Συγκρότηση Επιτροπών Υγιεινής & Ασφάλειας.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                       Αθήνα 27/1/2020
                                                                                   Αριθμ. Πρωτ.:31

 

                                                             Προς
                                                                                                        Τα Δ.Σ. Συλλόγων – μελών μας

 

 

Θέμα: Συγκρότηση Επιτροπών Υγιεινής & Ασφάλειας.

 

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε να αποστείλει εξώδικο προς όλες τις Περιφερειακές Αρχές και να απαιτήσει και με αυτό τον τρόπο την εφαρμογή όλων των μέτρων υγιεινής και ασφάλειας καθώς και των προβλεπομένων από την ΚΥΑ 43726/2019 για την «παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των OTA α΄ και β΄ βαθμού και των νομικών προσώπων αυτών και μέτρων προληπτικής ιατρικής».
Στο πλαίσιο αυτό θα απαιτήσουμε να αντιμετωπιστούν χρόνια και συσσωρευμένα προβλήματα καθώς και οι επιβαρυντικοί παράγοντες, που υποβαθμίζουν την υγιεινή και την ασφάλεια και θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή των εργαζομένων, να ληφθούν γενικότερα όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης.
Στην κατεύθυνση αυτή θεωρούμε αναγκαίο να επισπεύσετε την συγκρότηση της προβλεπόμενης του ν.3850/2010 Επιτροπής Υγιεινής & Ασφάλειας των εργαζομένων της Περιφέρειας/Περιφερειακής Ενότητας από συναδέλφους, που θα ορίσετε ως Δ.Σ., προκειμένου μαζί σας να παρακολουθούνται καλύτερα όλες οι διαδικασίες και να οργανώνεται η παρέμβαση του κάθε Συλλόγου.

Με αγωνιστικούς χαιρετισμούς

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                                    ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ