Θέμα: Για την μη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος
email: osyape@otenet.gr
www.osyape.gr
τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977504710

 

                                                                                                  Αθήνα 22/2/2021
Αριθμ. Πρωτ.: 64

 

                                                      Προς
Δ.Σ. Συλλόγων – μελών μας

 

Θέμα: Για την μη προκήρυξη πλήρωσης θέσεων Προϊσταμένων.

 

Συνάδελφοι

Όπως γνωρίζετε ως Δ.Σ αποστείλαμε στις 2/6/2020 Εξώδικη Δήλωση προς όλους τους Περιφερειάρχες και εκφράζαμε την διαμαρτυρία μας για την μη προκήρυξη των θέσεων ευθύνης.
Κοινοποιήσαμε το συγκεκριμένο εξώδικο και στον Υπουργό Εσωτερικών, στους Συντονιστές των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και την Εθνική Αρχή Διαφάνειας παρουσιάζοντας την κατάσταση.
Το μεσοδιάστημα το Υπουργείο Εσωτερικών με το υπ’ αριθ. 71430/27-10-2020 έγγραφό του, ζήτησε από τους Περιφερειάρχες της χώρας να του αποστείλουν έως τις 15-11-2020 όλα τα εκκρεμή αιτήματα, προκειμένου να προχωρήσει στην έκδοση προκήρυξης θέσεων ευθύνης επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης.
Στο έγγραφο αυτό δεν ανταποκρίθηκαν σύμφωνα με πληροφορίες (δεν υπάρχει ακόμη σχετική έγγραφη ενημέρωσή από το ΥΠΕΣ), οι Περιφέρειες Αττικής, Δυτικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Ηπείρου, ούτε όμως το ΥΠΕΣ προχώρησε στη σχετική προκήρυξη για τις υπόλοιπες Περιφέρειες.
Με βάση τα παραπάνω, απαντώντας σε προβληματισμούς, που τίθενται και καθώς συνεχίζεται η αυθαίρετη τοποθέτηση σε θέσεις ευθύνης από τις περισσότερες Περιφερειακές Αρχές, χωρίς να πληρούνται ούτε οι ελάχιστες διαδικασίες που προβλέπονται από τον Υπαλληλικό Κώδικα, ούτε οι σχετικές γνωμοδοτήσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι ότι πχ ο προϊστάμενος της υποκείμενης οργανικής μονάδας θα πρέπει να είναι κατά κυριολεξία προϊστάμενος και όχι αναπληρωτής προϊστάμενος, σας ενημερώνουμε ότι οι πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι, έχοντας πρόδηλο έννομο συμφέρον για τα φυσικά τους μέλη, μπορούν αξιοποιώντας και το αναφερόμενο εξώδικο:
• Να αποστείλουν (νέο) εξώδικο ανάλογου περιεχομένου και εν συνεχεία να προσφύγουν αρμοδίως στα Διοικητικά δικαστήρια της έδρας των Περιφερειών τους για παράλειψη οφειλόμενης ενέργειας ή
• Να καταθέσουν μηνυτήρια αναφορά στα Ποινικά δικαστήρια για προξενηθείσα βλάβη στα μέλη τους (επισυνάπτοντας το Εξώδικο της Ομοσπονδίας με την επίδοση στον οικείο Περιφερειάρχη).
Η ΟΣΥΑΠΕ θα στηρίξει τις σχετικές προσφυγές των πρωτοβάθμιων Συλλόγων – μελών της, σύμφωνα και με την Απόφαση του Γενικού της Συμβουλίου (5-1-2021).

 

Για το Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

 

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ                                       ΤΖΑΚΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ