Κατάθεση τροπολογίας για τη συμμετοχή εκπροσώπου στην επιτροπή σύνταξης του κώδικα Νομ/κων Αυτ/σεων

Κατάθεση τροπολογίας για τη συμμετοχή εκπροσώπου στην επιτροπή σύνταξης του κώδικα Νομ/κων Αυτ/σεων

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ