Έργα και ημέρες της χρηστής διοίκησης της Ν. αρχής Τρικάλων και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣΔΔΑ

Έργα και ημέρες της χρηστής διοίκησης της Ν. αρχής Τρικάλων και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣΔΔΑ

Continue ReadingΈργα και ημέρες της χρηστής διοίκησης της Ν. αρχής Τρικάλων και της πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΕΣΔΔΑ

Ορισμός εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας στην επιτροπή για τη σύνταξη του νέου κώδικα Ν.Α.

Ορισμός εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας στην επιτροπή για τη σύνταξη του νέου κώδικα Ν.Α.

Continue ReadingΟρισμός εκπροσώπου της Ομοσπονδίας μας στην επιτροπή για τη σύνταξη του νέου κώδικα Ν.Α.

Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για τη συμμετοχή των αντιπροσώπων στο έκτακτο καταστατικό συνέδριο που διοργανώνεται στις 20-09-2006 στο Βόλο

Χορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για τη συμμετοχή των αντιπροσώπων στο έκτακτο καταστατικό συνέδριο που διοργανώνεται στις 20-09-2006 στο Βόλο

Continue ReadingΧορήγηση συνδικαλιστικής άδειας για τη συμμετοχή των αντιπροσώπων στο έκτακτο καταστατικό συνέδριο που διοργανώνεται στις 20-09-2006 στο Βόλο