.
ΘΕΣΕΙΣ Δ.Σ. ΓΙΑ "ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ" PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 26 Απρίλιος 2010 12:17

O.   Σ.   Υ.   Ν.   Α.  Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Όλοι μας βιώνουμε καθημερινά μια σκληρή επίθεση στους εργαζόμενους, όπου με κυβερνητική παρέμβαση  - "Σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ"-  ανατρέπεται ή γίνεται προσπάθεια να ανατραπούν κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον παράγοντα εργασία και την προοπτική της.

Μέσα σ' ένα τέτοιο κλίμα, το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι οφείλουν να ανταποκριθούν στο έργο τους, να αντισταθούν και να παλέψουν για να αποτραπούν αυτές οι αρνητικές εξελίξεις και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των εργαζομένων στη βάση των δικών τους προτάσεων, ώστε να ενισχύεται και όχι να περιορίζεται ο ρόλος τους.

Είναι μια κρίσιμη στιγμή για τους εργαζόμενους και το μέλλον τους. Έχουμε όλοι τους ίδιους προβληματισμούς και κοινές ανησυχίες και ερωτήματα.

Με το σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» η χώρα μπαίνει σε περιπέτεια.  Οι ανησυχίες μας, μετά την παρουσίαση του προσχεδίου, είναι βάσιμες και πραγματικές.

Ειδικότερα:

Μετά από μια πρώτη ανάγνωση και εξέταση του μεγάλου και ογκώδους προσχεδίου, διαπιστώνει κανείς ότι οι τομές που ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι κάνει δεν υπάρχουν . Γιατί:

1. Δεν μπορεί η διοικητική διάρθρωση  του κράτους να αλλάζει κάθε 15 χρόνια, χωρίς να γίνει απολογισμός και αποτίμηση της προηγούμενης διοικητικής διάρθρωσης (Καποδίστριας 1) , χωρίς να εξετάζεται αν πέτυχε, αν είχε προβλήματα, δυσλειτουργίες και αδυναμίες και ποια ήταν αυτά και πώς έπρεπε να διορθωθούν. Δε γίνεται τίποτα από αυτά και προχωράμε σε ένα νέο Διοικητικό σύστημα.

2. Το σύστημα εξουσίας παραμένει το ίδιο συγκεντρωτικό. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ξαναμοιράζονται οι αρμοδιότητες μόνο όσον αφορά την Αυτοδιοίκηση προς τα πάνω και προς τα κάτω και όχι μεταξύ κεντρικής διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα δε για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που καταδικάζονται σε ξαφνικό θάνατο, εκχωρούνται αρμοδιότητες είτε προς τους Δήμους, είτε προς τις Αιρετές Περιφέρειες, ιδιαίτερα στους Δήμους, χωρίς καμία υποδομή, είτε υλικοτεχνική, είτε σε επίπεδο προσωπικού. Επίσης, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες  που να έχουν σχέση με την ανάπτυξη, την εκτέλεση έργων , είτε την παροχή υπηρεσιών.

3. Δεν μπορεί ένα κράτος να καταδικάζει σε ξαφνικό θάνατο 54 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 13 Περιφέρειες και τα 2/3 των Δήμων της χώρας, με μόνο μία διαβούλευση 3 μηνών. Πώς είναι δυνατόν να καταγραφούν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα; Πώς μπορεί να γίνει η απαιτούμενη προετοιμασία και να έχει νόημα η δημόσια  διαβούλευση;          Είναι αδύνατον.

4.Δεν μπορεί να ευαγγελίζεσαι αποκέντρωση και να μην ισχύει στην πράξη. Ποιος ο λόγος στις 13 αιρετές Περιφέρειες να δημιουργηθούν και 7 κρατικές περιφέρειες . Ρωτούμε: είναι αποκέντρωση αυτό;

5. Δεν μπορεί κάθε 15 χρόνια να έχουμε νέα διοικητική δομή στη χώρα. Και μάλιστα με τεράστιες Περιφέρειες και Δήμους και με έδρες αυτών σε τέτοιες χιλιομετρικές αποστάσεις, έτσι ώστε να αποκλείονται οι κοινωνικές δυνάμεις και ο πολίτης να βρίσκεται μακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Χωρίς να είναι προφανής η αναγκαιότητα για μια τέτοια αλλαγή. Και δεν ισχυρίζεται κανείς ότι πρέπει να γυρίσουμε στην προγενέστερη κατάσταση.

Aλλά να γίνει μια συνολική διοικητική διάρθρωση από την Κεντρική Διοίκηση στον Β΄ βαθμό και από τον Β΄ βαθμό στον Α΄ βαθμό, με την απαιτούμενη προετοιμασία και την επαρκή διαβούλευση.

 

ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

 • Απάλειψη από όλο το σχέδιο νόμου της λέξης κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, γιατί εκτιμούμε ότι υποκρύπτει κίνδυνο απολύσεων. Προβληματισμός υπάρχειγιατί σύμφωνα με δημόσιες θέσεις κυβερνητικών στελεχώντο Σύνταγμα υπερασπίζεται θέσεις και όχι τα πρόσωπα που κατέχουν τις θέσεις, με αποτέλεσμα να καταργούνται οι θέσεις και αυτόματα να απολύονται τα πρόσωπα.
 • Υποχρεωτικές μετατάξεις.Το προσχέδιο προβλέπει είτε εκούσιες είτε αναγκαστικές μετατάξεις προς τους Δήμους και τις αιρετές Περιφέρειες - και όχι προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων - μέσα στο 2010, ενώ δεν υπάρχει δέσμευση σαφής για νέους Οργανισμούς και για τη γρήγορη και αυτόνομη ένταξη των υπαλλήλων σε αυτούς.

Με ποια κριτήρια θα υλοποιηθούν οι αναγκαστικές μετατάξεις των υπαλλήλων; Τι συνέπειες θα έχει μια αναγκαστική μετάταξη στην προσωπική και οικογενειακή ζωή ενός υπαλλήλου;

Στην προηγούμενη εμπειρία  (Καποδίστριας 1) οι μετατάξεις έγιναν με λάθος τρόπο και με δυσμενείς διαδικασίες για τους εργαζόμενους. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, διότι εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος απολύσεων.

 • Τι θα γίνει με τους υπαλλήλους που δεν θα αποδεχθούν το νέο καθεστώς εργασίας; Θα απολυθούν;

Όχι στις υποχρεωτικές μετατάξεις. Μόνο εκούσιες με κίνητρα και δικαίωμα επιλογής.

 • Προτείνουμε στα άρθρα πουαναφέρονται στην ανέλιξη των υπαλλήλων: προαγωγές - μεταθέσεις,μετατάξεις,να υπάγεται μόνο στον Δημοσιο-ϋπαλληλικό Κώδικα και όχι σε Κανονισμούς Εσωτερικής ΛειτουργίαςΠεριφερειών. Στη θεσμοθετημένη επιτροπή που θα δημιουργηθεί για τη σύνταξη του πρότυπου Οργανισμού να συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού οργάνου. (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.)
 • Άρση των μισθολογικών ανισοτήτων που υπάρχουν μέχρι σήμερα στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και προέκυψαν από το 1996 και μετά.
 • Άρση των κωλυμάτων και του ασυμβίβαστου που αφορούν τους υπαλλήλους των Ν.Α. (άρθρο 117 προσχεδίου) και την εκλογή τους στα αιρετά όργανα.
 • Η μισθοδοσία όλων των εργαζόμενων στις νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις να υπαχθεί στον κρατικό προϋπολογισμό που έχει δημιουργηθεί (07120 μισθοδοσία προσωπικού Ν.Α. και υπαλλήλων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και Αιρετών.)

ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι που προβλέπει το νομοσχέδιο για τις Περιφέρειες και τους Δήμους δεν ορίζονται επακριβώς.

Με υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζεται τι ποσοστό Φ.Π.Α κ.λ.π. θα παίρνουν οι Δήμοι.

Δηλαδή, πάλι η κεντρική Διοίκηση θα ασκεί ασφυκτικό κλοιό στην Αυτοδιοίκηση αφού θα έχει τη δυνατότητα επιλεκτικής χρηματοδότησης των Περιφερειών και Ο.Τ.Α.

 

ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Είναι φανερό και βέβαιο ότι καταργείται ολόκληρο το    σύστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Γίνεται και ορίζεται:

 • Αναδιανομή σε Α΄ και Β΄ βαθμό αυτοδιοίκησηςόλων των αρμοδιοτήτων.
 • Δεν καθορίζεται οριστικός τρόπος περιγραφής αρμοδιοτήτων.
 • Αποσύνδεση της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τις υποχρεωτικές ή εκούσιες μετατάξεις του προσωπικού.

 

Προτείνουμε την απόσυρση του προσχεδίου νόμου «Καλλικράτης», με το σκεπτικό ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να γίνονται βιαστικά βήματα.

Στηρίζουμε όμως μια συνολική διοικητική μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση του ελληνικού  διοικητικού συστήματος που θα γίνει με νέα  σοβαρή διαβούλευση και από μηδενική βάση, με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς και με προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ψήφισης  το Μάιο του 2011.

 

Συνάδελφοι, δύναμή μας είναι οι ξεκάθαρες θέσεις και η ενότητα.

 

Πρέπει να οργανωθούν κινητοποιήσεις έως ότου διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Εμείς με τη συμμετοχή μας και τον αγώνα μας θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τις δικές μας λύσεις και θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας.

Στις πολύπαθες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υπηρετούν συνάδελφοι που έχουν υποστεί ακόμη και τρεις μετατάξεις. Παρ' όλες  τις αντιξοότητες όμως, οι εργαζόμενοι στις Ν.Α. έχουν επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον τους.

Οι συνέπειες που θα προκύψουν από τις κινητοποιήσεις μας στους πολίτες θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το Υπουργείο Εσωτερικών και την κυβέρνηση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ 
ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 26 Απρίλιος 2010 12:00

Ο.  Σ.  Υ.  Ν.  Α.  Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

4ο Συνέδριο

22-23-24 Μάρτη 2010-04-27 - Αθήνα

 

ΟΧΙ ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ

Κι αυτή η διοικητική μεταρρύθμιση θα φέρει νέα δεινά στο λαό και στους εργαζόμενους της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Μετά από διεξοδική συζήτηση, που έγινε επί της αρχής του σχεδίου «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», διαπιστώνουμε ότι:

Α)

Μέχρι σήμερα στο όνομα της περιφερειακής ανάπτυξης και αποκέντρωσης, προωθήθηκαν μια σειρά μέτρα, που αφορούν στην διάρθρωση και λειτουργία τμημάτων του κρατικού μηχανισμού, όπως οι αναγκαστικές συνενώσεις με το σχέδιο «ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ», η εκχώρηση νέων αρμοδιοτήτων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, η θεσμοθέτηση της «Περιφέρειας» ως βασικού ενδιάμεσου κρίκου και τώρα, με το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ», που επιδιώκει την παραπέρα συνένωση Περιφερειών,  Νομαρχιών και Δήμων. Η ζωή, όμως, που είναι αδιάψευστος κριτής των πάντων, έδειξε ότι τα μέτρα αυτά, όχι μόνο δεν αναίρεσαν, αλλά αντίθετα όξυναν την ανισόμετρη ανάπτυξη ανάμεσα σε περιοχές και της ίδιας της περιφέρειας, αλλά και ανάμεσα στο κέντρο και την περιφέρεια. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η παραπέρα ερήμωση της υπαίθρου. Όχι μόνο λοιπόν δε βελτίωσαν τη θέση και την ποιότητα της ζωής των εργαζομένων και του λαού συνολικότερα αλλά και την υποβάθμισαν ακόμα περισσότερο. Αντίθετα διευκόλυναν και διόγκωσαν την παρέμβαση του κεφαλαίου, που μέσω ΣΔΙΤ και άλλων εργαλείων του άνοιγαν ένα νέο πεδίο μεγάλης κερδοφορίας.

 

 

Β)

Εμείς οι εργαζόμενοι στη Ν.Α. δεν υπερασπιζόμαστε σε καμιά περίπτωση τη διατήρηση της υπάρχουσας διοικητικής δομής της χώρας και δεν είμαστε αντίθετοι σε μια αλλαγή του διοικητικού χάρτη εφόσον οι σύγχρονες ανάγκες το απαιτούν. Όμως βασικό και αποκλειστικό κριτήριο μιας διοικητικής αλλαγής για μας είναι η εξυπηρέτηση πάνω απ' όλα των συμφερόντων των εργαζομένων και από την άποψη αυτή τοποθετούμαστε.

Συνεπώς, κάθε διοικητική αλλαγή στο όνομα της ανάπτυξης, πρέπει να απαντάει στο ερώτημα:

«Ανάπτυξη από ποιόν και για ποιόν;»

Είναι καθαρό λοιπόν ότι η ανάπτυξη προς όφελος του λαού και των εργαζομένων, δεν είναι θέμα διοικητικής δομής αλλά διαφορετικής πολιτικής κατεύθυνσης και βούλησης. Κι απ' αυτή τη σκοπιά και την οπτική γωνία, θεωρούμε ότι το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» που προωθεί η κυβέρνηση, έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τα παραπάνω, και τούτο γιατί:

 

 

1)

Προσπαθεί μέσα από νέα και μεγαλύτερα διοικητικά κέντρα να διευκολύνει τη δραστηριότητα μονοπωλιακών ομίλων, γύρω από τα όποια έργα θα γίνονται. Ήδη, το θεσμικό πλαίσιο υπάρχει, είναι τα ΣΔΙΤ, οι παραχωρήσεις κ.α.. Αυτό που απομένει είναι οι μεγάλες πληθυσμιακές μονάδες, που σημαίνουν μεγαλύτερες επενδύσεις, μεγαλύτερες αγορές.

2)

Θέλει να περιορίσει τις κρατικές δαπάνες. Γι' αυτό μιλάει για λειτουργική και οικονομική αυτοδυναμία της Αυτοδιοίκησης, που δεν πρέπει - κατά την άποψή της - να ζητά κονδύλια από το κράτος. Πρέπει η ίδια να βρίσκει πόρους φορολογώντας διπλά και τριπλά το λαό, ή μέσω της εκποίησης δημόσιας περιουσίας

3)

Επιδιώκει να μεταφέρει αρμοδιότητες στα νέα σχήματα της Αυτοδιοίκησης, που προκειμένου να τις υλοποιήσει θα επιβαρύνει το λαό, στη βάση της ανταποδοτικότητας.

4)

Προωθεί τη διάσπαση του ενιαίου χαρακτήρα της Υγείας και της Πρόνοιας, μεταφέροντας αρμοδιότητες γι' αυτά τα ζητήματα από το κράτος στην Αυτοδιοίκηση, κι αυτή με τη σειρά της, προκειμένου να βρει πόρους, να στρέφεται στο λαό, με αποτέλεσμα τα Νοσοκομεία και οι Υπηρεσίες Υγείας, να φυτοζωούν, δίνοντας έτσι την ευκαιρία και τη δυνατότητα στον ιδιωτικό τομέα να τις ανταγωνίζεται επιτυχώς.

5)

Προωθεί, επίσης, τη διάσπαση του δημόσιου χαρακτήρα της Παιδείας, που, με τη δήθεν αποκέντρωσή της, θα ιδιωτικοποιηθεί, θα κατηγοριοποιηθεί και θα παραδοθεί στις υπηρεσίες των επιχειρηματικών ομίλων.

6)

Επιδιώκεται μέσα από τη λειτουργία των νέων σχημάτων της Αυτοδιοίκησης με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια, να επεκταθεί η εμπορευματοποίηση υπηρεσιών, η παραπέρα ελαστικοποίηση των σχέσεων εργασίας των εργαζομένων με τα τοπικά σύμφωνα απασχόλησης και τις ιδιωτικές συμφωνίες κ.α.

7)

Πιο συγκεκριμένα για μας τους εργαζόμενους στη Ν.Α. το πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» σημαίνει νέα εργασιακή περιπλάνηση, νέες υποχρεωτικές μετατάξεις, αβέβαιο εργασιακό μέλλον, μεγαλύτερη ευελιξία στις εργασιακές μας σχέσεις, χτύπημα της μονιμότητας, νέα λιτότητα,  παραπέρα υποβάθμιση των κοινωνικοασφαλιστικών δικαιωμάτων μας.

Για όλους αυτούς τους λόγους, είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι στην νέα διοικητική μεταρρύθμιση, όχι στη βάση του ποιος Δήμος θα συνενωθεί με ποιον, όπως προαλείφεται να γίνει ο γνωστός αποπροσανατολιστικός καυγάς, αλλά της πολιτικής της στόχευσης. Κάθε απόπειρα να περάσει «δια πυρός και σιδήρου» με τον προσχηματικό «κοινωνικό διάλογο» και τη διαβούλευση, θα μας βρει στους δρόμους του ΑΓΩΝΑ. Για μας, η προώθηση του «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» θα αποτελέσει ακόμα ένα «CASUS BELLI», γιατί θα μας τσακίσει τριπλά και σαν εργαζόμενους και σαν φορολογούμενους και σαν αποδέκτες κοινωνικών υπηρεσιών.

Γι' αυτό καλούμε σε αγωνιστική ετοιμότητα κι επαγρύπνηση, όλους τους συναδέλφους των Ν.Α. γιατί στο πετσί μας πρώτα θα δοκιμαστεί η γνωστή συνταγή «καταργούμενης της οργανικής θέσης απολύεσαι»...

Πριν λοιπόν είναι πολύ αργά, με τα λάβαρα του ΑΓΩΝΑ,

ΛΕΜΕ ΟΧΙ:

 • ΣΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ
 • ΣΤΙΣ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ
 • ΣΤΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΟΠΙΚΗ ΚΙ ΕΜΜΕΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ
 • ΣΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

ΛΕΜΕ ΝΑΙ:

 • ΣΤΗ ΜΟΝΙΜΗ ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ, ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
 • ΣΕ 1400 ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΒΑΣΙΚΟ ΜΙΣΘΟ
 • ΣΕ ΕΝΙΑΙΑ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΝΟΜΑΡΧΙΕΣ - ΑΥΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ - ΜΕ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΙΣΟΤΗΤΑ
 • ΣΤΟΝ ΕΝΙΑΙΟ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΚΑΙ ΔΩΡΕΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ - ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΡΟΝΟΙΑΣ
 • ΣΕ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΛΑΟΥ, ΧΩΡΙΣ ΦΟΡΟΥΣ, ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΕΣ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΔΙΤ

 

Μιχάλης Κυνδιλίδης

Πρόεδρος Γ.Σ.

 


 


 
« ΈναρξηΠροηγούμενο121122123124125126127128129ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 129 από 129

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση