Αρχαιρεσίες πρωτοβάθμιων Συλλόγων – μελών μας

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710 Αθήνα 3/3 /2020 Αριθμ. Πρωτ.:95 Προς Τα Διοικητικά Συμβούλια των Συλλόγων – μελών μας Θέμα: Αρχαιρεσίες πρωτοβάθμιων Συλλόγων – μελών μας Συνάδελφοι, συναδέλφισσες Ενόψει των αρχαιρεσιών για νέα Διοικητικά Συμβούλια και αντιπροσώπους για την Ομοσπονδία, οφείλουμε να σας υπενθυμίσουμε τα εξής:  Οι αρχαιρεσίες για εκλογή εφορευτικής επιτροπής, Δ.Σ. – Ε.Ε., αντιπροσώπων για ΟΣΥΑΠΕ καθώς και αντιπροσώπων για Νομαρχιακό Τμήμα απαιτείται να γίνονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον ν.1264/1981 και ιδιαίτερα παρουσία δικηγόρου, που διορίζεται ως δικαστικός…

0 Comments

Αποστολή Σχεδίων Πρακτικών Αρχαιρεσιών και λοιπών υλικών εκλογικής διαδικασίας.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661  Αθήνα 22 /1 /2017 Αριθμ. Πρωτ.:6 ΠΡΟΣ Συλλόγους – μέλη μας   Θέμα: Αποστολή Σχεδίων Πρακτικών Αρχαιρεσιών και λοιπών υλικών εκλογικής διαδικασίας. Σας στέλνουμε σχέδια Πρακτικών Αρχαιρεσιών, Πρακτικών εκλογής Εφορευτικής Επιτροπής και Καταστάσεων Ψηφισάντων, προκειμένου να σας βοηθήσουμε στην ολοκληρωμένη απεικόνηση των σχετικών στοιχείων, που είναι απαραίτητα από την ισχύουσα συνδικαλιστική νομοθεσία στην ορθή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών. Σας καλούμε να φροντίζετε  με ιδιαίτερη επιμέλεια την ορθή σύνταξη όλων των σχετικών δικαιολογητικών που είναι αναγκαία. Εξάλλου η εφαρμογή…

0 Comments