ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΣΤΙΣ 20 ΦΕΒ 2012

  O.   Σ.   Υ.   Α.   Π.  Ε.  ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ  ΕΛΛΑΔΑΣ                                                                                                               ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΠΡΟΣ: Μέλη Δ.Σ. Αγγούρη  Σταύρο                   Αλευρομύτη Κων/νο Ανδρεαδέλλη Γιάννη             Αργυροπούλου Ρούλα Βαζούρα Δημήτρη                 Γιάννου Δημήτρης  Ζαβερδινό  Άλκη                    Zιμπίδη Γεώργιο Κυριακόπουλο Γεώργιο         Μωυσίδου Μαρία Πανουτσάκου Βέτα           …

0 Comments