιζόμενες αποχωρήσεις λόγω συνταξιοδοτήσεων και η καθυστέρηση στην ένταξη στο πρόγραμμα της κινητικότητας της ΠΚΜ, άδειασε στην κυριολεξία τη Χαλκιδική από υπαλλήλους (μόλις 78 σε όλο το νομό) και έφερε σε λειτουργικό αδιέξοδο κομβικές υπηρεσίες όπως Αγροτικής Οικονομίας, Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, Μεταφορών, Τεχνικές υπηρεσίες, Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Πολιτικής προστασίας κ.α..
Η συνεχιζόμενη απαξίωση των υπηρεσιών αυτών έχει σαν αποτέλεσμα:
• Την εντατικοποίηση σε τραγικό βαθμό της εργασίας των υπαλλήλων που σε πολλές περιπτώσεις καθίσταται αδύνατη με όλες τις συνέπειες (ακόμα και πειθαρχικές) που μπορεί να επιφέρει στους ίδιους.
• Την υποβαθμισμένη παροχή υπηρεσιών στο λαό της Π.Ε. Χαλκιδικής που για άλλη μια φορά αποτελεί το θύμα των πολιτικών επιλογών κυβερνήσεων και Περιφερειακής Αρχής.
Δεν συμβιβαζόμαστε στη λογική της Διοίκησης της ΠΚΜ η οποία εφαρμόζοντας αδιαμαρτύρητα την κεντρική πολιτική, επιχειρεί να κουκουλώσει τα τραγικά κενά με αυθαίρετες μετακινήσεις υπαλλήλων από την Θεσσαλονίκη, προσθέτοντάς τους παράλληλα καθήκοντα και υποχρεώσεις, μετατρέποντάς τους σε εργαζόμενους-λάστιχο.
Απαιτούμε τώρα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για στελέχωση όλων των απαραίτητων υπηρεσιών, χορήγηση όλων των απαραίτητων μέσων και προμήθεια του υλικοτεχνικού εξοπλισμού για την κάλυψη όλων των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε Χαλκιδικής.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                    ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 8 από 132

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση