Η «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας»  (ΟΣΥΑΠΕ) αποτελεί την Ομοσπονδία όλων των πρωτοβάθμιων Συλλόγων των εργαζομένων στις Περιφέρειες (ΟΤΑ β’ βαθμού) όλης της χώρας.

Την σημερινή της επωνυμία και το ισχύον καταστατικό απόκτησε στο 5ο έκτακτο Καταστατικό Συνέδριο, που πραγματοποιήθηκε στις 4 και 5 Απριλίου 2011 στην Αθήνα. Στο Συνέδριο αυτό μετονομάστηκε από «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων Ελλάδας»  (ΟΣΥΝΑΕ) σε «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας»  (ΟΣΥΑΠΕ).

Ταυτόχρονα στο ίδιο Συνέδριο ομόφωνα αποφασίστηκε ότι μέλη της Ομοσπονδίας εγγράφονται ενιαίοι Σύλλογοι εργαζομένων με κάθε σχέση εργασίας είτε ανά Π.Ε., είτε συνενώσεις δύο ή παραπάνω Π.Ε., είτε ένας Σύλλογος ανά Περιφέρεια.

Η δημιουργία της ΟΣΥΑΠΕ ακολούθησε την πορεία της ίδρυσης και μετεξέλιξης του Β’  Βαθμού Αυτοδιοίκησης στη χώρα.

Η πορεία της ξεκίνησε το 2000, μετά την συγκρότηση της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης και τις υποχρεωτικές μετατάξεις των υπαλλήλων από τις περιφερειακές υπηρεσίες των υπουργείων σε αυτήν, με την υπ’ αριθμ. 73/2000 Απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου και έδρα την Κόρινθο.

Στο 1ο και 2ο Συνέδριο (17/12/2003) την Διοίκηση της Ομοσπονδίας αποτελούσε το 13μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

Στο 3ο Συνέδριο (Τακτικό & Καταστατικό), στην Αθήνα (28/2 & 1 & 2/3/2007) αποφασίστηκε η 1η τροποποίηση του καταστατικού, με την οποία άλλαξε η έδρα της Ομοσπονδίας, από την Κόρινθο στην Αθήνα και δημιουργήθηκε το Γενικό Συμβούλιο ως νέο όργανο της Ομοσπονδίας. Στο ΔΣ προστέθηκαν επίσης οι θέσεις του αναπληρωτή ταμία και του υπευθύνου δημοσίων σχέσεων.

Ακολούθησαν τα Συνέδρια:

4ο Συνέδριο  (τακτικό)

22 & 23 & 24/3/2010 στην Αθήνα, όπου ψήφισαν 254 αντιπρόσωποι από 40 Συλλόγους.

 5ο Συνέδριο – Έκτακτο Καταστατικό

4 & 5 /4/2011 στην Αθήνα

6ο Συνέδριο (τακτικό)

25 & 26/4/2013 στην Αθήνα, όπου ψήφισαν 156 αντιπρόσωποι από 29 Συλλόγους σε σύνολο 40.

7ο Συνέδριο (τακτικό)

31/5 & 1-2/6/2016 στην Θεσσαλονίκη, όπου ψήφισαν 243 αντιπρόσωποι από 37 Συλλόγους σε σύνολο 40.

8ο Συνέδριο (τακτικό)

27/3 & 28-29/3/2019 στην Αθήνα, όπου ψήφισαν 296 αντιπρόσωποι από 41 Συλλόγους σε σύνολο 42.

Στις 4-6-2018 υπογράφηκε από την Ομοσπονδία για 1η φορά Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργασιακά ζητήματα των εργαζομένων στις Περιφέρειες, η οποία συμπληρώθηκε στις 15-3-2019 και αποτελεί ένα θετικό βήμα, που αντανακλά τις αγωνιστικές διεκδικήσεις μας για επέκτασή της και σε άλλες ειδικότητες και σε άλλα ζητήματα, για δουλειά με δικαιώματα, για ζωή που να καλύπτονται οι σύγχρονες ανάγκες μας.

9ο Συνέδριο (τακτικό)

15-16 & 17/3/2022 στην Αθήνα, όπου ψήφισαν 290 αντιπρόσωποι από 39 Συλλόγους σε σύνολο 42.