ΔΑΚΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ – ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΟ 2011

 

ΤΟ ΝΕΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

-Ερμηνευτικός οδηγός για τους Δημοσίους Υπαλλήλους-

 

Με τις νέες ρυθμίσεις στο ασφαλιστικό ανατρέπονται συνταξιοδοτικά δικαιώματα, κυρίως, σε όσους ασφαλίστηκαν από την 1η Ιανουαρίου του 1983 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 1992.

Μεγάλες ανατροπές προκλήθηκαν γενικά σε μητέρες αλλά κυρίως σε αυτές με τα ανήλικα τέκνα οι οποίες θα υποστούν την αύξηση του ορίου ηλικίας από το 2013 στο 65ο έτος. Επίσης ανατροπές δικαιωμάτων γίνονται και σ΄ αυτές με τρία παιδιά και άνω, οι οποίες χάνουν την ευνοϊκή ρύθμιση που είχαν και τους έδινε το δικαίωμα να συνταξιοδοτούνται με 20 χρόνια υπηρεσίας και χωρίς όριο ηλικίας. Και αυτές οι περιπτώσεις, από το 2013, υποχρεούνται στη ρύθμιση του να παίρνουν σύνταξη στα 65 τους χρόνια.

Ευνοϊκές ρυθμίσεις δημιουργούνται για τους άνδρες, τη διετία 2011 και 2012, που έχουν τρία παιδιά και άνω καθώς και σ’ αυτούς που έχουν ανήλικα παιδιά και 25 χρόνια υπηρεσίας (όταν αυτά συμπληρώνονται το 2011 ή το 2012).

Επίσης ευνοϊκές ρυθμίσεις δημιουργούνται από το 2011 και μετά, για αυτούς που δεν συμπληρώνουν 25 έτη υπηρεσία μέχρι 31/12/2010, αφού μόνο αυτοί μπορούν να εντάξουν στον υπηρεσιακό τους χρόνο πλασματικά χρόνια, για το 2011 έως 4, για το 2012 έως 5, για το 2013 έως 6 και για το 2014 έως 7.

Το νέο τοπίο που δημιουργείται για τους δημοσίους υπαλλήλους με παιδιά διαμορφώνονται ως εξής:

 

1. Άνδρες με ενήλικα παιδιά

Όσοι θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα το 2011 ή το 2012 θεωρούνται οι τυχεροί αφού θα βγουν με μειωμένο όριο ηλικίας, γιατί εξομοιώνονται με το συνταξιοδοτικό δικαίωμα των γυναικών. Από το 2013 και μετά, όλοι πλέον οι άνδρες που κατοχυρώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα με 25 χρόνια υπηρεσίας, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 60ο έτος, με μειωμένη σύνταξη, ή στο 65ο έτος της ηλικίας τους, με πλήρη σύνταξη.

Ειδικά για το 2011 το όριο ηλικίας είναι το 61ο για πλήρη σύνταξη και το 56ο έτος για μειωμένη. Για το 2012 το όριο ηλικίας ανεβαίνει στο 63ο για πλήρη σύνταξη και στο 58ο έτος για μειωμένη.

Οι παραπάνω ευνοϊκές ρυθμίσεις δεν ισχύουν για όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2010. Αυτοί οι ασφαλισμένοι θα συνταξιοδοτηθούν με το παλαιό ασφαλιστικό καθεστώς το οποίο προβλέπει υψηλότερα όρια ηλικίας.

 

  1. Γυναίκες με ενήλικα τέκνα

Με 25 χρόνια ασφάλισης θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Όμως η σύνταξή τους καταβάλλεται σε ηλικίας 61 ετών (ήταν στο 60ο μέχρι το 2010) και μειωμένη στο 56ο έτος (ήταν στο 55ο μέχρι το 2010). Το 2012 το όριο ηλικίας για πλήρη σύνταξη γίνεται το 63ο και για μειωμένη το 58ο. Από το 2013 και μετά για όλες τις παραπάνω γυναίκες το όριο ηλικίας για καταβολή σύνταξης είναι το 65ο.

Για όσες γυναίκες θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010 συνταξιοδοτούνται με το παλαιό καθεστώς.

 

  1. Άνδρες με ανήλικα τέκνα

Μέχρι 13 χρόνια νωρίτερα μπορούν να συνταξιοδοτηθούν όσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ανήλικα παιδιά και συμπληρώνουν το 2011 25 χρόνια ασφάλιση. Οι ασφαλισμένοι αυτοί μπορούν να συνταξιοδοτηθούν στο 52 έτος της ηλικίας τους (ήταν το 65ο έτος μέχρι το 2010).

Όσοι συμπληρώσουν 25 χρόνια ασφάλισης το 2012, μπορούν να πάρουν σύνταξη σε ηλικία 55 ετών. Για όλους αυτούς, από το 2013 και μετά, το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης τους γίνεται 65.

Σε αυτές τις μεταβατικές ρυθμίσεις δεν συμπεριλαμβάνονται όσοι ασφαλισμένοι θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010. Για αυτούς που εξαιρούνται το όριο ηλικίας συνταξιοδότησης τους παραμένει το 65ο έτος.

 

  1. Γυναίκες με ανήλικα τέκνα

Όσες μητέρες ανηλίκων συμπλήρωσαν, μέχρι 31/12/2010, 25 έτη ασφάλισης, διατηρούν το δικαίωμά τους να συνταξιοδοτηθούν και να τους καταβληθεί η ανάλογη σύνταξη που δικαιούνται, σε ηλικία 50 ετών και άνω.

Όσες μητέρες ανηλίκων συμπληρώσουν 25 έτη ασφάλισης (πραγματικά/πλασματικά) το 2011, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και τους καταβάλλεται η ανάλογη σύνταξη που δικαιούνται σε ηλικία 52 ετών και άνω.

Όσες μητέρες ανηλίκων συμπληρώσουν 25 έτη ασφάλισης (πραγματικά/πλασματικά) το 2012, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν και να τους καταβάλλεται η ανάλογη σύνταξη που δικαιούνται σε ηλικία 55 ετών και άνω.

Από το 2013 και μετά όλες οι περιπτώσεις, των παραπάνω μητέρων με ανήλικα συνταξιοδοτούνται σε ηλικία 65 ετών με 25 έτη ασφάλισης τουλάχιστον.

 

 

5. Άνδρες με τρία παιδιά

Μέχρι 31/12/2010, το ευνοϊκό καθεστώς συνταξιοδότησης για τις γυναίκες, ίσχυε μόνο για τους άνδρες που ήταν χήροι ή είχαν την επιμέλεια των ανήλικων απιδιών τους με δικαστική απόφαση (20 χρόνια ασφάλισης χωρίς όριο ηλικίας).

Από το 2011 οι συγκεκριμένοι άνδρες – πατέρες τριών παιδιών – μπορούν να βγουν σε σύνταξη με 21 χρόνια ασφάλισης και να τους καταβάλλεται η ανάλογη σύνταξη που δικαιούνται σε ηλικία 52 ετών.

Το 2012, οι παραπάνω άνδρες, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 23 έτη ασφάλισης (πραγματικά/ πλασματικά) και να τους καταβληθεί η σύνταξη τους σε ηλικίας 55 ετών.

Από το 2013 και μετά, το ασφαλιστικό δικαίωμα, κατοχυρώνεται με 25 έτη ασφάλισης και καταβάλλεται η σύνταξη στο 65ο έτος της ηλικίας τους.

Εδώ ισχύει η ευνοϊκή ρύθμιση και γι’ αυτούς που θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα πριν από την 31η Δεκεμβρίου 2010.

Επίσης το δικαίωμα αυτό μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από τους δύο γονείς.

 

 

6. Γονείς με ανάπηρα παιδιά

(ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω)

Και οι δύο γονείς μπορούν να συνταξιοδοτηθούν με 25 χρόνια ασφάλισης και να τους καταβληθεί η σύνταξη τους από το 50 έτος της ηλικίας τους.

 

 

7. Πολύτεκνες μητέρες

Όσες συμπλήρωσαν 20 έτη ασφάλισης, μέχρι 31/12/2010, μπορούν να συνταξιοδοτηθούν ανεξάρτητα σε ποια ηλικία βρίσκονται.

Το 2011 απαιτούνται 21 χρόνια ασφάλισης και η σύνταξή τους καταβάλλεται σε ηλικία 52 ετών.

Το 2012 απαιτούνται 23 χρόνια ασφάλισης (πραγματικά/πλασματικά) και για να χορηγηθεί σύνταξη το 55ο έτος ηλικίας.

Από το 2013 και μετά απαιτούνται 25 έτη ασφάλισης και η σύνταξη θα χορηγείται στο 65ο έτος της ηλικίας τους.

 

 

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΩΝ ΧΡΟΝΩΝ

Η αναγνώριση πλασματικού χρόνου γίνεται μόνο από αυτούς που δεν έχουν κατοχυρωμένο ασφαλιστικό δικαίωμα (25 έτη ασφάλισης) μέχρι 31/12/2010.

Τα πλασματικά χρόνια διευκολύνουν, όσους τα δικαιούνται, και για να φύγουν γρηγορότερα στη σύνταξη και για να αυξήσουν το ποσό της χορηγούμενης σύνταξης.

Μάλιστα δε όσοι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν παιδιά μπορούν να αναγνωρίσουν, συνολικά, μέχρι 12 χρόνια.

Σύμφωνα με τη ρύθμιση για το 1ο παιδί αναγνωρίζεται 1 έτος πλασματικού χρόνου, για τα 2 παιδιά 3 έτη (1+2), για τα 3 παιδιά 5 έτη που είναι και το ανώτερο (1+2+2=5 έτη). Το δικαίωμα αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί και από τους 2 γονείς.

Εδώ και πάλι ισχύει η αδικία της ρύθμισης αφού εξαιρεί όσους έχουν θεμελιώσει (25 έτη) συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι 31/12/2010.

Ο πλασματικό χρόνος των παιδιών λαμβάνεται υπόψη και για τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος και για την προσαύξηση της σύνταξης. Αναγκαία προϋπόθεση, για τους υπαλλήλους αυτούς, είναι να έχουν συμπληρώσει 15 έτη πραγματική δημόσια υπηρεσία.

Παράλληλα, στους δημοσίους υπαλλήλους, δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης και χρόνου άδειας άνευ αποδοχών για την ανατροφή παιδιού μέχρι έξι ετών.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ

 

  1. Αποχώρηση πριν την προβλεπόμενη ηλικία

Όταν ο δημόσιος υπάλληλος θεμελιώσει συνταξιοδοτικό δικαίωμα, χωρίς όμως να έχει συμπληρώσει τα σε κάθε περίπτωση προβλεπόμενα όρια ηλικίας, μπορεί να αποχωρήσει από την υπηρεσία του αφού υποβάλλει αίτηση συνταξιοδότησης. Σε αυτή την περίπτωση η σύνταξη θα καταβληθεί όταν συμπληρωθούν και τα όρια ηλικίας. Μέχρι τότε ο αποχωρήσας υπάλληλος δεν θα λαμβάνει καμία αμοιβή.

 

 

 

  1. Πρόωρη συνταξιοδότηση

Δίνεται η δυνατότητα σε κάθε υπάλληλο που έχει θεμελιώσει δικαίωμα σύνταξης να ζητήσει καταβολή μειωμένης σύνταξης κατά πέντε (5), κατ’ ανώτατο όριο, χρόνια πριν την συμπλήρωση του προβλεπόμενου ορίου ηλικίας. (π.χ. όταν προβλέπεται ως όριο ηλικίας τα 65 έτη, δύναται να καταβληθεί μειωμένη σύνταξη από το 60ο και άνω).

Στην περίπτωση όμως αυτή υπόκειται σε ανάλογη μείωση. Η μείωση είναι ανάλογη του χρόνου που υπολείπεται μέχρι τη συμπλήρωση του ορίου ηλικίας που απαιτείται για πλήρη σύνταξη. Για μεν τους παλαιούς ασφαλισμένους η μείωση είναι 1/267 για κάθε μήνα που υπολείπεται ή 4,5% για κάθε έτος. Για δε τους νέους ασφαλισμένους η μείωση συνίσταται στο 1/200 για κάθε μήνα που υπολείπεται ή 6% για κάθε έτος. (Παλαιοί ασφαλισμένοι θεωρούνται αυτοί που έχουν ασφαλιστεί έως και την 31η Δεκεμβρίου του 1992 και νέοι ασφαλισμένοι αυτοί που ασφαλίστηκαν από 1/1/1993 και μετά).

 

  1. Ενηλικίωση παιδιών

Η ημερομηνία ενηλικίωσης των παιδιών είναι η 31η Δεκεμβρίου του έτους που το παιδί γίνεται 18 ετών.

 

  1. Ασφαλιστικό καθεστώς των νεοδιοριζόμενων στο δημόσιο από 1/1/2011 και μετά

Οι νεοδιοριζόμενοι υπάλληλοι στο δημόσιο από 1/1/2011 και μετά, υπάγονται υποχρεωτικά και αυτοδίκαια στον κλάδο κύριας ασφάλισης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ. Αυτό αφορά όλους που δεν έχουν καμία προϋπηρεσία, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας πριν την 1/1/2011.

Έτσι εξαιρούνται της ρύθμισης και ασφαλίζονται στο ασφαλιστικό καθεστώς του Δημοσίου όσοι:

  1. Έχουν ΦΕΚ διορισμού πριν την 1/1/2011 και ανέλαβαν υπηρεσία μέσα σ’ ένα μήνα από την ημερομηνία κοινοποίησης της πράξης του διορισμού τους.

  2. Είναι νεοδιοριζόμενοι μεν στο Δημόσιο, σε ΟΤΑ ή σε άλλο ΝΠΔΔ ή σε αντίστοιχες υπηρεσίες σε κράτος – μέλος της Ε.Ε. ως εξής:

α) τακτικοί μόνιμοι υπάλληλοι ή λειτουργοί, ή συμβασιούχοι με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου ή και ορισμένου χρόνου.

β) ημερομίσθιοι (έστω και μιας ημέρας) ή με σύμβαση έργου ή εργασία κατ’ αποκοπή που έχουν τα χαρακτηριστικά της εξηρτημένης εργασίας.

γ) το ίδιο ισχύει και γι’ αυτούς που μετατάσσονται ή μεταφέρονται σε άλλη δημόσια υπηρεσία.

5. Εξαίρεση από την εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν 3865/2010

– Αφορά συνταξιοδοτικό δικαίωμα –

Υπάλληλος που θεμελίωσε συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2010 εξακολουθεί να διέπεται από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις που ίσχυαν στο ασφαλιστικό καθεστώς που ασφαλίστηκε, όποτε και να αποχωρήσεις από την υπηρεσία του, έστω και αν αυτό γίνει μετά την 1/1/2015, χρονολογία που αλλάζει ο τρόπος υπολογισμού της σύνταξης. Έτσι και τα όρια ηλικίας του δεν αλλάζουν και ο υπολογισμός της σύνταξης του θα γίνει με το παλαιό καθεστώς.

Προκειμένου για εκπαιδευτικούς, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι ειδικές ρυθμίσεις που ίσχυαν για τη συνταξιοδότηση τους, 30 έτη υπηρεσίας και 55 ετών για τους διορισθέντες μέχρι 31/12/1982 ή 30 έτη υπηρεσίας και 60 ετών για όσους διορίσθηκαν μετά την 1/1/1983, εξακολουθούν να ισχύουν για όσους θεμελίωσαν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μέχρι την 31/12/2010. Παύουν να ισχύουν για όλους που θεμελιώνουν συνταξιοδοτικό δικαίωμα μετά την 1/1/2011.

 

 

ΠΙΝΑΚΕΣ

  • Συνοπτικοί για κάθε περίπτωση –

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010

Θεμελίωση από 01-01-2011 και μετά

Άνδρες * & γυναίκες με τρία (3) τουλάχιστον παιδιά

Έτη θεμελίωσης

Ο.Η.

Έτος συμπλήρωσης 201ετίας

Έτη θεμελίωσης

Ο.Η.

20

Α.Ο.Η.

2011

21

52

2012

23

55

2013

25

65

 

* (οι άνδρες μόνο εφόσον είναι χήροι ή έχουν την επιμέλεια με δικαστική απόφαση των ανήλικων παιδιών)

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 2

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010

Θεμελίωση από 01-01-2011

 

Γυναίκες με ανήλικο παιδί

Έτη θεμελίωσης

Ο.Η.

Έτος θεμελίωσης (συμπλήρωση 25ετίας)

Έτη θεμελίωσης

Ο.Η.

25

50

2011

25

52

2012

25

55

2013

25

65

Άνδρε με ανήλικο παιδί

25

65

2011

25

52

2012

25

55

2013

25

65

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010

Θεμελίωση από 01-01-2011

 

Έτη θεμελίωσης

Ποσοστό ανικανότητας

Ο.Η.

Έτη θεμελίωσης

Έτος θεμελίωσης

Ποσοστό ανικανότητας

Ο.Η.

 

Γυναίκες με ανάπηρα παιδιά

 

 

25

 

50% (με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε.)

 

 

50

 

 

25

 

 

οποτεδήποτε

67%

(ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση Α.Σ.Υ.Ε.)

 

 

50

 

Άνδρες με ανάπηρα παιδιά

 

 

25

 

 

 

 

65

 

 

25

 

 

οποτεδήποτε

67%

(ανίκανο για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση Α.Σ.Υ.Ε.)

 

 

50

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 4

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ ΜΕΤΑ ΤΗΝ 01-01-1983

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010

Θεμελίωση από 01-01-2011

 

Έτη θεμελίωσης

Ποσοστό ανικανότητας

Ο.Η.

Έτη θεμελίωσης

Έτος θεμελίωσης

Ποσοστό ανικανότητας

Ο.Η.

 

Γυναίκες με ανίκανο σύζυγο

 

 

25

67% (με γνωμάτευση της Α.Σ.Υ.Ε.)

 

 

50

 

 

25

 

 

οποτεδήποτε

67%

(ανίκανος για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση Α.Σ.Υ.Ε.)

 

 

50

 

Άνδρες με

Ανίκανη σύζυγο

 

25

 

 

65

 

25

 

οποτεδήποτε

67%

(ανίκανη για κάθε βιοποριστικό επάγγελμα με γνωμάτευση Α.Σ.Υ.Ε.)

 

50

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ

01-01-1983

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θεμελίωση από 01-01-2011

Έτη για θεμελίωση

Ο.Η.

Ο.Η. (για πρόωρη-μειωμένη σύνταξη)

Έτη για θεμελίωση

Έτος

θεμελίωσης

Ο.Η.

Πλήρη

Ο.Η.

μειωμένη

Άνδρες άγαμοι ή έγγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά

 

 

 

25

 

 

 

65

 

 

 

60

 

 

Άνδρες & γυναίκες, άγαμοι/ες ή έγγαμοι/ες ή

χήροι/ες ή διαζευγμένοι/ες χωρίς παιδιά, ή με ενήλικα παιδιά

 

 

25

 

2011

 

61

 

56

 

 

 

25

 

2012

 

63

 

58

 

 

Γυναίκες άγαμες ή έγγαμες ή χήρες ή διαζευγμένες χωρίς παιδιά ή με ενήλικα παιδιά

 

 

25

 

 

60

 

 

55

 

25

 

2013

 

65

 

60

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6

ΠΑΛΑΙΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΙ/ΔΙΟΡΙΣΘΕΙ ΜΕ ΤΗΝ 01-01-1983

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Θεμελίωση μέχρι 31-12-2010 (συμπλήρωση

25ετίας)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

 

Θεμελίωση από 01-01-2011

 

 

Άνδρες και γυναίκες

 

 

35έτη/58 ετών ή 37έτη Α.Ο.Η.

 

 

Άνδρες και γυναίκες

Έτος θεμελίωσης

(συμπλήρωση

25ετίας)

Έτη συντάξιμης υπηρεσίας/ασφάλισης Ο.Η.

2011

36 έτη/58 ετών

2012

37 έτη/59 ετών

2013

38 έτη/60 ετών

2014

39 έτη/60 ετών

2015

40 έτη/60 ετών

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7

ΝΕΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΙ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΛΟΓΩ ΓΗΡΑΤΟΣ Ή ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙ ΙΣΧΥΕ ΠΡΙΝ ΤΟΝ Ν.3865/2010 (μέχρι 31-12-2012)

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΤΑ ΤΟΝ Ν.3865/2010

(μέχρι 31-12-2012)

Έτη υπηρεσίας και όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης

Ο.Η. (για πρόωρη-μειωμένη σύνταξη)

Έτη υπηρεσίας και όριο ηλικίας για θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης

Άνδρες και γυναίκες

 

 

15/65

 

60

Άνδρες και γυναίκες

 

15/65

Γυναίκες με ανίκανα παιδιά

 

20/55

 

50

Γυναίκες με ανίκανα παιδιά

 

25/50

Γυναίκες με ανήλικα παιδιά

 

20/55

 

50

Γυναίκες με ανήλικα παιδιά

 

15/65

Άνδρες με ανίκανα παιδιά

Δεν προβλεπόταν συνταξιοδότηση ανδρών με ανίκανα παιδιά. Ίσχυε η γενική προϋπόθεση 15 έτη/65 ετών

Άνδρες με ανίκανα παιδιά

 

25/50

Γυναίκες με τρία (3) και άνω παιδιά

20/56 (3)

20/53 (4)

20/50 (5 και άνω)

Γυναίκες με τρία (3) και άνω παιδιά

 

15/65

 

 

ΠΊΝΑΚΑΣ 8

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ Ο.Τ.Α. ΣΕ ΒΑΡΙΕΣ ΚΑΙ ΑΝΘΥΓΙΕΙΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ν.3660/2008

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Ν.3865/2010

ΕΤΟΣ

Ο.Η.

ΕΤΟΣ

Ο.Η.

 

Άνδρες

 

οποτεδήποτε

 

58

 

Άνδρες

 

οποτεδήποτε

 

58

 

Γυναίκες

 

οποτεδήποτε

 

53

 

Γυναίκες

2011

54

2012

56

2013

58

 

 

 

ΗΛΙΑΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΑΚΕ- ΔΤ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ