ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΣΥΑΠΕ

2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ (17/12/2003) ΔΣ -Πρόεδρος :Κινδυλίδης Μιχάλης -Αντιπρόεδρος: Πανουτσάκου Βέτα -Γενικός Γραμματέας: Δρούγκας Σπυρίδων -Ταμίας: Ζιμπίδης Γεώργιος -Οργανωτικός Γραμματέας: Κουφόπουλου Αγγελική -Μέλος: Ζαχαριουδάκης Παύλος - Μέλος:Μήτκος Χρήστος - Μέλος:Γαλανούλης Ηλίας - Μέλος:Κωνσταντόπουλος Βασίλειος - Μέλος:Γιουβάνης Απόστολος - Μέλος:Δόσης Βασίλειος - Μέλος:Χαϊδάς Σεραφείμ - Μέλος:Φίλης Παύλος   3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ (28/2 & 1 & 2/3/2007) ΓΣ 1.Δόλγυρας Ηλίας 2.Κινδυλίδης Μιχάλης 3.Γαλανούλης Ηλίας 4.Κωνσταντινίδης Λάζαρος 5.Κωνσταντόπουλος Βασίλειος 6.Νταής Χρήστος Αγγούρης Σταύρος 8.Ζήσης Αθανάσιος 9.Ζαβερδινός Άλκης 10.Ζερβάκης Χρήστος Ζιμπίδης Γεώργιος 12.Καπούλιας Απόστολος Κυριακόπουλος Γεώργιος Μπρέμπου Άννα 15.Ρέλιας Κωνσταντίνος 16.Γιουβάνης Απόστολος 17.Ταταρίδης Λάζαρος 18.Μουτροπούλου Παναγιώτα 19.Δρούγκας Σπυρίδων 20.Θελερίτης Κων/νος 21.Μήτκος Χρήστος Ζαχαριουδάκης Παύλος Πανουτσάκου…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ ΟΣΥΑΠΕ

ΣΥΝΕΔΡΙΑ

Η Ομοσπονδία ιδρύθηκε στις 9-2-2000 με την αριθμ. 73/2000 Απόφαση Πρωτοδικείου Κορίνθου, με την επωνυμία ΟΣΥΝΑΕ. Με την αριθμ. 73/2000 Απόφαση του Πρωτοδικείου Κορίνθου ορίστηκε 7 μελής Προσωρινή Διοίκηση: Τόγιας Δημήτριος (Κόρινθος), Πολύμερος Χρήστος (Βοιωτία), Μπρέμπου Άννα (Δυτική Αττική), Μπάτσης Σωκράτης (Ιωάννινα), Ζιμπίδης Γεώργιος (Δράμα), Βουχάρας Νικόλαος (Κοζάνη) και Πλέσσας Σπυρίδων (Ζάκυνθος). 1ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Σύμφωνα με το αρχικό καταστατικό εκλέχτηκε 13μελές ΔΣ και 5μελής Ελεγκτική Επιτροπή. 2ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ 17/12/2003 ΑΘΗΝΑ/ROYAL OLYMPIC Ψήφισαν 225 αντιπρόσωποι από 258, από 43 Συλλόγους. Εκλέχτηκε ΔΣ & ΕΕ. 3ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ & ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ 28/2 & 1 & 2/3/2007 Αποφασίστηκε η 1η τροποποίηση του καταστατικού, η…

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑΣΥΝΕΔΡΙΑ