Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΝΩΤΙΚΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ          (οι δυνάμεις του ΠΑΜΕ στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΩΝ ΑΥΤ/ΣΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ)                          Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ                                                                                                                        Αθήνα 11-1-2011 Συναδέλφισσες, συνάδελφοι, Η πρότασή μας, όπως κατατέθηκε στο τελευταίο Γενικό Συμβούλιο της ΟΣΥΝΑΕ       βασιζόταν στην ανάγκη στις σημερινές συνθήκες και ιδιαίτερα μετά την ψήφιση του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ, οι εργαζόμενοι σε όλους τους φορείς της Τοπικής (αυτο) Διοίκησης να έχουν ενιαία δράση, ανεξάρτητα από κλάδο, ειδικότητα και σχέση εργασίας, μέσα από ένα ενιαίο σωματείο. Για να μπορούν οι εργαζόμενοι στους ΟΤΑ α΄ & β΄ βαθμού να δώσουν την δέουσα απάντηση στην εφαρμοζόμενη πολιτική κυβέρνησης - ΕΕ…

Continue ReadingΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ