.
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10-1-2018 PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2018 00:00

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 11 /1 /2018

Αριθμ. Πρωτ.:5

Προς

Συλλόγους-μέλη μας

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 10-1-2018

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ συνεδρίασε την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018, με παρόντα τα 11 από τα 13 μέλη και συγκεκριμένα: Πανουτσάκου Βέτα, Ανδρεαδέλλη Γιάννη, Σταμκοπούλου Νατάσα, Ντόντο Παναγιώτη, Παπαλεξίου Έφη, Μάρκου Χρήστο, Βαζούρα Δημήτρη, Κυριακόπουλο Γιώργο, Ηλιόπουλο Στέργιο, Καραθανάση Δημήτρη και Ευστρατίου Χαράλαμπο με θέματα «Εξελίξεις και παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας. Εργασιακά προβλήματα και πορεία διεκδικήσεων. Πρόταση διεκδίκησης υπογραφής Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Προγραμματισμός δράσης-Απεργιακή κινητοποίηση. Οικονομικά και διάφορα».

Μετά από διαλογική συζήτηση έλαβε τις παρακάτω αποφάσεις:

1. Κατέληξε στην πρόταση Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας, που θα καταθέσει στο Υπουργείο Εσωτερικών, προκειμένου να ξεκινήσουν οι σχετικές διαπραγματεύσεις.

2. Αποφάσισε να προχωρήσει σε διερεύνηση μιας μόνιμης συνεργασίας με δικηγόρο, για την νομική στήριξη της Ομοσπονδίας και των ζητημάτων που προκύπτουν.

3. Κατέληξε σε διάφορα έγγραφα – ανακοινώσεις (οδηγίες νομικής στήριξης των συναδέλφων κλπ)

Θα εκδοθούν στη συνέχεια αναλυτικές ανακοινώσεις για όσα ζητήματα απαιτούνται.-

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Κυριακή, 14 Ιανουάριος 2018 00:00

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 11 /1 /2018

Αριθμ. Πρωτ.:1

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΟΤΑ

Μετά από την διατύπωση πρακτικών ερωτημάτων σχετικών με την νομική στήριξη, που δικαιούνται οι συνάδελφοί μας γνωστοποιούμε εκτός από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο και τα πρακτικά βήματα, που πρέπει να ακολουθηθούν, ώστε οι εργαζόμενοι των Περιφερειών να γνωρίζουν τι δικαιούνται και τι πρέπει να απαιτούν για το ζήτημα αυτό.

Η συγκεκριμενοποίηση αυτή, είναι επίσης απαραίτητη γιατί υπάρχουν Περιφερειακές Αρχές, που συνεχίζουν σκόπιμα να βάζουν προσκόμματα στην εφαρμογή της ρύθμισης καθώς και άλλες, που αρνούνται να παρέχουν την προβλεπόμενη νομική στήριξη σε συναδέλφους που την χρειάζονται.

Ο ν.4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/31-7-2017) με τίτλο «Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) - Ρυθμίσεις σχετικές με την οργάνωση, τη λειτουργία, τα οικονομικά και το προσωπικό των Ο.Τ.Α. - Ευρωπαϊκοί Όμιλοι Εδαφικής Συνεργασίας - Μητρώο Πολιτών και άλλες διατάξεις», στο άρθρο 102 αναφέρεται στην «Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.» και προβλέπει τα εξής:

“H περίπτωση στ΄ της παρ. 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/ 2010 αντικαθίσταται ως εξής: «στ. Οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών υποχρεούνται να παρέχουν νομική υποστήριξη στους υπαλλήλους που υπηρετούν σε αυτούς, ενώπιον των Δικαστηρίων ή των Δικαστικών Αρχών, σε περίπτωση διενέργειας προκαταρκτικής εξέτασης ή άσκησης ποινικής δίωξης αυτών για αδικήματα που τους αποδίδεται ότι διέπραξαν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους. Η ανωτέρω νομική υποστήριξη δεν παρέχεται σε περίπτωση ποινικής δίωξης αυτών ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας. Η νομική εκπροσώπησή τους συντελείται από δικηγόρο του δήμου ή της περιφέρειας, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου προς τον οικείο δήμαρχο ή περιφερειάρχη, θετική εισήγηση της Υπηρεσίας και απόφαση της οικονομικής επιτροπής. Αν δεν υπηρετεί δικηγόρος με πάγια έμμισθη εντολή, η εκπροσώπηση γίνεται από πληρεξούσιο δικηγόρο, σύμφωνα και με τις διατάξεις των άρθρων 72 και 176 αντιστοίχως. Οι ανωτέρω διατάξεις εφαρμόζονται και για τους αιρετούς των δήμων και των περιφερειών.»”.

Επίσης στην σχετική εγκύκλιο του ΥΠΕΣ (οικ. 39456/ 17 Νοεμβρίου 2017) αναφέρονται τα εξής: «Με την παρούσα διάταξη επεκτείνεται η νομική κάλυψη των υπαλλήλων των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, η οποία προβλεπόταν στο άρθρο 244 του ν.3852/2010 και στους υπαλλήλους των Νομικών τους Προσώπων και αντικαθίσταται η εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας του ΟΤΑ από εισήγηση της Υπηρεσίας.».

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η μόνη προϋπόθεση που τίθεται για να ζητήσει ένας συνάδελφος νομική κάλυψη είναι η μη άσκηση ποινικής δίωξης του ύστερα από καταγγελία εκ μέρους της Υπηρεσίας.

Τα πρακτικά βήματα, που πρέπει να ακολουθηθούν είναι τα εξής:

1. Ο συνάδελφος στον οποίο έχει ασκηθεί ποινική δίωξη ή έχει κληθεί να καταθέσει σε προκαταρκτική εξέταση καταθέτει αίτημα νομικής στήριξης από την Περιφέρεια στην οποία υπηρετεί, προς το Γραφείο Περιφερειάρχη, απευθείας ή μέσω της υπηρεσίας του. Στο αίτημα του συναδέλφου πρέπει να περιλαμβάνεται περιγραφή της υπόθεσης, ο προτεινόμενος δικηγόρος και η προτεινόμενη δαπάνη.

2. Ο Περιφερειάρχης αφού εξετάσει το αίτημα και διαπιστώσει τη συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου, αποστέλλει το αίτημα στην αρμόδια Δ/νση Οικονομικών προκειμένου να συντάξει θετική εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας (για έγκριση της σχετικής δαπάνης). Αναφέρουμε ότι πριν την ρύθμιση του ν.4483/2017 ο Περιφερειάρχης έπρεπε να στείλει το αίτημα στην Νομική υπηρεσία και αυτή στη συνέχεια έπρεπε να ετοιμάσει την σχετική εισήγηση προς την Οικονομική Επιτροπή. Όπως αναφέρεται και στην εγκύκλιο δεν απαιτείται πλέον εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας. Βέβαια στην «συνδρομή των προϋποθέσεων του νόμου» συμπεριλαμβάνεται και η τεκμηριωμένη άποψη της Νομικής υπηρεσίας προς τον Περιφερειάρχη ότι δεν είναι δυνατή η εκπροσώπηση του υπαλλήλου από δικηγόρο της Περιφέρειας (π.χ. λόγω έλλειψης εμπειρίας και εξειδίκευσης σε ποινικές υποθέσεις, λόγω της σχεδόν πλήρους ενασχόλησης της Νομικής Υπηρεσίας με υποθέσεις που εξετάζονται κατά βάση από διοικητικά δικαστήρια).

3. Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας το εντάσσει ως θέμα και αποφασίζει:

- Με την πρώτη συνεδρίαση αποφασίζεται το ύψος του ποσού που θα διατεθεί. Ακολουθεί η έκδοση απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης από τη Δ/νση Οικονομικών και εν συνεχεία,

- Με την δεύτερη συνεδρίαση ανατίθεται σε δικηγόρο η εκπροσώπηση του υπαλλήλου.

Απαιτούνται δηλαδή 2 συνεδριάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.

Σημειώνουμε ότι από την διατύπωση του νόμου προκύπτει ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της παροχής νομικής υποστήριξης και δεν τίθεται θέμα έγκρισης του αιτήματος από την Οικονομική Επιτροπή. Άλλωστε και ο ίδιος ο Νόμος μιλά για «θετική» εισήγηση της Υπηρεσίας. Δηλαδή δεν τίθεται θέμα για «αρνητική» εισήγηση και επομένως ούτε και για «αρνητική» απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Σημειώνουμε επίσης ότι:

- Για την πληρωμή της δαπάνης θα πρέπει να εκδίδεται τιμολόγιο από τον δικηγόρο, που αναλαμβάνει την υπόθεση στο όνομα της Περιφέρειας.

- Πριν πραγματοποιηθεί η δαπάνη πρέπει να έχει ολοκληρωθεί όλη η διαδικασία των εγκρίσεων, μέχρι και η ανάρτηση της απόφασης στη «Διαύγεια».

- Εννοείται ότι τα ποσά που αιτούμεθα για έγκριση πρέπει να είναι «λογικά» και βέβαια δεν αποστέλλονται τα σχετικά εντάλματα για προληπτικό έλεγχο στο Ελεγκτικό Συνέδριο, επειδή τα ποσά είναι «μικρά».

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
14η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΣ ΟΣΥΑΠΕ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος 2017 00:00

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα, 27/ 12 /2017

Αριθμ. Πρωτ. : 133

 

ΠΡΟΣ τα μέλη του Δ.Σ.

1. Ανδρεαδέλλη Γιάννη

2. Ασημακόπουλο Ανδρέα

3. Βαζούρα Δημήτρη

4. Ευστρατίου Χαράλαμπο

5. Ηλιόπουλο Στέργιο

6. Καραθανάση Δημήτριο

7. Κυριακόπουλο Γιώργο

8. Μάρκου Χρήστο

9. Ντόντο Παναγιώτη

10. Παπαλεξίου Έφη

11. Σταμκοπούλου Νατάσα

12. Τζάκο Αντώνη

 

Σας καλώ σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Τετάρτη 10 Ιανουαρίου 2018, στις 9.30 π.μ. στα γραφεία της Ομοσπονδίας (Συγγρού 80, 7ος όροφος), με θέματα:

1. Εξελίξεις και παρεμβάσεις της Ομοσπονδίας. Εργασιακά προβλήματα και πορεία διεκδικήσεων. Πρόταση διεκδίκησης υπογραφής Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας. Προγραμματισμός δράσης-Απεργιακή κινητοποίηση.

2. Οικονομικά.

3. Διάφορα.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

 
ΟΣΥΑΠΕ ΓΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 27 Δεκέμβριος 2017 00:00

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 27 /12 /2017

Αριθμ. Πρωτ.:130

Προς

Συλλόγους-μέλη μας

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΟΣΥΑΠΕ

Σας ενημερώνουμε ότι μετά την συνταξιοδότηση του μέλους του ΔΣ της ΟΣΥΑΠΕ συναδέλφου Θανάση Πατουλιά της θέση του στο μεν Διοικητικό Συμβούλιο καταλαμβάνει ο Παναγιώτης Ντόντος από την Περιφέρεια Αττικής, ως αναπληρωματικό μέλος κατά την εκλογική διαδικασία αναδείξησης των μελών του ΔΣ (Γ.Σ.14-6-2016), στο δε Γενικό Συμβούλιο ο Σάββας Γρηγοριάδης από την Περιφέρεια Ανατολικής Μάκεδονίας Θράκης (Περιφερειακή Ενότητας Δράμας), σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του 7ου Συνεδρίου της ΟΣΥΑΠΕ (2-6-2016).-

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
Απαιτούμε τώρα λύσεις στα οξυμένα προβλήματα των υπαλλήλων της Π.Ε. Κυκλάδων PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 18 Δεκέμβριος 2017 00:00

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα   17/12 /2017

Αριθμ. Πρωτ.:129

 

Προς

Περιφέρεια Νότιου Αιγαίου

α. Γραφείο Περιφερειάρχη

β. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου

γ. Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Απαιτούμε τώρα λύσεις στα οξυμένα προβλήματα των υπαλλήλων της Π.Ε. Κυκλάδων

 

Υποστελέχωση, αυθαίρετες «μετακινήσεις», διοικητικές αυθαιρεσίες της Περιφερειακής Αρχής, απληρωσιά, αυταρχισμός και απαξίωση συναδέλφων και υπηρεσιών είναι τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι στην Περιφερειακή Ενότητα Κυκλαδων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας όχι μόνο συμπαραστέκεται στους αγώνες και τις διεκδικήσεις του Συλλόγου των υπαλλήλων της ΠΕ Κυκλάδων, αλλά απαιτεί να σταματήσει αυτή η κατάσταση και να δοθούν λύσεις.

Το ελάχιστο που έχει να κάνει η Περιφερειακή Αρχή είναι να συζητήσει με το Σύλλογο και να θέσει προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Νότιου Αιγαίου τα προβλήματα.

Ζητάμε:

• Να σταματήσουν οι «αυθαίρετες» μετακινήσεις υπαλλήλων, να παρθούν μέτρα για την άμεση πληρωμή των οδοιπορικών και των εκτός έδρας κινήσεων, να καλυφτούν όλα όσα δικαιούνται οι συνάδελφοι σε αυτή τη νησιωτική περιοχή, όπως επίδομα στέγασης, χορήγηση Μέσων Ατομικής Προστασίας κ.α.

• Να σταματήσουν ο αυταρχισμός και οι αυθαιρεσίες της Περιφερειακής Αρχής, που έχουν γίνει κραυγαλέες με την απαξίωση συναδέλφων, με την ουσιαστική και αναίτια αδρανοποίησή τους, με την αφαίρεση καθηκόντων τους, με το πέταμα «στο καλάθι των αχρήστων» δικαστικής απόφασης, που δικαιώνει συνάδελφο. Να σταματήσουν να αντιμετωπίζουν τους εργαζόμενους με αλλάτρια κριτήρια και άλλου είδους σκοπιμότητες.

• Να αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με την νησιωτικότητα και επιβαρύνουν τους συναδέλφους και τις υπηρεσίες. Να γίνουν εδώ και τώρα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού.

Η μαζική συμμετοχή στην προκηρυγμένη από τον Σύλλογο Υπαλλήλων ΠΕ Κυκλάδων Στάση Εργασίας τη Δευτέρα 18/12/2017 αποτελεί μία πρώτη απάντηση στους αγώνες τους.

 

Κοιν/ση

1. ΥΠΕΣ

2. ΕΝΠΕ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 9 από 77

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση