.
Εφαρμογή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΜΕ Θεσσαλονίκης. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 00:38

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                  Αθήνα 10 /11/2020
                                                                                              Αριθμ. Πρωτ.:178

 

                                                  Προς:
                                                                                                          Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας

 

Θέμα: Εφαρμογή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΜΕ Θεσσαλονίκης.

 

Σε συνέχεια της προηγούμενης επιστολής μας (145/27-7-2020) με αίτημα την Εφαρμογή των ΣΣΕ στους υπαλλήλους που υπηρετούν στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής ΜΕ Θεσσαλονίκης και εμπίπτουν στις ισχύουσες Συλλογικές Συμβάσεις (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018, ΦΕΚ 1052/τ.β΄/29-3-2019 και από 28-9-2018 κατάθεση) και λαμβάνοντας υπόψη τα αναγραφόμενα στις απαντήσεις του αναπληρωτή Προϊσταμένου της συγκεκριμένης Δ/νσης με αριθμούς 587199/34058/21-10-2020 και 622260/35792/9-11-2020 σημειώνουμε τα εξής:
1. Είναι αδιανόητο να συνεχίζεται μια αλληλογραφία, προκειμένου να δικαιολογηθούν τα αδικαιολόγητα, ότι δηλαδή η ραχοκοκαλιά της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΜΕ Θεσσαλονίκης, που είναι κτηνίατροι, τεχνολόγοι ζωικής παραγωγής, εργάτες, βοηθοί, οδηγοί και άλλες σχετικές ειδικότητες για να επιτελέσουν τις αρμοδιότητες της υπηρεσίας εκτελούν εξωτερική υπηρεσία σε μόνιμη και σταθερή βάση.
2. Είναι αδιανόητο να κάνει πως δεν καταλαβαίνει… ο αναπληρωτής Προϊστάμενος της συγκεκριμένης Δ/νσης ότι οι υπάλληλοι δουλεύουν έξω στους σταύλους, στα σφαγεία, στους ελέγχους κλπ!!! ή να «καταλαβαίνει» κατά το δοκούν…
Είναι χαρακτηριστικά τα αντιφατικά αποσπάσματα στα δύο παραπάνω αναφερόμενα έγγραφα: Στο απαντητικό του έγγραφο για την μη εφαρμογή των ΣΣΕ (587199/34058/21-10-2020), αναφέρει ότι «όσον αφορά την πρώτη περίπτωση στην υπηρεσία μας δεν υπάρχουν εργαζόμενοι που εργάζονται αποκλειστικά και κατά πλήρες ωράριο σε εξωτερικά συνεργεία» και όταν απαντά στην αναφορά της υπαλλήλου (622260/35792/9-11-2020), αναφέρει ότι «οι υπάλληλοι εξέρχονται για ελέγχους εγκαταστάσεων και το παραπάνω αποτελεί το 90% της απασχόλησης τους. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα είχαν αντικείμενο εργασίας»!!!
3. Είναι αδιανόητο στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ να αναφέρονται οι αρμοδιότητες της συγκεκριμένης Διεύθυνσης « ….τη διενέργεια ελέγχων και την εφαρμογή προγραμμάτων για την προστασία του ζωικού κεφαλαίου, την εξασφάλιση της υγείας των ζώων, την καταπολέμηση νόσων των ζώων, τη χρήση κτηνιατρικών φαρμακευτικών προϊόντων , τη λήψη μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας, τη διενέργεια ελέγχων σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και προϊόντων αυτών, την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και τη λήψη κατάλληλων μέτρων» και ο Διευθυντής της να θεωρεί ότι οι αρμοδιότητες αυτές εκτελούνται από το γραφείο!!!
4. Είναι αδιανόητο να μνημονεύεται και στην υπ’ αριθμ. 622260/35792/9-11-2020 απάντηση του αναπληρωτή Προϊσταμένου της συγκεκριμένης Δ/νσης ότι «σύμφωνα με άρθρο 43, παρ. 3 του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ, το Τμήμα Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας είναι αρμόδιο ιδίως για τη διενέργεια ελέγχων σε όλα τα στάδια παραγωγής και διακίνησης τροφίμων ζωικής προέλευσης και προϊόντων αυτών, την υλοποίηση σχετικών προγραμμάτων και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας για την Υγιεινή και Ασφάλειας Τροφίμων Ζωικής Προέλευσης και τη λήψη κατάλληλων μέτρων» και 2 χρόνια μετά την υπογραφή των ΣΣΕ να μην έχουν ενταχθεί οι υπάλληλοι αυτοί στη σχετική Απόφασή σας.
5. Ξεπερνούν κάθε διάθεση καλοπροαίρετης προσέγγισης ότι δεν μπορεί να κατανοηθούν τα εξής ζητήματα:
• Τα αναφερόμενα στις ΣΣΕ «ότι η προϋπόθεση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε εξωτερικά συνεργεία περιλαμβάνει την έννοια ότι οι δικαιούχοι, πέραν των κύριων εξωτερικών καθηκόντων τους, εκτελούν για την υποστήριξη αυτών και άλλες εργασίες διοικητικές εντός γραφείου».
• Ότι εξωτερική υπηρεσία δεν αποτελεί μόνο η υπηρεσία που εκτελείται «εκτός έδρας», αλλά και εντός της έδρας της υπηρεσίας, δηλ. εντός των 50 χιλ.
• Ότι η εφαρμογή των ΣΣΕ δεν προϋποθέτει την πλήρη στελέχωση των υπηρεσιών και την αντιμετώπιση των υπαρκτών δυσκολιών, που σχετίζονται με το ζήτημα αυτό.
• Ότι η όποια υπερωριακή εργασία των υπαλλήλων υπολογίζεται μετά τη λήξη του προβλεπόμενου ωραρίου εργασίας τους, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μία ώρα λιγότερη.

Υπενθυμίζουμε ότι :
α. Οι Συλλογικές Συμβάσεις έχουν ισχύ νόμου και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, για τους εργαζόμενους που αφορούν. Επομένως η όποια διαφορετική προσωπική προσέγγιση κάθε Διευθυντή δεν αναιρεί την υποχρέωση εφαρμογής τους.
β. Ο προϊστάμενος κάθε Δ/νσης της Περιφέρειας οφείλει να ανταποκριθεί στην «ενδιάμεση» ενέργεια, που απαιτείται και να μην δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή τους. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, προτελευταίο εδάφιο των ΣΣΕ, τόσο η εισήγηση των Διευθυντών, όσο και η απόφαση Περιφερειάρχη αφορά ΜΟΝΟ τον καθορισμό των δικαιούχων υπαλλήλων και όχι τα δικαιώματά τους, όπως αυτά καθορίζονται στις συγκεκριμένες Συλλογικές Συμβάσεις.
γ. Ο οικείος Περιφερειάρχης είναι εν τέλει υπόχρεος για την εφαρμογή των ΣΣΕ έναντι των εργαζομένων και του νόμου.

Μετά από τα παραπάνω ζητάμε να προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να εκδοθεί η σχετική Απόφασή σας για την Εφαρμογή των ΣΣΕ στους εργαζόμενους της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής ΜΕ Θεσσαλονίκης.

Κοιν/ση
1. Προϊστάμενο Δ/νσης Κτηνιατρικής ΜΕΘ
2.Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΚΜ

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                           ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
Εφαρμογή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον εργαζόμενο – κοινωνικό σύμβουλο, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας Μασούρη Αναστάσιο. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 11 Νοέμβριος 2020 00:35

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                         Αθήνα 10 /11/2020
                                                                                                     Αριθμ. Πρωτ.:177

 

 

                                                              Προς :
                                                                                                       Περιφερειάρχη Πελοποννήσου
                                                                                   κ. Παναγιώτη Νίκα

 

Θέμα: Εφαρμογή Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας στον εργαζόμενο – κοινωνικό σύμβουλο, της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας Μασούρη Αναστάσιο.

 

Σε συνέχεια των εγγράφων, που μας κοινοποιήθηκαν αναφορικά με την μη εφαρμογή των ισχυουσών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018, ΦΕΚ 1052/τ.β΄/29-3-2019) στον εργαζόμενο – κοινωνικό σύμβουλο της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας Μασούρη Αναστάσιο, παρά τις μέχρι τώρα αναφορές και αιτήσεις του και δεδομένου ότι:
1. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 2 των αναφερόμενων ΣΣΕ ανάμεσα στους εργαζόμενους, των οποίων μειώνεται ο χρόνος της εβδομαδιαίας απασχόλησης τους σε τριανταπέντε (35) ώρες - μία (1) ώρα ημερησίως - χωρίς μεταβολή των αποδοχών και του τρόπου υπολογισμού των αποζημιώσεων τους από την αιτία αυτή και χορηγείται δύο (2) ημερών επιπλέον κανονική άδεια τον χρόνο, είναι και οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι κοινωνικοί σύμβουλοι. Προβλέπεται επίσης ότι η προϋπόθεση της πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε εξωτερικά συνεργεία περιλαμβάνει την έννοια ότι οι δικαιούχοι, πέραν των κύριων εξωτερικών καθηκόντων τους, εκτελούν για την υποστήριξη αυτών και άλλες εργασίες διοικητικές εντός γραφείου.
2. Από τις αρμοδιότητες του Τμήματος που υπηρετεί και την σχετική Απόφαση Περιφερειάρχη (οικ. 262967/64008/27-09-2019, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει) προκύπτει ότι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος έχει οριστεί και ασκεί καθήκοντα κοινωνικού συμβούλου φορέων και δομών κοινωνικής φροντίδας. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 30 του Υπαλληλικού Κώδικα (ν.3528/2007) «ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του».
3. Οι Συλλογικές Συμβάσεις έχουν ισχύ νόμου και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική, για τους εργαζόμενους που αφορούν. Επομένως η όποια διαφορετική προσωπική προσέγγιση του προϊσταμένου κάθε Δ/νσης δεν αναιρεί την υποχρέωση εφαρμογής τους.
4. Ο προϊστάμενος Δ/νσης κάθε Περιφέρειας οφείλει να ανταποκριθεί στην «ενδιάμεση» ενέργεια, που απαιτείται και να μην δημιουργεί προβλήματα στην εφαρμογή τους. Εξάλλου σύμφωνα με το άρθρο 2, παράγραφος 1, προτελευταίο εδάφιο των ΣΣΕ, τόσο η εισήγηση των Διευθυντών, όσο και η απόφαση Περιφερειάρχη αφορά ΜΟΝΟ τον καθορισμό των δικαιούχων υπαλλήλων και όχι τα δικαιώματά τους, όπως αυτά καθορίζονται στις συγκεκριμένες Συλλογικές Συμβάσεις.
5. Ο οικείος Περιφερειάρχης είναι εν τέλει υπόχρεος για την εφαρμογή των ΣΣΕ έναντι των εργαζομένων και του νόμου.

Ζητάμε να προχωρήσετε στις απαιτούμενες ενέργειες, ώστε να συμπεριληφθεί στη σχετική Απόφασή σας (Αρ. Πρωτ: 67561 / 13777/20 - 03 – 2020) περί Εφαρμογής της Ειδικής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε) στην Π.Ε. Κορινθίας, για το έτος 2020 και εντεύθεν, κατά πλήρες ωράριο ο Μασούρης Αναστάσιος κοινωνικός σύμβουλος της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κορινθίας και όλοι όσοι τυγχάνουν ανάλογης διακριτής μεταχείρισης. Σημειώνουμε ότι στην Απόφασή σας αυτή έχει συμπεριληφθεί και ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της συγκεκριμένης Διεύθυνσης, μετά από εισήγηση του ιδίου, καθώς και ότι στις Αποφάσεις σας για την Εφαρμογή των ΣΣΕ στις άλλες Π.Ε. έχουν συμπεριληφθεί όλοι οι κοινωνικοί σύμβουλοι.

 

Κοιν/ση

1. Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κορινθίας
2. Προϊστάμενο Διεύθυνσης
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας
Π.Ε. Κορινθίας
3. Παρατάξεις Π.Σ. Πελοποννήσου

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                   ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΣΤΙΣ 26 ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 01:16

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                             Αθήνα 9 /11/2020
                                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.:176

 

 

ΣΤΙΣ 26 ΤΟΥ ΝΟΕΜΒΡΗ ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΣ

 

Την ίδια ώρα, που η κυβέρνηση βάζει το λαό σε δεύτερο lockdown, δεν βάζει σε lockdown τις επιδιώξεις της και εξαπολύει τη νέα της επίθεση.
Δε φτάνει που από το προηγούμενο lockdown δεν αξιοποίησε όλο αυτό το χρόνο για να ενισχύσει το δημόσιο σύστημα υγείας, που άφησε τους χώρους δουλειάς, τα σχολεία και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς να εξακολουθούν να αποτελούν εστίες υπερμετάδοσης του covid-19, προκαλεί με την αναλγησία της απέναντι στον λαό.
Συνεχίζει να δίνει προκλητική στήριξη στις μεγάλες επιχειρήσεις και τους ομίλους με δις € ζεστό χρήμα, φοροαπαλλαγές, προκλητικές αντεργατικές ρυθμίσεις, την ώρα που προχωρά στη ψήφιση μέτρων που τσακίζουν μισθούς και συντάξεις.
Δε φτάνει ο πτωχευτικός νόμος, με τον οποίο αρπάζουν λαϊκά σπίτια κι εισοδήματα. Δε φτάνει η ανεργία που εκτοξεύτηκε. Δε φτάνει ο νόμος που βάζει σε γύψο της διαδηλώσεις. Νομοθετούν για πρώτη φορά στη χώρα της τη 10ωρη εργασία, 134 χρόνια μετά την απεργία του Σικάγο και ακριβώς 100 χρόνια ύστερα από την πρώτη νομοθέτηση του 8ωρου στην Ελλάδα. Προχωρούν στην αύξηση των απλήρωτων υπερωριών, στην καθολική κατάργηση της Κυριακάτικης Αργίας, στο σμπαράλιασμα των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας.
Κυβέρνηση και επιχειρηματικοί όμιλοι με τα μέτρα τους στοχεύουν το μέλλον, για να αποτραπούν ακόμα και οι ελάχιστες διεκδικήσεις για την ζωή και την υγεία των εργαζομένων. Θέλουν να προλαβαίνουν και να τσακίζουν τις αντιδράσεις των εργαζομένων, έτσι ώστε να μην μπορούν να διεκδικήσουν ούτε τα αυτονόητα! Νομοθετούν διατάξεις που δένουν το εργατικό κίνημα χειροπόδαρα.
Ετοιμάζουν νόμο που μετατρέπει τη συνδικαλιστική δράση σε «ιδιώνυμο».
Οι αγώνες για καλύτερους μισθούς, για αξιοπρεπείς συντάξεις, για μέτρα υγείας και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς, για μόνιμες προσλήψεις σε σχολεία, νοσοκομεία κλπ μπαίνουν υπό διωγμό. Το χτύπημα στην απεργία, η ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής δράσης παίρνει ολοένα και μεγαλύτερες διαστάσεις. Σχεδιάζουν να καταργήσουν την ΑΠΕΡΓΙΑ στο Δημόσιο και στον Ιδιωτικό Τομέα με την καθιέρωση γενικευμένου «προσωπικού ασφαλείας», καταργούν τις Γενικές Συνελεύσεις με τη γενικευμένη καθιέρωση των ηλεκτρονικών ψηφοφοριών, διευρύνουν το ηλεκτρονικό φακέλωμα συνδικάτων από το κράτος και τους εργοδότες.

Συγκεκριμένα με το νομοσχέδιο - έκτρωμα με τίτλο «Ρύθμιση θεμάτων στην αγορά εργασίας», που θέλουν να ανατρέψουν στοιχειώδη δικαιώματα και συνδικαλιστικές ελευθερίες που κατακτήθηκαν κυριολεκτικά με αιματηρούς αγώνες, φέρνουν:
• Νομοθέτηση 10ωρης εργάσιμης ημέρας, όπου αντί πρόσθετης αμοιβής, εντός του ίδιου 6μήνου θα «ισοφαρίζουν» την υπερωριακή απασχόληση με αντίστοιχη μείωση ωρών ή ρεπό ή ημέρες άδειας εντός εξαμήνου. Όμως η αναπλήρωση της εργατικής δύναμης, σωματικά και πνευματικά από την εργασία, γίνεται στη διάρκεια του ίδιου 24ωρου και όχι της βδομάδας, του μήνα ή του εξάμηνου.
• Ουσιαστική κατάργηση της απεργίας, ειδικά στο Δημόσιο σε κρίσιμους κλάδους. Προβλέπει ότι σε περίπτωση απεργίας «το προσωπικό στοιχειώδους λειτουργίας, που πρέπει να εξακολουθεί να εργάζεται στις επιχειρήσεις που η λειτουργία τους είναι κρίσιμη για το κοινωνικό σύνολο, στο Δημόσιο, τους ΟΤΑ και τα ΝΠΔΔ, ορίζεται σε τουλάχιστον 40%»! Ήδη σήμερα 9 στις 10 απεργίες βγαίνουν παράνομες ή καταχρηστικές.....
• Προστίθεται διάταξη που χτυπά και ουσιαστικά καταργεί τις Γενικές Συνελεύσεις ως ανώτερο όργανο των Σωματείων, με ζωντανή συμμετοχή των εργαζομένων στην ενημέρωση, στη συζήτηση, στη συνδιαμόρφωση και τη λήψη των αποφάσεων. Στην κατεύθυνση αυτή προβλέπει ότι το Σωματείο «πρέπει να παρέχει πραγματική πρακτική δυνατότητα συμμετοχής και ψήφου εξ αποστάσεως, ηλεκτρονικώς, ιδίως για τη λήψη απόφασης απεργίας...».
• Η περιφρούρηση της απεργίας καθίσταται «ποινικώς κολάσιμη πράξη»! Ποινικοποιείται η περιφρούρηση της απεργίας και ενισχύονται οι απεργοσπαστικοί μηχανισμοί. Χαρακτηρίζονται οι κινητοποιήσεις στους χώρους εργασίας ως κατάληψη χώρων και η παρουσία απεργών ως άσκηση ψυχολογικής βίας στους απεργοσπάστες!!!
Οι παραπάνω ανατροπές αποτελούν «ανατροπές του αιώνα» και γι αυτό έχει σημάνει απεργιακός συναγερμός σε εκατοντάδες συνδικαλιστικές οργανώσεις σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα (ΑΔΕΔΥ, Εργατικά Κέντρα, Ομοσπονδίες & Σωματεία)
Οι παραπάνω ανατροπές δεν αφορούν κάποιους άλλους! Δεν αφορούν τους εκλεγμένους συνδικαλιστές..... αφορούν το σύνολο της ζωής μας!
Έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα τι θα σημαίνουν αυτές οι εξελίξεις:
 Στην Περιφέρεια Αττικής την αγωνιστική κινητοποίηση των συναδέλφων Εποπτών Δημόσιας Υγείας, το Δικαστήριο την έβγαλε παράνομη σε χρόνο dt, κατ’ απαίτηση του Περιφερειάρχη, επειδή ζητούσαν να τους παρέχονται όλα όσα απαιτούνται για να κάνουν την δουλειά τους.
 Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ζητήθηκε από συναδέλφους να δουλέψουν παραπάνω ημερησίως, να δουλέψουν Σάββατο-Κύριακα χωρίς αποζημίωση υπερωριακής απασχόλησης, επειδή δεν υπάρχουν χρήματα στο ταμείο γι’ αυτό το σκοπό, και ότι θα αποζημιωθούν με ρεπό!
 Αξιοποιώντας τα μέτρα περιορισμού του Covid-19, πέρασαν ρύθμιση για ηλεκτρονική ψηφοφορία για τα Υπηρεσιακά συμβούλια των ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού.

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες


Να μην τους αφήσουμε να περάσουν μέτρα που τα φέρνουν για να μείνουν και την επόμενη μέρα!

Τώρα είναι ώρα απάντησης στην ολομέτωπη επίθεση της κυβέρνησης και των εργοδοτών. Απεργιακός συναγερμός σε κάθε χώρο δουλειάς. Ο άθλιος τρόπος με τον οποίο η κυβέρνηση εκμεταλλεύεται την έξαρση της πανδημίας για να κάνει πράξη τα πιο αρρωστημένα όνειρα της εργοδοσίας πρέπει να της γυρίσει μπούμερανγκ.

Όλοι στον αγώνα, όλοι στην οργάνωση της αντεπίθεσης! Δε θα επιτρέψουμε να μπει στο γύψο η συνδικαλιστική δράση.

Απαντάμε με μαζική συμμετοχή στην Πανδημοσιοϋπαλληλική - Πανεργατική Απεργία στις 26 Νοέμβρη


Η ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΔΕ ΘΑ ΠΕΡΑΣΕΙ! ΚΑΤΩ ΤΑ ΧΕΡΙΑ ΑΠΟ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ!

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

 

 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΟΤΑΝ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 10 Νοέμβριος 2020 01:13

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                      Αθήνα 9 /11/2020
                                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.:175

 

 

ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΦΟΡΤΗΓΩΝ

ΟΤΑΝ ΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΛΑΣΤΙΧΟ

 

Ερωτηματικά προκύπτουν από τις σκοπιμότητες των αρμοδίων υπουργών, που από την αναστολή στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών εξαιρούνται οι εξετάσεις υποψηφίων οδηγών φορτηγών!!!
Οι αρμόδιοι οφείλουν να μας πουν, πώς γίνεται να τηρούνται οι απαραίτητες αποστάσεις στην καμπίνα ενός φορτηγού;
Πώς γίνεται 3 άτομα (οδηγός, εκπαιδευτής και εξεταστής) να μην είναι σαν «σαρδέλες» σε κάθισμα 2-2,5 μέτρων;
Πώς μπορεί να προφυλαχτεί η υγεία υποψηφίων οδηγών, εκπαιδευτών και εξεταστών;
Εκτός κι αν ο ιός δεν κολλάει μέσα στις καμπίνες των φορτηγών…
Οι συντάξαντες την ΚΥΑ με αριθμό Δ1α/Γ.Π.οικ.: 71342 (ΦΕΚ 4899/β/6-11-2020) ας δώσουν απαντήσεις…, αλλά και εγγυήσεις ότι δεν θέτουν σε κίνδυνο την υγεία κανενός.


Π.Α.
1. Υπουργό Υποδομών & Μεταφορών
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
2. Υπουργό Εσωτερικών
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
3. Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
4. ΕΝΠΕ
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                           Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                    ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Παρασκευή, 06 Νοέμβριος 2020 02:03

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                            Αθήνα 5 /11/2020
                                                                                           Αριθμ. Πρωτ.: 174

 

ΜΗΝ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΦΕΡΕΤΕ ΡΥΘΜΙΣΗ ΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

 

Συνεχίζοντας στην αντεργατική περπατησιά της κυβέρνησης της ΝΔ, ο υπουργός Εσωτερικών ζήλεψε τα «καλά» της Κεραμέως και φέρνει στη Βουλή ρύθμιση για να θεσμοθετήσει την ηλεκτρονική ψηφοφορία στις εκλογές για τα Υπηρεσιακά Συμβούλια στο δημόσιο τομέα. Αυτό εξήγγειλε με χθεσινό δελτίο τύπου, σε συνέχεια της εγκυκλίου με την οποία αναστέλλονται έως τέλος Νοέμβρη οι εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη των αιρετών στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.
Η απόφαση αυτή της κυβέρνησης και του ΥΠΕΣ εντάσσεται στο συνολικότερο σχέδιο για το χτύπημα της συλλογικής δράσης και οργάνωσης των εργαζόμενων, με στόχο την υπονόμευση της ίδιας της λειτουργίας και δράσης των Συνδικάτων, συνδέεται με τις αλλαγές που προωθεί και στον συνδικαλιστικό νόμο. Ελάχιστη σχέση έχει με τον κορονοϊό.
Θέλουν να είναι ο καθένας μόνος του πίσω από έναν υπολογιστή, κλεισμένος στους τέσσερις τοίχους του σπιτιού του, απομονωμένος από τους συναδέλφους του, ξεκομμένος από τη συλλογική συζήτηση, τη ζωντανή διαπάλη, που είναι στοιχείο υγείας για το κίνημα. Με αυτόν τον τρόπο επιδιώκουν τη χειραγώγηση, την ενσωμάτωση και το χτύπημα του συνδικαλιστικού κινήματος.
Με την προσπάθειά τους να επιβάλουν την ηλεκτρονική ψηφοφορία στοχεύουν:
• Στο χτύπημα των Σωματείων και των Συνδικάτων, στην υπονόμευση και ακύρωση κάθε ζωντανής λειτουργίας, συζήτησης, συλλογικής απόφασης.
• Στην απομόνωση των εργαζομένων από τις συλλογικές διαδικασίες.
• Στο χτύπημα της ελεύθερης διάδοσης ιδεών, ώστε οι εργαζόμενοι να χειραγωγούνται εύκολα.
• Στον έλεγχο των Σωματείων και των αποφάσεών τους.
• Στην αποδυνάμωση των αγώνων των εργαζομένων που αντιστέκονται στις αντεργατικές πολιτικές.
Με την διαδικασία της «ηλεκτρονικής ψηφοφορίας» ανοίγει ο δρόμος για γενικευμένη νοθεία στις εκλογές, για τεράστιας κλίμακας αλλοίωση και χειραγώγηση των αποτελεσμάτων, αφού δεν θα υπάρχει κάλπη, δεν θα ταυτοποιείται δια ζώσης ο ψηφοφόρος από εφορευτική επιτροπή, δεν θα ξέρει κανείς ποιος ψήφισε πίσω από τον υπολογιστή.
Ταυτόχρονα επιδιώκεται η απαξίωση, ο ευτελισμός του θεσμού του αιρετού, η λειτουργία των υπηρεσιακών συμβουλίων χωρίς καμία παρέμβαση του κινήματος και των διεκδικήσεων των εργαζομένων, η στήριξη αιρετών που θα αποτελούν τη συνέχεια της διοίκησης, η κυριαρχία της συνδιαχείρισης, της συνδιαλλαγής και των προσωπικών εξυπηρετήσεων.

Οι εργαζόμενοι με τα Σωματεία μας καθορίζουμε τον τρόπο οργάνωσης και λήψης των αποφάσεων, τις διαδικασίες εκλογής των εκπροσώπων μας σε όλα τα επίπεδα και δεν θα δεχτούμε τέτοιες απαράδεκτες αντεργατικές ρυθμίσεις.
Ο δρόμος του αγώνα και της απόρριψης τέτοιων σχεδιασμών και ρυθμίσεων, και η προετοιμασία απεργιακής κινητοποίησης είναι μονόδρομος για τους εργαζόμενους και τα Σωματεία μας.

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                    ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 10 από 140

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση