Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. έχει ως εξής:

Πανουτσάκου Βέτα Πρόεδρος
Βαζούρας Δημήτρης Αντιπρόεδρος
Τζάκος Αντώνης Γραμματέας
Παγωνίδης Δημήτρης Ταμίας
Παπαλεξίου Έφη Οργανωτικός Γραμματέας
Καραθανάσης Δημήτρης Αναπληρωτής Ταμίας
Ευστρατίου Χαράλαμπος Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
Σταμκοπούλου Αναστασία Μέλος
Ανδρεαδέλλης Ιωάννης Μέλος
Ζαβερδινός Άλκης Μέλος
Λυριστής Μιχάλης Μέλος
Κυριακόπουλος Γεώργιος Μέλος
Ασημακόπουλος Ανδρέας Μέλος