ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΑ Δ.Σ. ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΠΡΟΣ: ΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Συναδέλφισσες -Συνάδελφοι,

Ενόψει του Έκτακτου Συνεδρίου της Ομοσπονδίας μας, το οποίο θα διεξαχθεί στις 4 και 5 Απριλίου 2011 στην Αθήνα και για την απρόσκοπτη και επιτυχή διοργάνωσή του, παρακαλούμε όπως, επικαιροποιήσετε τις καταστάσεις των συνέδρων, καθώς και να ορίσετε- όπου αυτό απαιτείται- τους αναπληρωτές συνέδρους , έως και την Τετάρτη 23 Μαρτίου 2011.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                                ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΓΓΟΥΡΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ