ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε

Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Ν.Α.Ε. που εκλέχτηκε στις 8 Απριλίου 2010, συνεδρίασε σήμερα, 16 Απριλίου, για να συγκροτηθεί σε σώμα υπό την προεδρία του πλειοψηφήσαντος συμβούλου της ΠΑΣΚ Χρήστου Νταή.

Με μυστική ψηφοφορία το νέο Δ.Σ. συγκροτήθηκε ως εξής:

Πρόεδρος:                                 Χρήστος Νταής
Αντιπρόεδρος:                           Άννα Μπρέμπου
Γενικός Γραμματέας:                  Σταύρος Αγγούρης
Οργανωτικός Γραμματέας:         Άλκης Ζαβερδινός
Ταμίας:                                      Γεώργιος Ζιμπίδης
Αναπληρωτής Ταμίας:                Γεώργιος Κυριακόπουλος
Υπεύθυνη Δημοσίων σχέσεων:   Ζαφειρούλα Αργυροπούλου
Μέλη:

Δημήτρης Βαζούρας
Μαρία Μωϋσίδου
Κωσταντίνος Αλευρομύτης
Ελισάβετ Πανουτσάκου
Ιωάννης Ανδρεαδέλλης
Γεώργιος Τζαφέρης

Το Δ.Σ. στη σημερινή συνεδρίασή του, αποφάσισε να προτείνει την έκτακτη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου εντός του Απριλίου με θέμα τον «Καλλικράτη».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                                 ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ