1. Θυμιανού Χρυσούλα
  2. Χρυσοχοΐδου Φωτεινή
  3. Λαζαρίδης Λάμπρος
  4. Τομζάς Απόστολος
  5. Πούλιος Σωτήριος