ΘΕΣΕΙΣ Δ.Σ. ΓΙΑ “ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ”

O.   Σ.   Υ.   Ν.   Α.  Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ»

Όλοι μας βιώνουμε καθημερινά μια σκληρή επίθεση στους εργαζόμενους, όπου με κυβερνητική παρέμβαση  – “Σχέδιο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ”-  ανατρέπεται ή γίνεται προσπάθεια να ανατραπούν κεφαλαιώδους σημασίας ζητήματα που έχουν να κάνουν με τον παράγοντα εργασία και την προοπτική της.

Μέσα σ’ ένα τέτοιο κλίμα, το συνδικαλιστικό κίνημα και οι εργαζόμενοι οφείλουν να ανταποκριθούν στο έργο τους, να αντισταθούν και να παλέψουν για να αποτραπούν αυτές οι αρνητικές εξελίξεις και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα των εργαζομένων στη βάση των δικών τους προτάσεων, ώστε να ενισχύεται και όχι να περιορίζεται ο ρόλος τους.

Είναι μια κρίσιμη στιγμή για τους εργαζόμενους και το μέλλον τους. Έχουμε όλοι τους ίδιους προβληματισμούς και κοινές ανησυχίες και ερωτήματα.

Με το σχέδιο διοικητικής μεταρρύθμισης «Καλλικράτης» η χώρα μπαίνει σε περιπέτεια.  Οι ανησυχίες μας, μετά την παρουσίαση του προσχεδίου, είναι βάσιμες και πραγματικές.

Ειδικότερα:

Μετά από μια πρώτη ανάγνωση και εξέταση του μεγάλου και ογκώδους προσχεδίου, διαπιστώνει κανείς ότι οι τομές που ισχυρίζεται η κυβέρνηση ότι κάνει δεν υπάρχουν . Γιατί:

1. Δεν μπορεί η διοικητική διάρθρωση  του κράτους να αλλάζει κάθε 15 χρόνια, χωρίς να γίνει απολογισμός και αποτίμηση της προηγούμενης διοικητικής διάρθρωσης (Καποδίστριας 1) , χωρίς να εξετάζεται αν πέτυχε, αν είχε προβλήματα, δυσλειτουργίες και αδυναμίες και ποια ήταν αυτά και πώς έπρεπε να διορθωθούν. Δε γίνεται τίποτα από αυτά και προχωράμε σε ένα νέο Διοικητικό σύστημα.

2. Το σύστημα εξουσίας παραμένει το ίδιο συγκεντρωτικό. Αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι ξαναμοιράζονται οι αρμοδιότητες μόνο όσον αφορά την Αυτοδιοίκηση προς τα πάνω και προς τα κάτω και όχι μεταξύ κεντρικής διοίκησης και Αυτοδιοίκησης. Ιδιαίτερα δε για τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις που καταδικάζονται σε ξαφνικό θάνατο, εκχωρούνται αρμοδιότητες είτε προς τους Δήμους, είτε προς τις Αιρετές Περιφέρειες, ιδιαίτερα στους Δήμους, χωρίς καμία υποδομή, είτε υλικοτεχνική, είτε σε επίπεδο προσωπικού. Επίσης, δεν υπάρχουν ξεκάθαρες αρμοδιότητες  που να έχουν σχέση με την ανάπτυξη, την εκτέλεση έργων , είτε την παροχή υπηρεσιών.

3. Δεν μπορεί ένα κράτος να καταδικάζει σε ξαφνικό θάνατο 54 Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, 13 Περιφέρειες και τα 2/3 των Δήμων της χώρας, με μόνο μία διαβούλευση 3 μηνών. Πώς είναι δυνατόν να καταγραφούν όλα τα ζητήματα που προκύπτουν σε ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα; Πώς μπορεί να γίνει η απαιτούμενη προετοιμασία και να έχει νόημα η δημόσια  διαβούλευση;          Είναι αδύνατον.

4.Δεν μπορεί να ευαγγελίζεσαι αποκέντρωση και να μην ισχύει στην πράξη. Ποιος ο λόγος στις 13 αιρετές Περιφέρειες να δημιουργηθούν και 7 κρατικές περιφέρειες . Ρωτούμε: είναι αποκέντρωση αυτό;

5. Δεν μπορεί κάθε 15 χρόνια να έχουμε νέα διοικητική δομή στη χώρα. Και μάλιστα με τεράστιες Περιφέρειες και Δήμους και με έδρες αυτών σε τέτοιες χιλιομετρικές αποστάσεις, έτσι ώστε να αποκλείονται οι κοινωνικές δυνάμεις και ο πολίτης να βρίσκεται μακριά από τα κέντρα λήψης των αποφάσεων.

Χωρίς να είναι προφανής η αναγκαιότητα για μια τέτοια αλλαγή. Και δεν ισχυρίζεται κανείς ότι πρέπει να γυρίσουμε στην προγενέστερη κατάσταση.

Aλλά να γίνει μια συνολική διοικητική διάρθρωση από την Κεντρική Διοίκηση στον Β΄ βαθμό και από τον Β΄ βαθμό στον Α΄ βαθμό, με την απαιτούμενη προετοιμασία και την επαρκή διαβούλευση.

 

ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

  • Απάλειψη από όλο το σχέδιο νόμου της λέξης κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, γιατί εκτιμούμε ότι υποκρύπτει κίνδυνο απολύσεων. Προβληματισμός υπάρχειγιατί σύμφωνα με δημόσιες θέσεις κυβερνητικών στελεχώντο Σύνταγμα υπερασπίζεται θέσεις και όχι τα πρόσωπα που κατέχουν τις θέσεις, με αποτέλεσμα να καταργούνται οι θέσεις και αυτόματα να απολύονται τα πρόσωπα.
  • Υποχρεωτικές μετατάξεις.Το προσχέδιο προβλέπει είτε εκούσιες είτε αναγκαστικές μετατάξεις προς τους Δήμους και τις αιρετές Περιφέρειες – και όχι προς την Αποκεντρωμένη Διοίκηση για τους υπαλλήλους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων – μέσα στο 2010, ενώ δεν υπάρχει δέσμευση σαφής για νέους Οργανισμούς και για τη γρήγορη και αυτόνομη ένταξη των υπαλλήλων σε αυτούς.

Με ποια κριτήρια θα υλοποιηθούν οι αναγκαστικές μετατάξεις των υπαλλήλων; Τι συνέπειες θα έχει μια αναγκαστική μετάταξη στην προσωπική και οικογενειακή ζωή ενός υπαλλήλου;

Στην προηγούμενη εμπειρία  (Καποδίστριας 1) οι μετατάξεις έγιναν με λάθος τρόπο και με δυσμενείς διαδικασίες για τους εργαζόμενους. Πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, διότι εμείς πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος απολύσεων.

  • Τι θα γίνει με τους υπαλλήλους που δεν θα αποδεχθούν το νέο καθεστώς εργασίας; Θα απολυθούν;

Όχι στις υποχρεωτικές μετατάξεις. Μόνο εκούσιες με κίνητρα και δικαίωμα επιλογής.

  • Προτείνουμε στα άρθρα πουαναφέρονται στην ανέλιξη των υπαλλήλων: προαγωγές – μεταθέσεις,μετατάξεις,να υπάγεται μόνο στον Δημοσιο-ϋπαλληλικό Κώδικα και όχι σε Κανονισμούς Εσωτερικής ΛειτουργίαςΠεριφερειών. Στη θεσμοθετημένη επιτροπή που θα δημιουργηθεί για τη σύνταξη του πρότυπου Οργανισμού να συμμετέχουν και δύο εκπρόσωποι του συνδικαλιστικού οργάνου. (Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε.)
  • Άρση των μισθολογικών ανισοτήτων που υπάρχουν μέχρι σήμερα στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και προέκυψαν από το 1996 και μετά.
  • Άρση των κωλυμάτων και του ασυμβίβαστου που αφορούν τους υπαλλήλους των Ν.Α. (άρθρο 117 προσχεδίου) και την εκλογή τους στα αιρετά όργανα.
  • Η μισθοδοσία όλων των εργαζόμενων στις νέες Περιφερειακές Αυτοδιοικήσεις να υπαχθεί στον κρατικό προϋπολογισμό που έχει δημιουργηθεί (07120 μισθοδοσία προσωπικού Ν.Α. και υπαλλήλων Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων και Αιρετών.)

ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ

Οι πόροι που προβλέπει το νομοσχέδιο για τις Περιφέρειες και τους Δήμους δεν ορίζονται επακριβώς.

Με υπουργικές αποφάσεις θα καθορίζεται τι ποσοστό Φ.Π.Α κ.λ.π. θα παίρνουν οι Δήμοι.

Δηλαδή, πάλι η κεντρική Διοίκηση θα ασκεί ασφυκτικό κλοιό στην Αυτοδιοίκηση αφού θα έχει τη δυνατότητα επιλεκτικής χρηματοδότησης των Περιφερειών και Ο.Τ.Α.

 

ΣΧΕΔΙΟ «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ» ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Είναι φανερό και βέβαιο ότι καταργείται ολόκληρο το    σύστημα της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

Γίνεται και ορίζεται:

  • Αναδιανομή σε Α΄ και Β΄ βαθμό αυτοδιοίκησηςόλων των αρμοδιοτήτων.
  • Δεν καθορίζεται οριστικός τρόπος περιγραφής αρμοδιοτήτων.
  • Αποσύνδεση της μεταφοράς αρμοδιοτήτων από τις υποχρεωτικές ή εκούσιες μετατάξεις του προσωπικού.

 

Προτείνουμε την απόσυρση του προσχεδίου νόμου «Καλλικράτης», με το σκεπτικό ότι σε περιόδους οικονομικής κρίσης δεν πρέπει να γίνονται βιαστικά βήματα.

Στηρίζουμε όμως μια συνολική διοικητική μεταρρύθμιση και αναδιοργάνωση του ελληνικού  διοικητικού συστήματος που θα γίνει με νέα  σοβαρή διαβούλευση και από μηδενική βάση, με όλους τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς και με προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα ψήφισης  το Μάιο του 2011.

 

Συνάδελφοι, δύναμή μας είναι οι ξεκάθαρες θέσεις και η ενότητα.

 

Πρέπει να οργανωθούν κινητοποιήσεις έως ότου διασφαλιστούν πλήρως τα δικαιώματα των εργαζομένων στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις. Εμείς με τη συμμετοχή μας και τον αγώνα μας θα προσπαθήσουμε να επιβάλλουμε τις δικές μας λύσεις και θα διασφαλίσουμε τα δικαιώματά μας.

Στις πολύπαθες Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις υπηρετούν συνάδελφοι που έχουν υποστεί ακόμη και τρεις μετατάξεις. Παρ’ όλες  τις αντιξοότητες όμως, οι εργαζόμενοι στις Ν.Α. έχουν επιδείξει όλα αυτά τα χρόνια αίσθημα ευθύνης και αφοσίωσης στο καθήκον τους.

Οι συνέπειες που θα προκύψουν από τις κινητοποιήσεις μας στους πολίτες θα βαρύνουν αποκλειστικά και μόνο το Υπουργείο Εσωτερικών και την κυβέρνηση.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                           ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ