.
Για την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 04 Νοέμβριος 2020 01:24

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                    Αθήνα 3/11/2020
                                                                                                  Αριθμ. Πρωτ.:173

 

Για την τροποποίηση του Οργανισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου

 

Με αφορμή την τροποποίηση του ισχύοντος Οργανισμού της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την εισαγωγή του σχεδίου στο Περιφερειακό Συμβούλιο και τα «πήγαινε – έλα» στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, σας καταθέτουμε την ολοκληρωμένη και επεξεργασμένη προσέγγιση της Ομοσπονδίας μας για το ζήτημα του «προβαδίσματος» των κατηγοριών υπαλλήλων στις θέσεις ευθύνης και τις σχετικές Αποφάσεις του Γ΄ Τμήματος του Σ.τ.Ε. (αριθ. πρωτ. 20/2018), σημειώνοντας ότι:
1. Σε κάθε Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας, σύμφωνα με τη διάσταση που δίνει η απόφαση του ΣτΕ, για κάθε θέση ευθύνης πρέπει να γίνεται συγκεκριμένη αιτιολόγηση, ανάλογα με το αντικείμενο της οργανικής μονάδας (Δ/νση, Τμήμα, Αυτοτελές Γραφείο κλπ), δηλαδή τις ασκούμενες αρμοδιότητες και την προτεινόμενη ειδικότητα. Μόνον έτσι το όποιο προβάδισμα της κάθε κατηγορίας δεν θα είναι γενικευμένο και κάθε κατηγορία και ειδικότητα υπαλλήλου θα μπορεί να προΐσταται σε οργανική μονάδα, σύμφωνα με την μοριοδότηση που θα συγκεντρώνεται κατά την διαδικασία επιλογής.
Μόνον έτσι δεν θα «καπελώνει» κανείς-κανέναν, ούτε θα οδηγούμαστε στην επιβολή της λογικής του manager στις δημόσιες υπηρεσίες.
2. Οι αποκλεισμοί και οι σκόπιμες γενικεύσεις και ασάφειες που εμπεριέχονται στα άρθρα 38, 39, 40, και 41 αποκτούν ιδιαίτερη σημασία και δείχνουν τους αντεργατικούς και αδιαφανείς στόχους της Περιφερειακής Αρχής, δεδομένης τόσο της εκκρεμούς προκήρυξης (128290/32288/10-6-2020) για την πλήρωση θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, όσο και των λοιπών χρόνιων εκκρεμών προκηρύξεων όλων των θέσεων ευθύνης.
3. Θα περιμέναμε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου να έδειχνε την ίδια «ευαισθησία» και ταχύτητα στην εξέταση τόσο σχετικών με αναθέσεις σε θέσεις ευθύνης αυθαίρετων αποφάσεων Περιφερειαρχών και τις προσφυγές Συλλόγων και συναδέλφων, όσο και στα σχετικά Εξώδικα της Ομοσπονδίας για την μη προκήρυξη των θέσεων ευθύνης.

Σε συνέχεια αυτών και χωρίς να υπεισέρθουμε και να σχολιάσουμε άλλα ζητήματα του Οργανισμού, πλην της ανάγκης να συμπεριληφθεί στον Οργανισμό κατανομή των οργανικών θέσεων ανά Περιφερειακή Ενότητα και Διεύθυνση, ζητάμε από τα μέλη του Περιφερειακού Συμβουλίου να μελετήσουν το συνημμένο έγγραφό μας, να τοποθετηθούν με υπευθυνότητα, χωρίς αποκλεισμούς κανενός συναδέλφου και να προσαρμόσουν ανάλογα όλα τα σχετικά άρθρα.
Συνημμένο το υπ’ αριθ. 20/20-2-2018 έγγραφο της ΟΣΥΑΠΕ

 

Π.Α.
1. Περιφέρεια Πελοποννήσου
α. Περιφερειάρχη
β. Πρόεδρο και μέλη Περιφερειακού Συμβουλίου

2. Σύλλογοι Περιφέρειας Πελοποννήσου-μέλη μας

3. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου

4. Υπουργείο Εσωτερικών
α. Γραφείο Υπουργού
β. Γ.Γ. Ανθρώπινου Δυναμικού Δ.Τ.
γ. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                           ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΠ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 02 Νοέμβριος 2020 11:41

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                      Αθήνα 1/11/2020
                                                                                                    Αριθμ. Πρωτ.:172

 

 

                                                      Προς
                                                                                       Τα Διοικητικά Συμβούλια
                                                                                                 των Πρωτοβάθμιων Συλλόγων

 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΣΕ ΧΡΗΜΑ ΤΩΝ ΜΑΠ

Συνάδελφοι
Στο άρθρο 60 του ν. 4735/2020 (ΦΕΚ Α΄197/12.10.2020) με τίτλο «Μέσα ατομικής προστασίας και μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους ΟΤΑ», προβλέπεται μεταξύ άλλων ότι «Τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (Μ.Α.Π.) του δικαιούχου προσωπικού των ΟΤΑ που προβλέπονται στην υπ’ αρ. 43726/7.6.2019 κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών (Β΄ 2208), τα οποία δεν χορηγούνται εντός του έτους, αποτιμώνται σε χρήμα, σύμφωνα με την τιμή διαγωνισμού που προκηρύχθηκε ή άλλου διαγωνισμού προγενέστερων ετών που είχε λάβει χώρα για την προμήθεια των ίδιων ειδών».
Λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με την ΚΥΑ 43726/7.6.2019 δεν έχουν χορηγηθεί από τις περισσότερες Περιφέρειες για τα έτη 2019 και 2020 στους δικαιούχους τόσο τα προβλεπόμενα ΜΑΠ, όσο και το γάλα και δεδομένου ότι σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 60 του ν. 4735/2020 προβλέπεται ότι «οι δικαιούχοι, οι οφειλές, ο αριθμός των δόσεων, καθώς και κάθε άλλη συναφής λεπτομέρεια καθορίζονται με απόφαση του οικείου Συμβουλίου»,
προτείνουμε να καταθέσετε σχετικό αίτημα προς τον οικείο Περιφερειάρχη προκειμένου να ζητήσετε να προχωρήσουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να γίνει :
• αποτίμηση των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) που δεν δόθηκαν στους δικαιούχους εργαζόμενους τα έτη 2019 – 2020 σύμφωνα με την εν λόγω ΚΥΑ,
• αποδοχή της οφειλής της κάθε Περιφέρειας και καταβολή του ποσού στους δικαιούχους εργαζόμενους.
Στην κατεύθυνση αυτή σας στέλνουμε συνημμένα για διευκόλυνσή σας σχετικό σχέδιο εγγράφου.
Οφείλουμε να υπενθυμίσουμε ότι η θέση της Ομοσπονδίας μας σε ότι αφορά τα Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ) των εργαζομένων, ήταν και παραμένει πάντα η ίδια.
Τα ΜΑΠ, που κερδήθηκαν με τους αγώνες των εργαζομένων πρέπει να χορηγούνται στους εργαζόμενους προκειμένου σε συνδυασμό με τις συνθήκες στους χώρους εργασίας και τα συλλογικά μέτρα προστασίας να προστατεύουν την υγεία και ασφάλεια τους κατά την εργασία τους.
Η ρύθμιση της κυβέρνησης δεν εξυπηρετεί σε τίποτα αυτόν τον σκοπό. Αντίθετα η κυβέρνηση αντί να δώσει αυξήσεις στους μισθούς, που εδώ και χρόνια χτυπιούνται ανελέητα, προσπαθεί να αποπροσανατολίσει τους εργαζόμενους με δήθεν οικονομικές παροχές, που όμως στις περιπτώσεις που τα Μέσα Ατομικής Προστασίας δεν χορηγούνται και είναι πολλές, είτε πληρώνονται από τους πετσοκομμένους μισθούς των εργαζομένων, ή όταν αδυνατεί οικονομικά ο εργαζόμενος να τα αγοράσει μόνος του βρίσκεται καθημερινά εκτεθειμένος βάζοντας σε κίνδυνο την υγεία και ασφάλεια του, με ευθύνη των Περιφερειακών Αρχών.
Γι αυτό και δεν βολευόμαστε με τέτοιου είδους ρυθμίσεις, ούτε θα επιτρέψουμε να μετατραπεί σε αντικείμενο εκμετάλλευσης, ακόμα και εκμαυλισμού συνειδήσεων και συνέχισης μη χορήγησής τους. Εξάλλου με πάμπολλες παρεμβάσεις τόσο των πρωτοβάθμιων Συλλόγων, όσο και της Ομοσπονδίας (ΟΣΥΑΠΕ), έγγραφα αιτήματα, Εξώδικη Δήλωση κλπ έχουμε επανειλημμένα απαιτήσει τη χορήγησή τους.
Τα ΜΑΠ δεν είναι επίδομα, ούτε είναι εισόδημα. Δεν πρόκειται όμως να χαρίσουμε τα ΜΑΠ των προηγούμενων χρόνων, που δεν χορηγήθηκαν.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                                      ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 30 Οκτώβριος 2020 02:07

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                Αθήνα 29/10/2020
                                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:171

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΡΧΗ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ ΣΤΟ ΣΤΟΧΑΣΤΡΟ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ ΕΥΘΥΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ ΤΗΣ ΣΕ ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

 

 

Καταδικάζουμε τις πρακτικές τρομοκράτησης και φίμωσης της φωνής και των διεκδικήσεων των εργαζομένων της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Σάμου – Ικαρίας για την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας στον εργασιακό τους χώρο.
Είναι αδιανόητο να διώκονται εργαζόμενοι γιατί διαμαρτυρήθηκαν με επιστολή τους για κτιριακά προβλήματα του χώρου, που στεγάζονται οι υπηρεσίες τους στην Ικαρία.
Αυτά τα υπαρκτά προβλήματα και η αντεργατική αντιμετώπιση των «ενοχλητικών» φωνών, που τα βγάζουν στη φόρα, «όπλισαν» το χέρι του ιδιοκτήτη του κτηρίου να μηνύσει τους εργαζόμενους με την κατηγορία της συκοφαντικής δυσφήμησης, γιατί του «κατηγόρησαν» το κτήριο!!!
Μόνο που οι εργαζόμενοι και το Σωματείο τους έκαναν το αυτονόητο και όπως σημειώνεται και στην ανακοίνωση του ΣΥΠΕΣΙ τα κτηριακά προβλήματα ήταν υπαρκτά και γι αυτό αντιμετωπίστηκαν από τον ιδιοκτήτη μετά την διαμαρτυρία των εργαζομένων.
Τα υπαρκτά αυτά προβλήματα όφειλε να έχει εντοπίσει ο Τεχνικός Ασφαλείας της Περιφέρειας, εφ’ όσον βέβαια η Περιφερειακή Αρχή Βόρειου Αιγαίου ήταν συνεπής με τις υποχρεώσεις της προς τους εργαζόμενους και είχε προσλάβει ως όφειλε Τεχνικό Ασφαλείας…
Βέβαια μόνο τυχαίες δεν μπορούν να θεωρούνται πράξεις τρομοκράτησης και ποινικοποίησης των αιτημάτων και των διαμαρτυριών των εργαζομένων, όταν η κυβέρνηση φέρνει προς ψήφιση νόμους ενάντια στο απεργιακό δικαίωμα, στις διαδηλώσεις και στη συνδικαλιστική δράση.
Στεκόμαστε αταλάντευτα δίπλα στις διεκδικήσεις και τις διαμαρτυρίες των εργαζομένων των Π.Ε Σάμου - Ικαρίας.
Οι εργαζόμενοι και το συνδικαλιστικό τους όργανο δεν φιμώνονται, δεν τρομοκρατούνται.
Οι διαμαρτυρίες και οι αγώνες τους δεν ποινικοποιούνται.

Απαιτούμαι :
 Να αποσυρθεί η μηνυτήρια αναφορά κατά των εργαζομένων και των συνδικαλιστών του ΣΥΠΕΣΙ.
 Η Περιφερειακή Αρχή να αναλάβει τις ευθύνες της και να παρέμβει προς την κατεύθυνση απόσυρσης της μήνυσης και εξασφάλισης των αναγκαίων όρων υγείας και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους.


Π.Α.
Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
α. Περιφερειάρχη
β. Πρόεδρο Περιφερειακού Συμβουλίου
γ. Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                                                     ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
Απαράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις Περιφερειαρχών PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 26 Οκτώβριος 2020 19:49

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                          Αθήνα 25/10/2020
                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:170

 

Απαράδεκτες και προκλητικές δηλώσεις Περιφερειαρχών

 

Θεωρούμε απαράδεκτες και προκλητικές τις δηλώσεις του Περιφερειάρχη Ηπείρου ότι ευθύνονται οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων για την εξάπλωση του κορονοϊού στα Γιάννενα και του Περιφερειάρχη Αττικής ότι η απαίτηση των Εποπτών Δημόσιας Υγείας να τους παρέχονται τα μέσα να κάνουν την δουλειά τους (υπηρεσιακά αυτοκίνητα, οδοιπορικά, ανθυγιεινό) αποτελεί «αντιπολιτευτική» και «κομματική» κίνηση, χαρακτηρίζοντας τα μάλιστα ως απαίτηση για κάποια «ευεργετήματα»!!!
Ευθυγραμμισμένοι με την κυβερνητική προπαγάνδα και τις κραυγές από τα παπαγαλάκια σε ΜΜΕ και αποθεώνοντας την «ατομική ευθύνη» προσπαθούν να συκοφαντήσουν κάθε φωνή, που απαιτεί, διεκδικεί, αγωνίζεται.

Κυβέρνηση και Περιφερειάρχες προσπαθούν να κρύψουν τις δικές τους ευθύνες για το συνωστισμό στους χώρους δουλειάς, στα μέσα μεταφοράς και στα σχολεία, αλλά και για τις τραγικές ελλείψεις στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, στα νοσοκομεία, στις υπηρεσίες καθαριότητας, στους ελεγκτικούς μηχανισμούς, στα κενά των υγειονομικών πρωτοκόλλων κλπ.
Προσπαθούν να αξιοποιήσουν την πανδημία και την απαίτηση αντιμετώπισης της για να στρώσουν το έδαφος για τον «νέο» συνδικαλιστικό νόμο, για να επιβάλουν «σιγή νεκροταφείου» απέναντι στα αντιλαϊκά μέτρα και την καταπάτηση εργατικών, λαϊκών δικαιωμάτων.
Συνεχίζουμε τους αγώνες μας, συνεχίζουμε να στεκόμαστε απέναντι σε όλους όσους μοιράζουν με μεγάλη ευκολία εκατομμύρια, φοροαπαλλαγές, τζάμπα εργατικά χέρια στους επιχειρηματικούς ομίλους, απαιτώντας από τους εργαζόμενους να «βάλουν πλάτη» σε αυτή την πολιτική.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                            ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΕΞΩ ΟΙ ΝΑΖΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 26 Οκτώβριος 2020 19:46

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                             Αθήνα 25 /10/2020
                                                                                                         Αριθμ. Πρωτ.:169

 

ΕΞΩ ΟΙ ΝΑΖΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ

 

Καλούμε τις Περιφερειακές Αρχές να συμπαραταχθούν με το αίσθημα του λαού και να πετάξουν έξω επιτέλους από τις Περιφέρειες τους χρυσαυγίτες και τους φασίστες περιφερειακούς συμβούλους, να σφραγίσουν τα γραφεία τους και να σταματήσουν να παραχωρούν χώρο και άλλες διευκολύνσεις σε όλους τους συμβούλους που εκλέχτηκαν με τα ψηφοδέλτια ναζιστών εγκληματιών.

Η Χρυσή Αυγή είναι εγκληματική οργάνωση, ένοχη και καταδικασμένη για τις δολοφονίες του Παύλου Φύσσα και του Σαχζάτ Λουκμάν, για τις επιθέσεις στους Αιγύπτιους αλιεργάτες και σε συνδικαλιστές του ΠΑΜΕ και πολλές άλλες εγκληματικές ενέργειες.
Όσοι εκλέχτηκαν με το ναζιστικό μόρφωμα δεν έχουν καμιά θέση ανάμεσά μας.
Όσοι δέχονται με την ψήφο ναζιστών να παίρνονται αποφάσεις για το λαό, όσοι υποθάλπουν την παρουσία τους, ταυτίζονται μαζί τους.
Οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες είχαμε καταγγείλει τις παραχωρήσεις στην εγκληματική οργάνωση γραφείων και άλλων διευκολύνσεων. Είχαμε καλέσει τις Περιφερειακές Αρχές να ακολουθήσουν το δρόμο άλλων αιρετών κόντρα στο Νόμο. Τότε δεν το έκαναν, ας το κάνουν τουλάχιστον τώρα.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                 ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο11121314151617181920ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 11 από 140

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση