.
ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 29 Μάιος 2018 00:00

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 25/5 /2018

Αριθμ. Πρωτ.:67

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ

(συσταθείσα δυνάμει του άρθρου 396 του Ν. 4512/2018)

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Στο πλαίσιο της ανάγκης επέκτασης της χορήγησης ανθυγιεινού επιδόματος και σε άλλες εργασίες, κλάδους και ειδικότητες, σας καταθέτουμε τις απόψεις μας με το παρόν συμπληρωματικό υπόμνημα στο προηγούμενο υπ’ αριθμ. 62/21-5-2018 και σας καλούμε να τις λάβετε υπόψη σας στις επεξεργασίες σας:

Α. Για τους υπάλληλους των Δ/νσεων Περιβάλλοντος των Περιφερειών.

Σύμφωνα με το Ν.4014/11, ένας από τους αρμόδιους φορείς περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων είναι και οι Δ/νσεις Περιβάλλοντος των Περιφερειών και τα Κλιμάκια Ποιότητας Περιβάλλοντος (ΚΕΠΠΕ), των Περιφερειακών Ενοτήτων, τα οποία και αυτά διαχειρίζονται επίσης από τις Δ/νσεις Περιβάλλοντος. Αναλυτικά στα πλαίσια των περιβαλλοντικών επιθεωρήσεων ασκούνται τα εξής καθήκοντα:

1. Διενεργούνται έλεγχοι για την παρακολούθηση της εφαρμογής των περιβαλλοντικών όρων που επιβάλλονται για την πραγματοποίηση έργων και δραστηριοτήτων του Δημόσιου, του ευρύτερου δημόσιου τομέα, της τοπικής αυτοδιοίκησης και του ιδιωτικού τομέα.

2. Διενεργούνται έλεγχοι στις δραστηριότητες, συμβάντα και άλλες περιπτώσεις που προκαλούν υποβάθμιση η/και ρύπανση περιβάλλοντος, περιπτώσεις παραβίασης της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και ιδιαίτερα σε προστατευόμενες περιοχές, επεμβάσεις σε ρέματα, καθώς και επεμβάσεις στον αιγιαλό και την παραλία.

3.Ηχομετρήσεις σε πάσης φύσεως δραστηριότητες που διαθέτουν μηχανολογικό εξοπλισμό, με αποτέλεσμα των έκθεση των υπαλλήλων, τις περισσότερες φορές σε υψηλά επίπεδα θορύβου.

4.Περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε λατομεία, ορυχεία, κατά τους οποίους οι υπάλληλοι είναι εκτιθέμενοι σε σκόνη, παιπάλη και άλλες ανθυγιεινές συνθήκες λόγω των μεταλλευμάτων κα, ενώ παράλληλα οι έλεγχοι πραγματοποιούνται συχνά σε επικίνδυνες συνθήκες, λόγω των θέσεων στις οποίες υπάρχουν τα λατομεία-ορυχεία.

5. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε σταυλικές εγκαταστάσεις και σφαγεία, κατά τους οποίους οι υπάλληλοι των Δ/νσεων Περιβάλλοντος έρχονται σε επαφή με λάσπες, οσμές, κόπρανα και γενικότερα σε μικροβιακούς παράγοντες.

6. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι σε άλλες ανθυγιεινές εστίες όπως ΧΥΤΑ, ΧΑΔΑ, ΚΔΑΥ, μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, κατά τους οποίους οι υπάλληλοι είναι εκτιθέμενοι επίσης σε ανθυγιεινούς παράγοντες.

7. Περιβαλλοντικοί έλεγχοι αποβλήτων σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, στις διατάξεις επεξεργασίας αέριων αποβλήτων σε έργα και δραστηριότητες κα , συχνά υπό αντίξοες συνθήκες, κατά τους οποίους οι υπάλληλοι επίσης πολλές φορές εκτίθενται σε ρυπογόνους και επικίνδυνους παράγοντες.

8.Δειγματοληψίες από ύδατα, καθώς και θέσεις όπως γίνεται απόρριψη αποβλήτων, λυμάτων κα, προκειμένου να διαπιστωθεί περίπτωση ρύπανσης ή υποβάθμισης περιβάλλοντος.

Ενώ λοιπόν οι περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις των υπαλλήλων των περιβαλλοντικών αρχών των Περιφερειών, όπως αναφέρεται παραπάνω πραγματοποιούνται σε έργα και δραστηριότητες με ανθυγιεινές εστίες ή σε βιοτεχνικές και βιομηχανικές μονάδες, σε θέσεις υποδοχής και απόρριψης λυμάτων και αποβλήτων, ποτέ δεν έχουν λάβει τα σχετικά προβλεπόμενα που πολύ σωστά λαμβάνουν άλλοι συνάδελφοι τους στις περιφέρειες που πραγματοποιούν ελέγχους σε έργα και δραστηριότητες που είτε έχουν ανθυγειινό χαρακτήρα, είτε αφορούν σε βιοτεχνικές ή βιομηχανικές μονάδες και πάσης φύσεως ρυπογόνα έργα και δραστηριότητες.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο υπάλληλοι των Δ/νσεων Περιβάλλοντος των Περιφερειών, που έχουν αρμοδιότητα και πραγματοποιούν περιβαλλοντικές επιθεωρήσεις εκτελούν ένα έργο δύσκολο αλλά και πολλές φορές επικίνδυνο και ανθυγιεινό, και πιστεύουμε ότι θα πρέπει να ενταχθούν στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος.

Β. Για τους υπαλλήλους κατηγορίας Π.Ε Ιατρών που υπηρετούν στα Τμήματα   Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων.

       Θεωρούμε ότι τα αναφερόμενα στις μέχρι τώρα ισχύουσες ρυθμίσεις για την χορήγηση ανθυγιεινού επιδόματος αφορούν και τους υπαλλήλους του κλάδου Π.Ε Ιατρών, οι οποίοι υπηρετούν στα Τμήματα Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων (πρώην Νομαρχίες).

    

Από τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, όπως περιλαμβάνονται στους Οργανισμούς των Περιφερειών της χώρας, στα καθηκοντολόγια και στα Περιγράμματα Θέσης, όπου αυτά έχουν δημιουργηθεί,διαπιστώνονται τα εξής:

Τους έχουν ανατεθεί τα εξής καθήκοντα:

 1. Η επιδημιολογική επιτήρηση-διερεύνηση υποχεωτικώς δηλούμενων λοιμωδών νοσημάτων ( μπορεί να απαιτηθεί επιτόπια αυτοψία και λήψη ιστορικού του νοσήματος από τον πάσχοντα π.χ. φυματίωση, ελονοσία κλπ δηλαδή άμεση επαφή με τον ασθενή-πολίτη).
 2. Η τακτική παρακολούθηση της λήψης της εγκεκριμένης αγωγής από τους ασθενείς,στους οποίους διεγνώσθη λοιμώδες υποχρεωτικά δηλούμενο νόσημα σύμφωνα με την λίστα του ΚΕΕΛΠΝΟ.
 3. Η διενέργεια και υλοποίηση προγραμμάτων εμβολιασμού σε άπορους και ανασφάλιστους.
 4. Η επιτόπια αυτοψία και διενέργεια ελέγχων σε Δομές Φιλοξενίας Προσφύγων στα πλαίσια της πρόληψης και της προάσπισης της Δημόσιας Υγείας και της περίπτωσης κρουσμάτων λοιμωδών νοσημάτων.
 5. Η υλοποίηση προγραμμάτων της Ταξιδιωτικής Ιατρικής με τη χορήγηση προφυλακτικής χημειοπροφύλαξης έναντι της ελονοσίας και τη διενέργεια εμβολίων για συγκεκριμένα νοσήματα (κίτρινος πυρετός, τυφοειδής πυρετός, χολέρα, λύσσα, πολιομυελίτιδα κ.λπ.).
 6. Η επιμέλεια επαναπατρισμού ταξιδιωτών και τον έλεγχο για πιθανή εμφάνιση νοσήματος από τον τόπο του ταξιδιού.
 7. Η διενέργεια ελέγχου σε καταυλισμούς ΡΟΜΑ σε περίπτωση εμφάνισης Λοιμώδους νοσήματος, και την επιμέλεια εφαρμογής προγράμματος πρόληψης και θεραπείας.
 8. Η διενέργεια ελέγχου και σχεδιασμού πρόληψης περιοχών με πιθανή έκθεση σε ελονοσία, σε συνεργασία με άλλους φορείς.
 9. Με βάση το Εθνικό σχέδιο δράσης για την ελονοσία ( ΜΕΡΩΠΗ) σε συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ ενεργητική αναζήτηση εγχώριων κρουσμάτων .
 10. Εμβολιασμοί έναντι της λύσσας ( θεραπευτικός εμβολιασμός).
 11. Προγράμματα προαγωγής υγείας με επισκέψεις και ομιλίες στα σχολεία της περιφέρειας.
 12. Υγειονομικός έλεγχος πλοίων στα πλαίσια του Διεθνούς υγειονομικού κανονισμού για έκδοση πιστοποιητικού ελεύθερης πλεύσης (πιστοποιητικό απαλλαγής υγειονομικών μέτρων).
 13. Κλινική εξέταση και εργαστηριακή παρακολούθηση εκδιδομένων επ’αμοιβή προσώπων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 14. Χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και έλεγχος ανταπόκρισης στη θεραπεία επί σεξουαλικώς κυρίως μεταδιδόμενων νοσημάτων σε εκδιδόμενα άτομα.
 15. Αυτοψία σε οίκους ανοχής.
 16. Διενέργεια φυματινοαντίδρασης Mantoux και ερμηνεία του αποτελέσματος (μέχρι πρότινος σε Σχολεία και Νηπιαγωγεία) σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού και σε ομάδες υψηλού κινδύνου (πχ ανοσοκατασταλμένους, καρκινοπαθείς, πάσχοντες από αυτοάνοσα νοσήματα πριν την έναρξη βιολογικών παραγόντων, αστυνομικούς, συνοριοφύλακες, νοσηλευτές, παραϊατρικό προσωπικό κλπ).
 17. Κλινική εξέταση και παροχή πρώτων βοηθειών σε πάσχοντες εργαζόμενους των Περιφερειακών Ενοτήτων και σε περίπτωση πρόκλησης εργατικού ατυχήματος (απουσία Ιατρού Εργασίας στην πλειονότητα των Π.Ε).

Όλες οι αρμοδιότητες προκύπτουν από τον Καλλικράτη και σχετική Νομοθεσία του Υπουργείου Υγείας. Ταυτόχρονα επικαιροποιημένες εγκύκλιοι όταν προκύπτει ανάγκη πάλι μέσω υπουργείου και ΚΕΕΛΠΝΟ καθορίζουν έκτακτες δράσεις και ενέργειες.

Για όλους τους παραπάνω λόγους θεωρούμε αναγκαία την ένταξη και των Π.Ε Ιατρών που υπηρετούν στα Τμήματα   Δημόσιας Υγείας των Περιφερειακών Ενοτήτων στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος.

Γ. Τέλος θέλουμε να διευκρινίσουμε ότι στην παράγραφο 8 του υπ’ αριθμ. 62/21-5-2018 εγγράφου μας εκ παραδρομής δεν αναφερθήκαμε και στους οδηγούς βαρέων οχημάτων, οι οποίοι εκτελούν όλες τις αναφερόμενες αρμοδιότητες και εργασίες μαζί με τους χειριστές βαρέων μηχανήματων και επομένως ορθώς συμπεριλαμβάνονται στους δικαιούχους του ανθυγιεινού επιδόματος.

Κοιν/ση

Υπουργείο Εσωτερικών

α. Γραφείο Υπουργού

β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ ΣΤΙΣ 30 ΜΑΗ 2018: ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 29 Μάιος 2018 00:00

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 25/5 /2018

Αριθμ. Πρωτ.:70

ΠΑΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗ ΑΠΕΡΓΙΑ

ΣΤΙΣ 30 ΜΑΗ 2018

ΔΙΝΟΥΜΕ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΣΤΑ ΑΝΤΕΡΓΑΤΙΚΑ-ΑΝΤΙΛΑΪΚΑ ΜΕΤΡΑ

Μπροστά οι δικές μας ανάγκες!

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι.

Το ΔΣ της ΟΣΥΑΠΕ καλεί τους εργαζόμενους στις Περιφέρειες μαζί με τους εργαζόμενους όλης της χώρας σε Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, μαζί άνεργους, συνταξιούχους, αυτοπασχολούμενους, επιστήμονες, γυναίκες, νέους και νέες να παρουν μαζικά μέρος στις 30 Μάη στην 24ωρη απεργία και στις διαδηλώσεις σε όλες τις πόλεις.

Αυτή πρέπει να είναι η δική μας απάντηση στους σχεδιασμούς της κυβέρνησης και του εργοδοτικού κυβερνητικού συνδικαλισμού, σε ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ, που καλούν τους εργαζόμενους την ημέρα εκείνη να απεργήσουν, υιοθετώντας τα αιτήματα της εργοδοσίας και του κράτους, για «ανάπτυξη της υγιούς επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας» για «πολιτικές αγοράς εργασίας (...) που συμβάλλουν στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας, να διαδηλώσουν δηλαδή με τα αιτήματα και το πλαίσιο του ΟΟΣΑ, του ΔΝΤ, της ΕΕ, της ΕΚΤ, των μνημονίων και της Κυβέρνησης.

Κάθε εργαζόμενος θα πρέπει να προβληματιστεί σοβαρά. Να μην ξεγελαστεί από τη συντονισμένη προσπάθεια κυβέρνησης και εργατοπατέρων να δηλητηριάσουν τη συνείδησή του. Ο στόχος τους είναι καθαρός. Θέλουν να αποσπάσουν τη συναίνεση και την υποταγή των εργαζομένων, παρεμβαίνοντας στις μορφές του αγώνα και στα αιτήματά τους, ακριβώς γιατί αυτό θα εξασφαλίσει καλύτερους όρους για την κερδοφορία των επιχειρηματικών ομίλων, με τους εργαζόμενους να κάθονται στη γωνιά τους και να μην αντιδρούν, περιμένοντας από την περιβόητη ανάπτυξη, να πέσει από το τραπέζι των επιχειρηματιών, κανένα ψίχουλο και για αυτούς.

Κόντρα στα παραμύθια και τα αφηγήματα της κυβέρνησης για «δίκαιη» ανάπτυξη, επιστροφή στη κανονικότητα, εθνική παραγωγική ανασυγκρότηση, με όπλο την καθημερινή αλήθεια της διαβίωσής μας διεκδικούμε:

 • Αυξήσεις στους μισθούς, στις συντάξεις, στις κοινωνικές παροχές-Ανάκτηση των έξι μισθών που χάσαμε τα τελευταία χρόνια.
 • Κατάργηση όλων των αντεργατικών αντιλαϊκών νόμων και των 3 μνημονίων.
 • Επαναφορά, υποχρεωτικότητα των ΣΣΕ, κανένας κάτω από τα 751 ευρώ.
 • Νομοθετική κατοχύρωση της Κυριακάτικης αργίας.
 • Kανένας πλειστηριασμός πρώτης κατοικίας.
 • Κάτω οι φόροι – να πληρώσει το μεγάλο κεφάλαιο.
 • Κατάργηση του ΕΝΦΙΑ, των χαρατσιών, της φοροληστείας.
 • Κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου.
 • Να γίνουν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού στις υποστελεχωμένες υπηρεσίες των Περιφερειών, στα δημόσια Νοσοκομεία, στα σχολεία κλπ

Οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες έχουμε μπροστά μας σειρά αντεργατικών νόμων που πρέπει να αντιπαλέψουμε:

Βρισκόμαστε αντιμέτωποι με νέο κύκλο αντιδραστικών αναδιαρθρώσεων στην τοπική διοίκηση, με το νομοσχέδιο «Κλεισθένης», το οποίο ενισχύει την επιχειρηματική δραστηριότητα στους ΟΤΑ σε κρίσιμους τομείς, όπως η διαχείριση απορριμμάτων και η παραχώρηση δημοτικής ακίνητης περιουσίας σε επιχειρηματικούς ομίλους, προωθεί την ανταποδοτικότητα των Υπηρεσιών, την εκχώρηση αρμοδιοτήτων στον ιδιωτικό τομέα, επιβάλλει νέα χαράτσια στο λαό.

Με την ηλεκτρονική αξιολόγηση η κυβέρνηση επιδιώκει να περάσει την αντιδραστική κρατική αξιολόγηση που ο αγώνας των εργαζομένων απέτρεψε! Συνεχίζουμε τον αγώνα μας! Κανένας εργαζόμενος δεν μετέχει στην αξιολόγηση!

Παράλληλα, η Ομοσπονδία μας διεκδικεί με αξιώσεις για πρώτη φορά υπογραφή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας με το Υπουργείο Εσωτερικών. Στο επίκεντρο των διεκδικήσεών μας, μπαίνουν ζητήματα βελτίωσης των όρων εργασίας μας, διεκδικώντας:

 • Την βελτίωση των συνθηκών της Υγιεινής και της Ασφάλειας των εργαζομένων στις Περιφέρειες, την πρόσβαση ειδικοτήτων που ασκούν ανθυγιεινές εργασίες στα απαραίτητα Μέσα Ατομικής Προστασίας και Μέτρα Προληπτικής Ιατρικής.
 • Την ρύθμιση θεμάτων που αφορούν την επιμόρφωσή μας, το χρόνο εργασίας και τις δικαιούμενες άδειες.
 • Να ασκούμε τα καθήκοντα που ορίζεται από τον κλάδο και την ειδικότητά μας, ώστε να μην γινόμαστε λάστιχο για να μπαλώσουμε τις τρύπες που έχει προκαλέσει η απαγόρευση των προσλήψεων από το 2006!!!
 • Να μετακινούμαστε από τη θέση μας σε άλλη Δ/νση-Οργανική Μονάδα της Περιφέρειας με διαφανείς διαδικασίες, με εφαρμογή της έννοιας της μετάθεσης, μετά από αίτηση και όχι κατά το δοκούν και με την καραμέλα των «υπηρεσιακών αναγκών».
 • Να κατοχυρώσουμε το δικαίωμα μας να συμμετέχουμε στις μαζικές διαδικασίες των α’/θμιων σωματίων και να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνδικαλιστική δράση.

Σα να μην έφθαναν όλα αυτά, η συγκυβέρνηση μας λέει ότι το ΝΑΤΟ και η ΕΕ είναι παράγοντες σταθερότητας και ασφάλειας στην περιοχή. Εμβαθύνει την εμπλοκή της χώρας μας στους επικίνδυνους ΝΑΤΟϊκούς σχεδιασμούς, που φέρνουν όλο πιο κοντά το ξέσπασμα ενός γενικευμένου ιμπεριαλιστικού πολέμου.

Οι εργαζόμενοι δεν έχουν τίποτα να κερδίσουν προσμένοντας σε καλύτερες τάχα μέρες από τα αφηγήματα της “μεταμνημονιακής εποχής” που αναφέρει στις «αναπτυξιακές» φιέστες η κυβέρνηση. Η σημερινή αρνητική κατάσταση που αντιμετωπίζουμε στους χώρους δουλειάς και στη ζωή μας, δεν αλλάζει σκύβοντας το κεφάλι και καταπίνοντας τα νέα κυβερνητικά παραμύθια.

Είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε τη ζωή μας!

Όλες και όλοι στην απεργία την Τετάρτη στις 30 Μάη

και στις απεργιακές συγκέντρωσεις

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ: ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 29 Μάιος 2018 00:00

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 25/ 5 /2018

Αριθμ. Πρωτ.: 69

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ

ΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ ΛΥΣΕΙΣ  

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας στη συνεδρίαση του στις 24-5-2018 αφού εξέτασε τις εξελίξεις γύρω από το θέμα των εξετάσεων οδήγησης, το Σχέδιο Νόμου που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και τη συμμετοχή των συναδέλφων στην πολυήμερη προκηρυγμένη αποχή, κατέληξε να συνεχίσει να απαιτεί:

1. ‘Αμεση ψήφιση παράτασης της προθεσμίας του άρθρου 219 του ν.4512/2018 (Α’5) για την καταβολή της προβλεπόμενης μηνιαίας αποζημίωσης στους υπαλλήλους - εξεταστές υποψηφίων οδηγών, αποδεσμεύοντας το ζήτημα αυτό από την συζήτηση για το νέο σύστημα εξετάσεων.

2. Νομοθετική ρύθμιση της συνέχισης εκτός ωραρίου του έργου των εξετάσεων οδήγησης από δύο εξεταστές και της χορήγησης της σχετικής αποζημίωσης.

3. Επαναφορά της χορήγησης της αποζημίωσης στους συναδέλφους που εκτελούν το λεγόμενο βοηθητικό έργο των εξετάσεων.

4. Αναβάθμιση του εξεταστικού έργου, της οδικής ασφάλειας και συμπεριφοράς, νομοθέτηση και λήψη μέτρων διαφάνειας.

5. Νομοθετικό πλαίσιο, που θα διασφαλίζει την οδική ασφάλεια και θα εξασφαλίζει με διαφάνεια την ορθή εκτέλεση του συνόλου των αρμοδιοτήτων των Δ/νσεων Μεταφορών.

6. Προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Στην κατεύθυνση αυτή εάν δεν αναληφθούν σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες και δεν γίνουν ανάλογες προσαρμογές στο Σχέδιο Νόμου για το νέο σύστημα «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ» που δημοσιοποιήθηκε, η Ομοσπονδία θα προχωρήσει εκ νέου σε κινητοποιήσεις και δράσεις.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες αξιοποιούμε την απεργία στις 30 Μάη για να ακουστεί δυνατά η απαίτησή μας για επίλυση και όλων των παραπάνω αιτημάτων.

 

Π.Α.

1. Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών

α. κ. Σπίρτζη Χρήστο

β. κ. Μαυραγάνη Νικόλαο

2. Υπουργείο Εσωτερικών

α. Γραφείο Υπουργού

β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

3. Υπουργείο Οικονομικών

4. Κόμματα (πλην ΧΑ)

5. ΕΝΠΕ

6. Περιφερειάρχες της χώρας

7. Δ/νσεις Μεταφορών & Επικ/νιων

8. Σύλλογοι – μέλη ΟΣΥΑΠΕ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Η αντιδημοκρατική συμπεριφορά, η απαξία και το θράσος δεν έχουν όρια PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 25 Μάιος 2018 00:00

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 24 / 5 /2018

Αριθμ. Πρωτ.: 68

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Η αντιδημοκρατική συμπεριφορά,

η απαξία και το θράσος δεν έχουν όρια

Με ανήποτους χαρακτηρισμούς προς την αντιπροσωπεία της Ομοσπονδίας, προσπάθησε να συγκαλύψει ο υφυπουργός Υποδομών & Μεταφορών Νίκος Μαυραγάνης, τις ευθύνες της κυβέρνησης σε ένα διάτρητο και αναγχρονιστικό νομικό πλαίσιο, που συντηρεί στο ζήτημα των εξετάσεων οδήγησης.

Με προκλητικό, αντιδημοκρατικό και εισαγγελικό ύφος ήθελε να ορίσει αυτός τους εκπροσώπους της Ομοσπονδίας, που θα συνομιλούσε κατά την συνάντηση στις 24-5-2018.

«Δεν σας αναγνωρίζω», «φαλκιδεύετε την ελεύθερη έκφραση των εξεταστών», «δείξτε μου την εξουσιοδότηση, που έχετε» έλεγε και ξανάλεγε οριώμενος.

Αδιαφορώντας για τα υπαρκτά προβλήματα, δεν έδινε απάντηση στο πότε σκοπεύουν να καταθέσουν στη Βουλή το Σχέδιο Νόμου Νόμου για το νέο σύστημα «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ», αρνιόταν να προχωρήσει στη ψήφιση της παράτασης της αποζημίωσης των εξεταστών οδήγησης, αποδεσμεύοντας την απ’ το υπόλοιπο Σχέδιο Νόμου.

Αδιαφορώντας για την τραγική υποστελέχωση των Δ/νσεων Μεταφορών, δεν έδινε απάντηση στο πως θα σταθεί ένα Σώμα Εξεταστών αποκλειστικού έργου και παρέπεμπε στο υπουργείο Εσωτερικών…

Και αφού μετά δήλωσε αναρμοδιότητα…, μας παρέπεμψε στον υπουργό…

Στον «άφαντο» υπουργό, κ. Σπίρτζη, που τον ψάχνουμε 3 μήνες!!!, που παρά τα έγγραφά μας, τις επανειλημένες επικοινωνίες μας με τους γραμματείς τους δεν βρήκε χρόνο να μας συναντήσει, δεν μπόρεσε να διαθέσει ούτε λεπτό στους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Έξι ώρες στον προθάλαμο του υπουργείου και το λεπτό δεν βρέθηκε… Βλέπετε δεν είμαστε μεγαλοκατασκευαστές, δεν είμαστε εργολάβοι, δεν είμαστε Σχολάρχες, ούτε ΜΚΟ…

Συνάδελφοι για άλλη μια φορά «πέσανε οι μάσκες». Έγινε καθαρό και σε όποιον έχει ακόμα αυταπάτες, ότι δεν ενδιαφέρει την κυβέρνηση και την ηγεσία του υπουργείου Μεταφορών, να δοθεί λύση, δεν τους ενδιαφέρει να ακούσουν τις προτάσεις των εργαζομένων.

Την ίδια ώρα, που γι αυτούς είναι «επίφαση» δημοκρατίας η «διαβούλευση» και ο διάλογος, στους εργαζόμενους γίνεται όλο και πιο φανερό ότι ο μόνος δρόμος λύσης είναι αυτός του αγώνα και της διεκδίκησης.

Μαζικά, δυναμικά στην απεργία στις 30 Μάη διεκδικούμε επίλυση και όλων των παραπάνω αιτημάτων.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24-5-2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 25 Μάιος 2018 00:00

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 25/5/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 66

Προς

Συλλόγους-μέλη μας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 24-5-2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας συνεδρίασε την Πέμπτη 24 Μάη 2018 με παρόντα τα 10 από τα 13 μέλη και συγκεκριμένα: Βέτα Πανουτσάκου, Ανδρεαδέλλη Γιάννη, Σταμκοπούλου Νατάσα, Ντόντο Παναγιώτη, Παπαλεξίου Έφη, Μάρκου Χρήστο, Βαζούρα Δημήτρη, Κυριακόπουλο Γιώργο, Ασημακόπουλο Ανδρέα και Ευστρατίου Μπάμπη.

Η συνεδρίαση ξεκίνησε με την συζήτηση του θέματος των εξετάσεων οδήγησης, το Σχέδιο Νόμου που δημοσιοποίησε το υπουργείο Υποδομών & Μεταφορών και τη συμμετοχή των συναδέλφων στην πολυήμερη προκηρυγμένη αποχή, διακόπηκε και τα μέλη του ΔΣ μετέβησαν για παρέμβαση στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ολοκληρώθηκε μετά από αυτήν.

Μετά από τα παραπάνω και την συζήτηση που έγινε έλαβε τις παρακάτω κυρίως αποφάσεις:

 1. Να προχωρήσειη Ομοσπονδία εκ νέου σε κινητοποιήσεις και δράσεις εάν δεν αναληφθούν σχετικές νομοθετικές πρωτοβουλίες από το υπουργείο Μεταφορών και δεν γίνουν ανάλογες προσαρμογές σύμφωνα με τα αιτήματα, που διεκδικούμε στο Σχέδιο Νόμου για το νέο σύστημα «ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ» που δημοσιοποιήθηκε.
 2. Να βγει ανακοίνωση και οδηγίες για την συνέχιση της «απεργίας-αποχής» από τις διαδικασίες της αξιολόγησης, αφού παραμένουν όλες οι αντεργατικές ρυθμίσεις, που την συνοδεύουν.
 3. Αποφάσισε τη λήψη όλων των αναγκαίων μέτρων, προκειμένου να οργανωθεί αποτελεσματικά η συμμετοχή των εργαζομένων στις Περιφέρερειες στην πανεργατική απεργία στις 30 Μάη, με το πλαίσιο της Ομοσπονδίας μας.
 4. Να αναδείξει με κάθε τρόπο την υποστελέχωση των υπηρεσιών μας και να πάρει πρωτοβουλίες διεκδίκησης πρόσληψης μόνιμου προσωπικού.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 8 από 86

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση