ΤΑ Κ.Τ.Ε.Ο. ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

 

 

 

 

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

      Αθήνα, 04/01/2013

Προς:

 • Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών ,Μεταφορών & Δικτύων     κ. Χατζηδάκη
 • Αναπληρωτή Υπουργό Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας,Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων κ. Καλογιάννη

 

Κοινοποίηση:

 • Υπουργό Εσωτερικών
 • Υπουργό Δημόσιας Τάξης & Προστασίας του Πολίτη
 • Πρόεδρο ΕΝΠΕ κ. Σγουρό Ιωάννη
 • κ.κ Περιφερειάρχες της χώρας
 • Πολιτικά Κόμματα
 • ΑΔΕΔΥ
 • Σύλλογοι Περιφερειών

Κύριοι Υπουργοί,

Τα δημόσια ΚΤΕΟ της χώρας λειτουργούν όπως ξέρετε, προς όφελος των πολιτών, και μαζί με τον πρόσφατα εγκατεστημένο, σύγχρονο εξοπλισμό τους, αξίας εκατομμυρίων ευρώ, είναι Δημόσια περιουσία. Οι υπηρεσίες  Κ.Τ.Ε.Ο. και η οργάνωση του περιοδικού τεχνικού ελέγχου όλων των μηχανοκίνητων οχημάτων αποτελούν αρμοδιότητα των περιφερειών της χώρας (σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010) και συμβάλουν στην οδική ασφάλεια και αντιρρύπανση.

 Με τις διατάξεις του Ν.4070/2012 είχε δοθεί χρονική προθεσμία οκτώ (8) μηνών από τη δημοσίευση  της  απόφασης του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και περί καθορισμού των όρων και προϋποθέσεων ορθής λειτουργίας  προκειμένου να πιστοποιηθούν τα Δημόσια ΚΤΕΟ. Η απόφαση (αριθ. 2794/2222/2012)  δημοσιεύτηκε στις 03 Μαΐου 2012.

 1. Όλο αυτό το χρονικό διάστημα από την ανωτέρω ημερομηνία 03/05/2012 μέχρι και τέλος του έτους οι αρμόδιες υπηρεσίες των περιφερειών της χώρας είχαν ζητήσει από το αρμόδιο Υπουργείο Μεταφορών τα απαραίτητα στοιχεία πληροφορικού συστήματος, διακρίβωση μηχανημάτων, λογισμικό συντήρησης κλπ,  προκειμένου να προχωρήσουν σε όλες εκείνες τις ενέργειες ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίηση των υπηρεσιών ΚΤΕΟ της χώρας. Όμως, τα ζητηθέντα στοιχεία δεν δόθηκαν έγκαιρα.
 2. Το αρμόδιο υπουργείο κατέθεσε τροπολογία στη Βουλή στις 14/12/2012 προκειμένου να τροποποιηθεί η διάταξη του άρθρου 185 του Ν.4070/2012 αλλάζοντας έτσι την τελευταία στιγμή τη θέση του για τον τρόπο πιστοποίησης και λειτουργίας των υπηρεσιών ΚΤΕΟ και αντί πιστοποίησης τους να απαιτείται διαπίστευση με χρονική προθεσμία ενός(1) έτους από την ημερομηνία δημοσίευσης του Νόμου. Η  τροπολογία όμως που θα έλυνε το πρόβλημα αποσύρθηκε  στις 18/12/2012 χωρίς αιτιολόγηση .
 3. Στις 28/12/2012 ο αρμόδιος υπουργός υπέγραψε την αριθμ. 5532/5732/2012 απόφαση τροποποίησης των όρων και προϋποθέσεων της ορθής λειτουργίας των Δημοσίων ΚΤΕΟ και πιο συγκεκριμένα στον εξοπλισμό των μηχανημάτων δίνοντας παράταση χρόνου μέχρι τις 30/6/2013. Η παράταση αυτή εδόθη και για τον εξοπλισμό των ιδιωτικών ΚΤΕΟ.
 4. Στις 03/01/2013 εκδόθηκε εγκύκλιος του αναπληρωτή Γενικού Δ/ντη του αρμόδιου υπουργείου που επισημαίνει ότι μετά τις 4/1/2013 απαγορεύεται να διενεργούν τεχνικούς ελέγχους και να εκδίδουν Δελτία Τεχνικού Έλεγχου, καταργώντας τη σχετική αρμοδιότητα των περιφερειών και αιφνιδιάζοντας έτσι τους πολίτες που είχαν προγραμματίσει τον τεχνικό έλεγχο του οχήματός τους, χωρίς να λαμβάνει υπόψη την τροποποίηση της απόφασης περί ορθής λειτουργίας των ΚΤΕΟ που έγινε στις 28/12/2012 και το γεγονός ότι δεν είχαν δοθεί έγκαιρα τα ζητηθέντα στοιχειά στις περιφέρειες της χώρας.

    Κύριοι Υπουργοί,

            ΖΗΤΟΥΜΕ να ανακληθεί άμεσα η σχετική εγκύκλιος και να δοθεί λύση με την ψήφιση της τροπολογίας που αποσύρθηκε. Επισημαίνουμε ότι η απαγόρευση της διενέργειας του τεχνικού έλεγχου στις Δημόσιες Υπηρεσίες ΚΤΕΟ επιφέρει βλάβη του δημοσίου με την απώλεια δημοσίων εσόδων πολλών εκατομμυρίων ετησίως, σε μια δύσκολη εποχή για τη χώρα μας. Θέτει την οδική ασφάλεια σε κίνδυνο αφού οι πολίτες και φορείς του δημοσίου δεν μπορούν να προσκομίσουν τα οχήματά τους για τεχνικό έλεγχο,(κυρίως φορτηγά εθνικών και διεθνών μεταφορών και μεταφοράς επικινδύνων υλικών, λεωφορεία τουριστικά, αστικά, υπεραστικά, σχολικά και λοιπά οχήματα).

Για το Δ.Σ.

          Ο Πρόεδρος                                                    Ο  Οργανωτικός Γραμματέας

 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΝΤΑΗΣ                                                     ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ