.
ΑΔΕΔΥ-ΣΥΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 21 Φεβρουάριος 2011 09:28

Συνάδελφοι, σας κοινοποιούμε έγγραφο της ΑΔΕΔΥ και παρακαλούμε να το λάβετε υπόψη.

ΑΔΕΔΥ

Αριθ. Πρωτ. 8

ΠΡΟΣ:   Ομοσπονδίες - Μέλη Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΚΟΙΝ: Νομαρχιακά Τμήματα  Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

ΘΕΜΑ: Απόδοση συνδικαλιστικών εισφορών

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Μετά τη λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών απαιτείται η ρύθμιση της διαδικασίας απόδοσης των συνδικαλιστικών εισφορών σε Πρωτοβάθμιο Σωματείο, Ομοσπονδία και Α.Δ.Ε.Δ.Υ., για τις περιπτώσεις που ήδη ισχύει και έχει συμφωνηθεί η παρακράτησή τους.

Σύμφωνα με την υφιστάμενη νομοθεσία είναι απαραίτητο:

 • 1. Τα Πρωτοβάθμια Σωματεία με έγγραφό τους στον εκκαθαριστή της μισθοδοσίας να ενημερώσουν ότι χρειάζεται η απόδοση του ποσού που παρακρατείται για την Ομοσπονδία να γίνεται σε χωριστό κωδικό. Σε χωριστό κωδικό, επίσης, πρέπει να γίνεται η παρακράτηση του ποσού που αναλογεί στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Στη συνέχεια, ο εκκαθαριστής οφείλει να ενημερώσει την Ενιαία Αρχή Πληρωμών για τη ρύθμιση του θέματος με βάση αυτό το σύστημα. Για διευκόλυνσή σας, επισυνάπτουμε σχέδιο εγγράφου προς τον εκκαθαριστή.
 • 2. Αντίγραφο συμπληρωμένο του παραπάνω εγγράφου πρέπει να κοινοποιηθεί στην Ομοσπονδία, προκειμένου η Ομοσπονδία και η Α.Δ.Ε.Δ.Υ., σε συνεργασία, να προχωρήσουν με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών στην οργάνωση της σχετικής διαδικασίας, στο κεντρικό επίπεδο, και στον έλεγχο των αποδόσεων (κωδικοί, τραπεζικοί λογαριασμοί κλπ).
 • 3. Επιβάλλεται οι Ομοσπονδίες μαζί με τα Σωματεία να προωθήσουν άμεσα την ενέργεια αυτή. Στόχος είναι μέχρι 30.3.2011 να έχει ολοκληρωθεί, στο σύνολο των Σωματείων που εφαρμόζεται η παρακράτηση, προκειμένου να λειτουργήσει, στο πλαίσιο της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών, η απόδοση από 1.7.2011. Έτσι, δεν θα υπάρξουν σύγχυση ή εκκρεμότητες, που θα έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις διαδικασίες οικονομικής τακτοποίησης στα Συνέδρια της Ομοσπονδίας ή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες,

Στις περιπτώσεις Σωματείων, στα οποία δεν εφαρμόζεται ακόμη η  παρακράτηση, μπορεί, ασφαλώς και εκεί, με συμφωνία των εργαζομένων, να τακτοποιηθεί το ζήτημα. Ευκταίο είναι, στο πλαίσιο των τωρινών  ενεργειών των Ομοσπονδιών και της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.  που συνεργάζονται ήδη με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών για το σκοπό αυτό, η ρύθμιση να είναι ταυτόχρονη και καθολική.

Για την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ          Ο ΤΑΜΙΑΣ

ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΣ             ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ        ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΟΪΚΟΣ

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Προς: τον Εκκαθαριστή

.............................

.............................


Η συνδικαλιστική εισφορά παρακρατείται, σύμφωνα με το Νόμο 2303/95 και με την αριθμ. 2/77200/0022/25.10.1999 Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Σας ενημερώνουμε ότι με τη λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών η κατανομή απόδοσης της συνδικαλιστικής εισφοράς, είναι:

 • 1. Πρωτοβάθμιο Σωματείο: .................... ΕΥΡΩ
 • 2. Ομοσπονδία: .................... ΠΟΣΟ
 • 3. Α.Δ.Ε.Δ.Υ. : 0,25 , μηνιαίως


Σας ενημερώνουμε ότι η έναρξη εφαρμογής αυτής της διαδικασίας απόδοσης θα γίνει από 1.7.2011.  Για το σκοπό αυτό, στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, με τις δικές σας ενέργειες καθώς και  τη συνεργασία Α.Δ.Ε.Δ.Υ. - Ομοσπονδιών με την Ενιαία Αρχή Πληρωμών, πρέπει να δημιουργηθούν οι αντίστοιχοι κωδικοί και να ολοκληρωθεί η οργάνωση των απαραίτητων διαδικασιών.

Για .......................................


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                            Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Διευκρινίσεις για τους Συλλόγους (Πρωτοβάθμια Συνδικαλιστικά Όργανα):

 • 1. Στο σημείο εγγραφής του ποσού, εάν η εισφορά είναι ποσοστιαία για το Πρωτοβάθμιο Σωματείο ή την Ομοσπονδία, προσδιορίζεται το ποσοστό.

Η εισφορά για την Α.Δ.Ε.Δ.Υ. είναι 0,25€, ανά μήνα, για κάθε φυσικό πρόσωπο-μέλος.

 • 2. Στις περιπτώσεις που η παρακράτηση δεν γίνεται, ανά μήνα, αλλά μία (1), δύο (2) ή περισσότερες φορές το χρόνο, είναι αυτονόητο ότι υπολογίζεται ανάλογα η ποσοστιαία άθροιση ή το ποσό που προκύπτει, αλλά από 1.7.2011 και μετά για τις Ομοσπονδίες και την Α.Δ.Ε.Δ.Υ.-
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΤΗΚΑΝ ΣΤΟ ΦΕΚ ΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 29 Δεκέμβριος 2010 09:01
Συνάδελφοι.
δημοσιεύτηκαν χθες στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως οι νέοι Οργανισμοί όλων των Περιφερειών.Μπορείτε να τους κατεβάσετε από τη διεύθυνση: 
http://www.et.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=166&Itemid=103&lang=el  (κάνοντας αναζήτηση με κριτήριο την ημερομηνία 27/12/2010).
Περιμένουμε να να μας ενημερώσετε για τα προβλήματα που προκύπτουν στις Περιφέρειές σας. 
 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 08 Δεκέμβριος 2010 08:10

 

Στις 29-11-2010 και στις 30-11-2010,  πραγματοποιήθηκαν οι συνεδριάσεις  του Δ.Σ. και του Γ.Σ. της Ομοσπονδίας, με τρία βασικά θέματα:

 1. Οργανισμοί και λειτουργία των Περιφερειών
 2. Τροποποίηση καταστατικού
 3. Οικονομικά της Ομοσπονδίας μας

 Οργανισμοί:    

Διαπιστώθηκε ομόφωνα ότι ελάχιστες  είναι οι προτάσεις της Ομοσπονδίας μας οι οποίες  έγιναν δεκτές.

Ως εκ τούτου, υπάρχουν πολλά προβλήματα και ζητήματα ανοιχτά, που πρέπει να λυθούν άμεσα, έτσι ώστε να υπάρξει ομαλή μετάβαση από τη μια δομή διοίκησης στην άλλη.

Αποφασίστηκε:

1.Άμεση καταγραφή όλων των ζητημάτων που έχουν προκύψει  με τους Οργανισμούς, και προώθησή τους, ώστε να καταστεί δυνατή η επίλυσή τους, μέσα από νέους Οργανισμούς που θα ζητήσουμε να ψηφιστούν άμεσα ( με την αυξημένη πλειοψηφία των 2/3 που απαιτεί ο Νόμος),ώστε να μην ισχύσουν αυτοί του Υπουργείου που δεν μας καλύπτουν και που μόνο προβλήματα θα δημιουργήσουν.

 2.Συνάντηση με τον Υφυπουργό και δέσμευσή του για τα εξής:

α. Εξασφάλιση όλων των θέσεων εργασίας όσων σήμερα υπηρετούν στις    Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις της χώρας.

β. Άμεση επίλυση του προβλήματος με την μισθοδοσία μας, προβλήματος που από τον Μάιο έχουμε θέσει κατ΄επανάληψη και που δυστυχώς-παρά την ρητή διαβεβαίωση του Υφυπουργού- ακόμη δεν έχει λυθεί.

γ. Να μην προχωρήσουν οι υποχρεωτικές μετατάξεις στους δήμους τώρα, αλλά να διαπιστωθούν στη Περιφέρεια και - αν χρειαστεί- να μεταταχτούν με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τον Νόμο για τους υπόλοιπους την επόμενη διετία.

 Τροποποίηση Καταστατικού:   

Αποφασίστηκε  να πραγματοποιηθεί καταστατικό συνέδριο, μέσα στο Μάρτιο του 2011

Κατατέθηκαν προς συζήτηση διαφορετικές προτάσεις και αποφασίσθηκε να δημιουργηθεί  5μελής   επιτροπή  που θα προσπαθήσει να καταλήξει σε μια ενιαία πρόταση προς το Γενικό Συμβούλιο και να είναι σε θέση να δώσει οδηγίες προς τους πρωτοβάθμιους συλλόγους, οι οποίοι επίσης πρέπει να τροποποιήσουν τα καταστατικά τους τον επόμενο χρόνο.

  Οικονομικά:

Η οικονομική κατάσταση της Ομοσπονδίας μας είναι δύσκολη. Ενημερώθηκε σχετικά, το Γενικό .Συμβούλιο.

     Παρακαλούνται, οι Πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι να καταβάλλουν τις εισφορές τους από το δεύτερο εξάμηνο του 2009 μέχρι τέλους του 2010, διότι δεν θα μπορέσουμε να λειτουργήσουμε και κατά συνέπεια να διεκδικήσουμε την επίλυση των προβλημάτων μας.

    Το χρέος της Ομοσπονδίας μας προς την ΑΔΕΔΥ ανέρχεται ήδη  στο ύψος των 37.000€.

Τέλος αποφασίστηκε ομόφωνα η συμμετοχή της Ομοσπονδίας στην απεργία της 15ης Δεκεμβρίου που προκήρυξε η ΑΔΕΔΥ, με ταυτόχρονη ανάδειξη και προβολή των οξυμμένων προβλημάτων μας.

  

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

    ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                                          ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

 
ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 24 Νοέμβριος 2010 16:58

Μας δόθηκαν επιτέλους χθες το μεσημέρι από το Γραφείο του υφυπουργού κ.Ντόλιου οι τελικοί Οργανισμοί των 13 Περιφερειών, όπως ακριβώς στάλθηκαν στο Συμβούλιο της Επικρατείας για επεξεργασία.

Ήδη τους αποστείλαμε στους Συλλόγους-μέλη μας και στα μέλη του Γενικού Συμβουλίου. Αν κάποιος Σύλλογος δεν τους έχει πάρει, ας μας τους ζητήσει στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

Θεωρούμε σκόπιμο να ζητήσουμε από τους συναδέλφους των Διοικητικών Συμβουλίων κάθε Νομαρχίας σε συνεργασία με τους συναδέλφους των Δ.Σ. των υπολοίπων Νομαρχιών κάθε Περιφέρειας, να επαληθεύσουν τους αριθμούς των θέσεων που προβλέπονται ανά κατηγορία και κλάδο. Συμπεριλαμβάνονται, δηλαδή, όλοι οι συνάδελφοι που υπηρετούν σήμερα και δεν προβλέπεται η μετάταξή τους;

 
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 01 Οκτώβριος 2010 10:02

Στις 30 Σεπτεμβρίου  το Δ.Σ. της ΟΣΥΝΑΕ συναντήθηκε με τον Υφυπουργό κ.Ντόλιο για το θέμα των σχεδίων Προτύπων Οργανισμών.

Του τονίσαμε τα προβλήματα που προκύπτουν για τους εργαζόμενους αλλά και για τους πολίτες από τα σχέδια που μας έδωσαν και του ζητήσαμε άλλη μια φορά,να κάνουν δεκτές τις προτάσεις μας.

Ο κ.Υφυπουργός δεσμεύτηκε στα εξής:

 • Να αναφέρεται στους Οργανισμούς ο αριθμός των υπαλλήλων ανά κλάδο και ειδικότητα (όχι όμως ανά Διεύθυνση, αλλά συνολικά). Ο αριθμός αυτός θα είναι λίγο μεγαλύτερος απ΄αυτόν που θα προκύψει αν στους σήμερα υπηρετούντες, προσθέσουμε αυτούς που θα μεταταχτούν από τις σημερινές Περιφέρειες στις Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις και αφαιρέσουμε αυτούς που θα μεταχθούν υποχρεωτικά από τις σημερινές Ν.Α. στους Δήμους.
 • Να μην μετακινηθεί κανένας εργαζόμενος από την πόλη που υπηρετεί σήμερα.
 • Αρμοδιότητες που δεν αναφέρονται ρητά στους Πρότυπους Οργανισμούς, θα εξακολουθήσουν να ασκούνται από τις Π.Α. με απόφαση του Περιφερειάρχη, όπως είχαμε ζητήσει και μεις.
 • Να αναφέρονται στους Οργανισμούς όλες οι ειδικότητες που υπάρχουν σήμερα στους Οργανισμούς των Ν.Α. και δεν συμπεριελήφθησαν στα σχέδια που μας έδωσαν
 • Να γίνεται η επιλογή των Διευθυντών και των Γενικών Διευθυντών από Π.Ε ή Τ.Ε. όπως προβλέπει και ο Καλλικράτης και όχι από περιορισμένο αριθμό ειδικοτήτων όπως έλεγε το αρχικό σχέδιο.
 • Θα ληφθεί μέριμνα για την χωρίς διακοπή καταβολή των αποδοχών των εργαζομένων από 1-1-2011.
 • Θα συμπεριληφθούν αρμοδιότητες ταμειακής διαχείρισης καθώς και τμήματα ή γραφεία Πληροφορικής σε κάθε Π.Ε.
 • Θα ληφθούν υπόψη οι παρατηρήσεις μας για αυτοτελή τμήματα Παιδείας-Πολιτισμού και Αθλητισμού ανά Π.Ε. καθώς και άλλες επιμέρους προτάσεις που κάναμε για τις ιδιαιτερότητες ανά γεωγραφικό διαμέρισμα.

Συνάδελφοι,

Περιμένουμε να δούμε αν συμπεριληφθούν τουλάχιστον αυτές οι δεσμεύσεις στα σχέδια που θα σταλούν στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Τα σχέδια αυτά δεσμεύτηκε ότι θα μας τα δώσουν  και μόλις τα πάρουμε, θα σας τα στείλουμε αμέσως.

 

 

 

 

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο919293949596979899100ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 98 από 102

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση