Για την μισθολογική κατάταξη στο πλαίσιο της κινητικότητας.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                 Αθήνα 18/11 /2019

                                                                                             Αριθμ. Πρωτ.:148

 

                  Προς

                                                      1. Υπουργείο Οικονομικών

                                               α. Γραφείο Υπουργού

                                                         ( ministeroffice@minfin.gr)

                                                                                                β. Γραφείο Υφυπουργού Δημοσιονομικής Πολιτικής

                                                              (deputyminister-secr@minfin.gr)

                                                     2. Υπουργείο Εσωτερικών

                                             α. Γραφείο Υπουργού

                                                                                                       β. Γενική Δ/ση Ανθρώπινου Δυναμικού Δημόσιου Τομέα

                                                    γ. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 

Θέμα: Για την μισθολογική κατάταξη στο πλαίσιο της κινητικότητας.

 

Με μια απαράδεκτη ερμηνεία του νόμου της κινητικότητας (ν.4440/2016) έρχονται αντιμέτωποι υπάλληλοι των Περιφερειών.
Συγκεκριμένα οι υπάλληλοι, που είχαν αναγνωρίσει στο φορέα προέλευσης μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, στον φορέα υποδοχής δεν αναγνωρίζεται, με αποτέλεσμα να μην κατατάσσονται στο ίδιο μισθολογικό κλιμάκιο, που κατείχαν πριν την μετάταξή τους.

Αναφερόμαστε στις περιπτώσεις, που η μετάταξη γίνεται στον ίδιο κλάδο και επομένως ο υπάλληλος εκτελεί τα καθήκοντα του συγκεκριμένου κλάδου. Εξάλλου σύμφωνα και με το άρθρο 30 του ν.3528/2007 ο υπάλληλος είναι υποχρεωμένος να «εκτελεί τα καθήκοντα του κλάδου ή της ειδικότητας του».

Αμφισβητούνται με αυτές τις ερμηνείες τα καθήκοντα των υπαλλήλων, που απορρέουν από τον κλάδο ή την ειδικότητα με την οποία διορίστηκαν, αμφισβητείται η απόφαση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του φορέα προέλευσης περί συνάφειας του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και έμμεσα η συνάφεια της προϋπηρεσίας που παρείχαν.
Οι υπηρεσίες ανακάλυψαν νομοθετικό κενό!!! στο άρθρο 13 του ν. 4440/2016, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 71 του ν.3528/2007, σύμφωνα με την παρ. 2 του οποίου «ο υπάλληλος μετατάσσεται με το βαθμό και το μισθολογικό κλιμάκιο που κατέχει.
Και εμείς αναρωτιόμαστε; Σκοπιμότητα ή αβλεψία;
Ότι και να είναι, οφείλουμε να παρατηρήσουμε ότι οι «υπηρεσίες» «διυλίζουν τον κώνωπα…», όταν πρόκειται δικαιώματα των εργαζομένων και «…καταπίνουν την κάμηλον» όταν πρόκειται για κρατικές «υποχρεώσεις» προς τους επιχειρηματίες, τις οποίες οι κυβερνήσεις τακτοποιούν με μεγάλη ταχύτητα.
Απαιτούμε να ρυθμιστούν νομοθετικά αμέσως όλα τα σχετικά ζητήματα, που αφορούν τόσο τις μετατάξεις σε άλλο φορέα, όσο και τις μετατάξεις σε ανώτερη κατηγορία, που επίσης σε αρκετούς φορείς οι εργαζόμενοι κατατάσσονται σε χαμηλότερο από το προβλεπόμενο μισθολογικό κλιμάκιο.-

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                      Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                  ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ