.
Συμμετοχή Γενικών Διευθυντών Περιφέρειας Ηπείρου στον Πίνακα Εκλογέων των υπαλλήλων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο. PDF Εκτύπωση E-mail
Τετάρτη, 05 Αύγουστος 2020 17:55

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                       Αθήνα 4/8/2020
                                                                                                        Αριθμ. Πρωτ.:151

 

             Προς
                                          Υπουργείο Εσωτερικών
                                                             α. Γενική Γραμματέας Ανθρώπινου
                                                          Δυναμικού Δημόσιου Τομέα
                                                                                β. Δ/νση Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού
                                               γ. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 

Θέμα : Συμμετοχή Γενικών Διευθυντών Περιφέρειας Ηπείρου στον Πίνακα Εκλογέων των υπαλλήλων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο.

Παρακαλούμε για τις δικές σας απόψεις και ενέργειες, γιατί παρά την διαμαρτυρία μας και τις σχετικές Ενστάσεις υπαλλήλων της Περιφέρειας Ηπείρου, η αρμόδια Διεύθυνση δεν διέγραψε από τον Πίνακα Εκλογέων των υπαλλήλων για το Υπηρεσιακό Συμβούλιο, τους Προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, που έχουν οριστεί με Αποφάσεις Περιφερειάρχη.
Συγκεκριμένα έχουν συμπεριληφθεί πέντε προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων: Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας, Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Ανάπτυξης, Μεταφορών & Επικοινωνιών, για τους οποίους έχουν εκδοθεί σχετικές Αποφάσεις Περιφερειάρχη Ηπείρου για τον ορισμό τους στις θέσεις αυτές. Σημειώνουμε ότι οι συγκεκριμένοι δεν διατηρούν την προηγούμενη θέση τους, η οποία καλύφθηκε με ορισμό άλλου υπαλλήλου στην θέση που κατείχαν.
Προκειμένου να έχετε ολοκληρωμένη γνώση, σας στέλνουμε τις παρακάτω Αποφάσεις ορισμού τους στις θέσεις ως προϊσταμένους των Γενικών Διευθύνσεων, οι οποίες βέβαια είναι ελλιπείς, αφού δεν φέρουν καμία αιτιολογία για τον ορισμό και κανένα στοιχείο και δεν αναφέρουν το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο στο οποίο βασίστηκαν:
-Αριθμ. Πρωτ. :3865/156/19-01-2017 (ΑΔΑ:ΩΛ4Θ7Λ9-ΕΜ6)
-Αριθμ. Πρωτ. :οικ.217/25/02-01-2019 (ΑΔΑ:Ψ1ΥΡ7Λ9-2ΕΣ)
-Αριθμ. Πρωτ. :14202/11784/06-12-2017 (ΑΔΑ:7ΦΠΤ7Λ9-2Β9)
-Αριθμ. Πρωτ. :1913/128/08-01-2018 (ΑΔΑ:6ΠΠΚ7Λ9-ΝΩ7)
Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες και απόψεις, δεδομένου ότι σύμφωνα με το ισχύον νομικό πλαίσιο (Υ.Κ. & οι σχετικές ερμηνευτικές εγκύκλιοι) οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων που έχουν επιλεγεί ή έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 - 86 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τοποθετηθεί βάσει ειδικών διατάξεων δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 159 του Υ.Κ. και επομένως δεν πρέπει να περιληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους των υπαλλήλων.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                         ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 03 Αύγουστος 2020 10:34

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                                                                                             Αθήνα 2/8/2020
                                                                                                                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:150

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΟΧΙ ΑΛΛΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΩΝ
ΝΑ ΕΚΔΟΘΟΥΝ ΤΩΡΑ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

 

Αποτελεί χαρακτηριστική περίπτωση αυθαιρεσίας και σκοπιμοτήτων το ζήτημα της μη έκδοσης απόφασης ανάθεσης αναπλήρωσης του προϊσταμένου του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ζήτημα το οποίο αποτελεί μια από τις πάμπολλες περιπτώσεις, για τις οποίες βγάλαμε και την ανακοίνωσή μας με αριθμό 142/17-7-2020 με τίτλο «Να εκδοθούν όλες οι αποφάσεις ορισμού αναπληρωτών προϊσταμένων, που εκκρεμούν».
Συγκεκριμένα η θέση στο Τμήμα κενώθηκε λόγω συνταξιοδότησης του προηγούμενου αναπληρωτή προϊσταμένου από τις 31-5-2019.
Από 1-6-2019 ο συνάδελφος ανέλαβε να εκτελεί εν τοις πράγμασι καθήκοντα στη θέση αυτή, σύμφωνα με την παράγ. 2 του άρθρου 87 του ν.3528/2007 και μέχρι σήμερα η Περιφερειακή Αρχή δεν έχει εκδώσει Πράξη τοποθέτησής του ως αναπληρωτή προϊσταμένου στο Τμήμα.
Στις 12-9-2019 ο συνάδελφος ζήτησε εγγράφως από την Διοίκηση να σταματήσει να εκτελεί καθήκοντα αναπληρωτή προϊσταμένου. Η Διοίκηση ουδέποτε του απάντησε, ουδέποτε τον απάλλαξε…
Στις 14-2-2020 ο συνάδελφος ζήτησε την καταβολή του επιδόματος θέσης ευθύνης, σύμφωνα με τα καθήκοντα, που εκτελεί και η Διεύθυνση Οικονομικού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας του απάντησε ότι σύμφωνα με Αποφάσεις του Ελεγκτικού Συνεδρίου δεν επιτρέπεται να του καταβληθεί, γιατί εκτελεί εν τοις πράγμασι καθήκοντα προϊσταμένου και δεν υφίσταται απόφαση τοποθέτησής του…
Δηλαδή ούτε Απόφαση εκδίδει η Περιφερειακή Αρχή, ούτε τον απαλλάσσει… Τι περιμένει; Μήπως να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις να βάλει αυτόν που «επιθυμεί»;
Σημειώνουμε επίσης ότι η Περιφερειακή Αρχή Κεντρικής Μακεδονίας είναι μία από τις Περιφέρειες, που δεν έχει προχωρήσει σε καμία προκήρυξη επιλογής των θέσεων ευθύνης (Προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων)!!!
Ζητάμε:
• Να σταματήσει η επιλεκτική και κατά το δοκούν έκδοση αποφάσεων σε θέσεις ευθύνης.
• Να εκδοθούν όλες οι Πράξεις τοποθέτησης των συγκεκριμένων υπαλλήλων σε θέσεις αναπληρωτών προϊσταμένων.
• Να σταματήσει ο εγκλωβισμός των συναδέλφων και το αυθαίρετο φόρτωμα ευθυνών.
• Να προκηρυχτούν άμεσα όλες οι θέσεις ευθύνης (Γενικών Δ/νσεων, Δ/νσεων και Τμημάτων).
• Να καταργηθεί η μοριοδότηση των «αναθέσεων» και των συνεντεύξεων.
Να μπει τέλος στην αυθαιρεσία, τις σκοπιμότητες και τις διακρίσεις.

 

Π.Α.
1. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
α. Γραφείο Περιφερειάρχη
β. Δ/νση Ανθρώπινου Δυναμικού & Διαχείρισης Ποιότητας
γ. Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας
2. Υπουργείο Εσωτερικών
α. Γραφείο Υπουργού
β. Δ/νση προσωπικού Τ.Α.
4. ΕΝΠΕ
5. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ PDF Εκτύπωση E-mail
Δευτέρα, 03 Αύγουστος 2020 10:32

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                                                                                 Αθήνα 2 /8/2020
                                                                                                                                                                 Αριθμ. Πρωτ.:149

 

ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΚΡΟΥΣΜΑ

 

Ενώνουμε την φωνή μας με το Σύλλογο των Υπαλλήλων στις Περιφερειακές Ενότητες Σάμου & Ικαρίας, για να ακουστεί πιο δυνατά η καταγγελία του για την απαράδεκτη στάση Υπουργείας Υγείας & ΕΟΔΥ για τον τρόπο αντιμετωπίσης του επιβεβαιωμένου κρούσματος covid-19, καθώς και των υπολοίπων εργαζομένων «επαφών» κ.λπ, και για διεκδικηθεί πιο αποτελεσματικά η απαίτησή του για πραγματοποίηση εργαστηριακών ελέγχων με μοριακά τεστ των κατ’ οίκον περιορισμένω και στην συνέχεια όλων των εργαζόμενων.
 Είναι απαράδεκτο το Υπουργείο να κάνει τον κουφό στις αγωνίες των εργαζομένων.
 Είναι απαράδεκτο ο Σύλλογος να παίρνει και να ξαπαίρνει τηλέφωνα και να μην του δίνουν απάντηση οι αρμόδιοι.
 Είναι απαράδεκτο οι εργαζόμενοι να περιμένουν εδώ και μια βδομάδα να προγραμματιστούν εργαστηριακοί έλεγχοι για covid-19 και να μην γίνεται τίποτα.
Αποδεικνύεται πόσο δίκιο έχουν τα Σωματεία στην υγεία, όπως το Σωματείο στο Νοσοκομείο της Σάμου κι οι εργαζόμενοι που καταγγέλουν τις τέραστιες ελλέιψεις εξοπλισμού, στελέχωσης, υγειονομικού υλικού και Μέσων Προστασίας στο Νοσοκομείο, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στο ΕΚΑΒ.
Ανδεικνύεται η υποκρισία κυβέρνησης, που δηλώνει ότι είναι πλέον «θωρακισμένο» το δημόσιο σύστημα υγείας!!! Τα μεγάλα προβλήματα, που παραμένουν και το γεγονός ότι δεν έχει εξασφαλιστεί η δυνατότητα πραγματοποίησης εργαστηριακών τεστ ανίχνευσης covid-19 στη Σάμο δείχνουν πόσο «ψεύτικα είναι αυτά τα λόγια τα μεγάλα»…
Τι περιμένουν; Μια βδομάδα τώρα οι εργαζόμενοι στην Π.Ε. Σάμου αγωνιούν και «ψάχνουν» τους υπεύθυνους για τα τεστ, ψάχνουν τις περιβόητες «κινητές ομάδες» του ΕΟΔΥ, που θα «όργωναν» όλη τη χώρα κλπ.

Φαίνεται πως η πραγματοποίηση των τεστ αφορά μόνο την εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των μεγάλων τουριστικών μονάδων κι όχι το λαό.
Φαίνεται και απ’ αυτές τις εξελίξεις, πόσο «ευήκοα ώτα» έχει η κυβέρνηση και η Περιφερειακή Αρχή στα αιτήματα των επιχειρηματικών ομίλων και πόσο «κωφεύουν» στους εργαζόμενους… Πόσο «σβέλτοι» είναι στο να δίνουν κίνητρα και επιχορηγήσεις στους επιχειρηματικούς ομίλους και πόσο «δυσκίνητοι» είναι στο να καλύπτουν ανάγκες των εργαζομένων και του λαού γενικότερα. Πως αντιμετωπίζουν την «νησιωτικότητα» και τις αντικειμενικές δυσκολίες, που σχετίζονται με αυτήν.
Απαιτούμε:
• Να σταματήσει κάθε ολιγωρία και να πραγματοποιηθεί εργαστηριακός έλεγχος σε όλα τα ύποπτα κρούσματα, τις «επαφές» τους και σε όλους τους εργαζόμενους.
• Να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης, μείωσης της διασποράς και αντιμετώπισης των επιπτώσεων από τον ιό COVID-19.
• Να χορηγηθούν μάσκες και όλα τα απαραίτητα μέσα προστασίας στους εργαζόμενους.
• Να κλείνουν οι υπηρεσίες στις οποίες διαπιστώνεται κρούσμα ή ύποπτο κρούσμα και να απολυμαίνονται τα κτήρια.
• Να απομονώνονται όλες οι «επαφές» για 14 ημέρες.
• Να στελεχωθούν οι δημόσιες δομές υγείας με όλο το απαραίτητο προσωπικό και να καλυφτούν άμεσα οι ελλείψεις σε υγειονομικό υλικό και ΜΑΠ.
• Να εξασφαλιστεί πλήρης και επαρκής κρατική χρηματοδότηση στις δημόσιες μονάδες υγείας.
Σταματείστε να τα «φορτώνετε» όλα στην ατομική ευθύνη.
Δεν θα επιτρέψουμε να κινδυνεύσουν οι συνάδελφοί μας κι όλοι οι εργαζόμενοι.

 

Π.Α.
1. Υπουργείο Υγείας
2. ΕΟΔΥ
3. Υπουργείο Εσωτερικών
4. Περιφέρεια Βόρειου Αιγαίου
α. Γραφείο Περιφερειάρχη
β. Παρατάξεις Περιφερειακού Συμβουλίου

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                     ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Και πάλι παράτυπα έχει συμπεριλάβει τους Γενικούς Διευθυντές στους εκλογικούς καταλόγους των Υπηρεσιακών Συμβουλίων PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 17:49

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

                                                                                                                Αθήνα 28 /7/2020
                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.:149

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
Και πάλι παράτυπα έχει συμπεριλάβει τους Γενικούς Διευθυντές
στους εκλογικούς καταλόγους των Υπηρεσιακών Συμβουλίων

 

Εδώ και χρόνια, κάθε φορά την εποχή που γίνεται η προετοιμασία της εκλογικής διαδικασίας έχουμε σε κάποιες Περιφέρειες τις ίδιες διαπιστώσεις, τα ίδια λάθη, που πλέον μόνο σκοπιμότητες, μπορεί να σημαίνουν…
Αναφερόμαστε στη σύνταξη των εκλογικών καταλόγων των υπαλλήλων, που έχουν το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» για τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων (μονίμων και ΙΔΑΧ) στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο.
Παρότι το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο είναι σαφές, παρότι και η φετινή εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών ξεκαθαρίζει ότι οι προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων που έχουν επιλεγεί ή έχουν τοποθετηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 84 - 86 του Υπαλληλικού Κώδικα ή έχουν τοποθετηθεί βάσει ειδικών διατάξεων δεν υπάγονται στις αρμοδιότητες των Υπηρεσιακών Συμβουλίων του άρθρου 159 του Υ.Κ. και επομένως δεν πρέπει να περιληφθούν στους εκλογικούς καταλόγους των υπαλλήλων, στην Περιφέρεια Ηπείρου έχουν συμπεριληφθεί.
Συγκεκριμένα έχουν συμπεριληφθεί πέντε προϊστάμενοι των Γενικών Διευθύνσεων: Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών, Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας, Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Ανάπτυξης, Μεταφορών & Επικοινωνιών.
Είναι γνωστό εξάλλου σε όλους, ότι μόνον όσοι προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων έχουν τοποθετηθεί βάσει των διατάξεων περί αναπλήρωσης προϊσταμένων (άρθρο 87 Υ.Κ.) και διατηρούν την θέση του προϊσταμένου Δ/νσης εξακολουθούν να υπάγονται στο Υ.Σ. του άρθρου 159 του Υ.Κ. και επομένως έχουν το δικαίωμα να είναι στον συγκεκριμένο εκλογικό κατάλογο.
Οι δικαιολογίες, που ακούγονται ότι δεν θα συμμετέχουν στην ψηφοφορία δεν έχουν καμία ισχύ…
Μετά τα παραπάνω θεωρούμε υποχρέωση της αρμόδιας υπηρεσίας να προχωρήσει στις αναγκαίες διορθώσεις των εκλογικών καταλόγων, αμέσως, πριν την οριστικοποίηση, που προβλέπεται.


Π.Α.
1.Περιφέρεια Ηπείρου
α. Γραφείο Περιφερειάρχη
β. Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών και Εσωτερικής Λειτουργίας
γ. Δ/νση Διοίκησης
2. Υπουργείο Εσωτερικών
α. Γραφείο Υπουργού
β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                            ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΠ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail
Τρίτη, 28 Ιούλιος 2020 17:45

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                                 Αθήνα 28 /7/2020
                                                                                                               Αριθμ. Πρωτ.:148

 

                                                                         Προς
                                                                                                     Υπουργό Εσωτερικών

 

Η ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΣΤΟ ΣΕΠ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟ ΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ

 

Με απανωτές ρυθμίσεις η κυβέρνηση της ΝΔ, πατώντας στο νόμο Βερναρδάκη έφερε «στα μέτρα της» τις διαδικασίες επιλογής των υπηρεσιακών στελεχών.
Ο νόμος 4369/2016 όρισε την συνέντευξη και την «αξιολόγηση». Οι νόμοι 4623/2019 και 4674/2020, όχι μόνο αύξησαν την μοριοδότηση αυτών των αδιαφανών και υποκειμενικών κριτηρίων σε βάρος των τυπικών προσόντων, της εργασιακής εμπειρίας και της προϋπηρεσίας , αλλά αφαίρεσαν και τους αιρετούς εκπροσώπους των εργαζομένων από τα συμβούλια επιλογής προϊσταμένων (ΣΕΠ).
Με μια απαράδεκτη και αντιδημοκρατική ρύθμιση καταργήθηκε η συμμετοχή των αιρετών των εργαζομένων στα ΣΕΠ και αντικαταστάθηκε με υπηρεσιακά στελέχη, τοποθετώντας μεταξύ άλλων και τον Εκτελεστικό Γραμματέα της κάθε Περιφέρειας, δηλαδή τον μετακλητό υπάλληλο του Περιφερειάρχη.
Η αδιαφάνεια και οι σκοπιμότητες στο μεγαλείο τους!
Η ρύθμιση αυτή αποτυπώνει τις επιλογές των τελευταίων κυβερνήσεων που περιόρισαν τις αρμοδιότητες των υπηρεσιακών συμβουλίων και των αιρετών, που συμμετέχουν σε Υπηρεσιακά Συμβούλια (ΥΣ) & ΣΕΠ και υποδηλώνει ότι κυβέρνηση, υπουργοί και Περιφερειάρχες δεν μπορούν ούτε να ανεχτούν την παρουσία των αιρετών εκπροσώπων των εργαζομένων. Φοβούνται τις αποκαλύψεις των χειρισμών και των επιλογών τους, φοβούνται μήπως επιλεγούν σε θέσεις ευθύνης μη «ημέτεροι» υπάλληλοι.
Θεωρούμε την επαναφορά των δύο αιρετών στο ΣΕΠ, ως ελάχιστο δείγμα διαφάνειας και σεβασμού των διαδικασιών και στη κατεύθυνση αυτή ζητάμε την προώθηση σχετικής ρύθμισης.


Κοιν/ση
1. Υπουργείο Εσωτερικών
Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.
2. Κόμματα Βουλής

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                              ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 
« ΈναρξηΠροηγούμενο12345678910ΕπόμενοΤέλος »

Σελίδα 10 από 136

fotografies2 arxeio2

syndesmoi2 epikoinonia2

bottom

designed by FREEextra.com - contact to webmaster - Διαχείριση