ΟΜΑΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

  Προς 1.  Δ/νση …………………………………. …………………………………………… …………………………………………… 2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου……………….   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ , - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι που υπηρετούμε στην Περιφέρεια ………………………….,  σας καταθέτουμε και πάλι δήλωση συμμετοχής μας στην «απεργία – αποχή» που έχουν προκηρύξει τα συνδικαλιστικά μου όργανα (ΟΣΥΑΠΕ) από όλες τις διαδικασίες του ν.4940/2022, και επιπρόσθετα σας καταθέτουμε την   συνημμένη Δήλωση  Αντίρρησης: Όπως γνωρίζετε ο αναφερόμενος ρόλος μου στο Τμήμα …………………………………. που έχω τοποθετηθεί και υπηρετώ, ως «ρόλος του υπαλλήλου εντός της μονάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της» καθορίζεται από…

0 Comments

ΑΤΟΜΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ

Προς 1.  Δ/νση …………………………………. …………………………………………… …………………………………………… 2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου……………….   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΤΗΝ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ -ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗΣ O/H κάτωθι υπογεγραμμένος που υπηρετώ στην Περιφέρεια ………………………….,  στην Δ/νση………………………………………………………………................……………………, σας καταθέτω και πάλι δήλωση συμμετοχής μου στην «απεργία – αποχή» που έχουν προκηρύξει τα συνδικαλιστικά μου όργανα (ΟΣΥΑΠΕ) από όλες τις διαδικασίες του ν.4940/2022, και επιπρόσθετα σας καταθέτω την συνημμέ-νη Δήλωση Αντίρρησης: Όπως γνωρίζετε ο αναφερόμενος ρόλος μου στο Τμήμα …………………………………. που έχω τοποθετηθεί και υπηρετώ, ως «ρόλος του υπαλλήλου εντός της μονάδας και στο πλαίσιο υλοποίησης των στόχων της» καθορίζεται από τα…

0 Comments

Για την “απεργία-αποχή” από την “στοχοθεσία-αξιολόγηση” του ν.4940.2022

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: info@osyape.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150                                                                                                                        Αθήνα 20/3/2024                                  …

0 Comments

Ενημερωτικό Σημείωμα – Παράνομη κρίθηκε η απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ από την αξιολόγηση του ν. 4940 2022

Αθήνα, 11.03.2024 ΑΔΕΔΥ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΦΙΛΕΛΛΗΝΩΝ & ΨΥΛΛΑ 2 105 57 ΑΘΗΝΑ Τηλ 213.16.16.900 Fax 2103246165 Email: adedy@adedy.gr,              adedy1@adedy.gr Αριθμ. Πρωτ.: 55                   Προς: Γενικοί Σύμβουλοι Ομοσπονδίες Νομαρχιακά Τμήματα   ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Παράνομη κρίθηκε η απεργία – αποχή της ΑΔΕΔΥ από την αξιολόγηση του ν. 4940/2022  Συνάδελφοι, Όπως μας ενημέρωσε η νομική σύμβουλος εκδόθηκε σήμερα, Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024, η υπ’ αρ.228/2024 απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών στην αγωγή κατά της αποχής από την αξιολόγηση ν.4940/2022, η οποία κρίνει την απεργία – αποχή ως τυπικώς παράνομη επειδή δεν τηρήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο υποχρέωση για γνωστοποίηση των αιτημάτων της τουλάχιστον τέσσερις ημέρες πριν την κήρυξη της…

0 Comments

Για την «στοχοθεσία-αξιολόγηση» του ν.4940.2022

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: info@osyape.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150                                                Αθήνα   25 /2/2024                                             Αριθμ. Πρωτ.: 50 Για την «στοχοθεσία-αξιολόγηση» του ν.4940/2022 & σχετικά ερωτήματα Συνάδελφοι, συναδέλφισσες Οφείλουμε να επαναλάβουμε ορισμένα βασικά σημεία και εκτιμήσεις. Κοινοί παρονομαστές όλων των νομοθετημάτων για την «αξιολόγηση» (ν.4940/2022/Α’ 112 – νόμος Βορίδη/ΝΔ) αντικαθιστά – συμπληρώνει τον ν.4369/2016/Α’ 33, νόμος Βερναρδάκη, ο οποίος, με τη σειρά του, είχε αντικαταστήσει τον ν. 4250/2014 /Α’ 74, νόμος Μητσοτάκη) είναι: α. Θέσπισαν παντελώς ασαφή και μη μετρήσιμα κριτήρια, β. Απουσιάζει  οποιαδήποτε αναφορά…

0 Comments

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΧΗΣ ΑΠΟ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ν. 4940.2022

  Προς 1.  Δ/νση …………………………………. …………………………………………… …………………………………………… 2. Το Δ.Σ. του Συλλόγου……………….   ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΓΜΕΝΗ «ΑΠΕΡΓΙΑ – ΑΠΟΧΗ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι που υπηρετούμε στην Περιφέρεια ………………………….,  στην Δ/νση………………………………………………………………................……………………, δηλώνουμε ότι συμμετέχουμε στην «απεργία – αποχή» που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ, από κάθε διαδικασία ή ενέργεια που συνδέεται µε τη διαδικασία στοχοθεσίας - αξιολόγησης, όπως αυτές προβλέπονται από τον ν. 4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων και ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να συμμετέχουμε στις σχετικές διαδικασίες. Σημειώνουμε ότι η συμμετοχή μας στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα «απεργιακή» κινητοποίηση…

0 Comments

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΑΠΟΧΗ ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ν. 4940.2022

Προς Δ/νση………………………   Δήλωση Συμμετοχής στην Προκηρυγμένη «Απεργία-Αποχή» από τις διαδικασίες της στοχοθεσίας-αξιολόγησης.   Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/η…………………………………………………………………, που υπηρετώ ως……………………………………, στην Δ/νση ……..…………………………της Π.Ε. ……..…………………………………της Περιφέρειας …………………………………………, δηλώνω ότι συμμετέχω στην «απεργία-αποχή» που έχει προκηρύξει η ΑΔΕΔΥ από κάθε διαδικασία ή ενέργεια, που συνδέεται με την στοχοθεσία-αξιολόγηση του ν. 4940/2022 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών αποφάσεων και εγκυκλίων και ως εκ τούτου δεν δυνάμεθα να συμμετέχουμε στις σχετικές διαδικασίες. Σημειώνεται ότι η συμμετοχή μου στην ως άνω νομίμως προκηρυχθείσα απεργιακή κινητοποίηση αποτελεί νόμιμο και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μου και συνεπεία αυτού δεν μπορεί να επιφέρει εις βάρος μου καμία…

0 Comments

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: info@osyape.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150                                             Αθήνα    16/2/2024                                          Αριθμ. Πρωτ.: 44 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΡΓΙΑ-ΑΠΟΧΗ ΑΠΟ ΤΗ  ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ        Ενημερώνουμε τους συναδέλφους μετά από συνεργασία με την δικηγόρο της ΑΔΕΔΥ, ότι αναφορικά με ερώτημα που «κυκλοφορεί», για το εάν η προκήρυξη της συγκεκριμένης «απεργίας – αποχής από τη στοχοθεσία – αξιολόγηση» της ΑΔΕΔΥ  καλύπτει και τις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της «αξιολόγησης-στοχοθεσίας» του 2023  : Η διατύπωση που εμπεριέχεται «Από την κοινοποίηση της παρούσας και στα χρονικά…

0 Comments

ΑΔΕΔΥ για Συνέχιση της απεργίας-αποχής από την αξιολόγηση του ν.4369.2016

   ΑΔΕΔΥ                                                                                                                                          Αθήνα, 05.05.2023 Αριθμ. Πρωτ.: 124 Προς: 1.     Ομοσπονδίες μέλη ΑΔΕΔΥ 2.     Νομαρχιακά Τμήματα ΑΔΕΔΥ 3.     Γενικοί Σύμβουλοι   Θέμα: Συνέχιση της απεργίας αποχής από την αξιολόγηση του     ν.4369/2016   Συναδέλφισσες,…

0 Comments

Υπερασπιζόμαστε το απεργιακό μας δικαίωμα-Είμαστε αντίθετοι στην αντιδραστική αξιολόγηση

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: info@osyape.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150                                             Αθήνα   2 /4/2023                                           Αριθμ. Πρωτ.: 58 Υπερασπιζόμαστε το απεργιακό μας δικαίωμα Είμαστε αντίθετοι στην αντιδραστική αξιολόγηση,που δεν έχει καμία σχέση  με την απαίτησή μας για υπηρεσίες σύγχρονες και ποιοτικές,  που θα καλύπτουν τις ανάγκες του λαού   ΝΑ ΣΗΜΑΝΕΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΥΤΑΡΧΙΚΟ ΚΑΤΗΦΟΡΟ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ!!! ΔΕΥΤΕΡΑ 3-4-2023 ΕΚΔΙΚΑΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΟΣΥΑΠΕ & ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΡΗΞΑΝ ΑΠΕΡΓΙΑ- ΑΠΟΧΗ   ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ-ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ      Η κυβέρνηση της ΝΔ αφού χρησιμοποίησε…

0 Comments

Προκήρυξη «απεργίας – αποχής» από όλες τις διαδικασίες στοχοθεσίας & αξιολόγησης

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: info@osyape.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6932442150                                        Αθήνα   27 /3/2023                                     Αριθμ. Πρωτ.: 51 Προς Πρωτοβάθμιους Συλλόγους-Μέλη ΟΣΥΑΠΕ Προκήρυξη «απεργίας – αποχής» από όλες τις διαδικασίες και όλα τα στάδια της στοχοθεσίας & αξιολόγησης του ν. 4940/2022 Συνάδελφοι, συναδέλφισσες Τα συνδικαλιστικά όργανα της ΟΣΥΑΠΕ (Γ.Σ.-ΔΣ)., αποφάσισαν να προχωρήσουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να απαιτηθεί και να επιτευχθεί η ανάκληση των ρυθμίσεων του ν. 4940/2022, που αφορούν στην «αντιδραστική» στοχοθεσία και «αξιολόγηση» για τους υπαλλήλους των Περιφερειών και όλων των…

0 Comments