ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ

Άρθρο 1 Ιδρύεται Ομοσπονδία όλων των Συλλόγων των υπαλλήλων στις Περιφέρειες (ΟΤΑ β' βαθμού) όλης της χώρας με έδρα την Αθήνα. Η επωνυμία της Ομοσπονδίας είναι η εξής: «Ομοσπονδία Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών Περιφερειών Ελλάδας» και με το διακριτικό τίτλο Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΙ της ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ Σκοποί της Ομοσπονδίας είναι: α.- Η συνένωση όλων των Συλλόγων των υπαλλήλων των Περιφερειών (Ο.Τ.Α.  β΄ βαθμού) σε μια Πανελλαδική Ένωση για την καλύτερη προστασία των υπαλλήλων από πλευράς συνθηκών εργασίας, υγείας, βιοτικού επιπέδου, περιβάλλοντος συνδικαλιστικών ελευθεριών, νομικής κάλυψης, κατοχύρωσης των αποκτημένων δικαιωμάτων τους και γενικά για την αρτιότερη ανάπτυξη, σφυρηλάτηση και διασφάλιση της ενότητας και…

Continue ReadingΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ