1. Θυμιανού Χρυσούλα    Πρόεδρος
  2. Παπαχρήστου Κωνσταντία  Μέλος
  3. Λειβαδιώτη Χρήστο Μέλος
  4. Καρούκη Χρήστο Μέλος
  5. Τσεπενέκα Σπυρίδωνα Μέλος