ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Δ.Σ. ΤΗΣ 4/2/2014

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

           Το Δ.Σ. της Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε., κατά την από 04/02/2014 συνεδρίασή του αποφάσισε, ομόφωνα ότι:

          Το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης  “Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα – Τροποποίηση διατάξεων Π.Δ. 318/1992 (Α’ 161) και λοιπές ρυθμίσεις”, που δόθηκε στη δημοσιότητα, εκτός των άλλων προχωρά σε αντιδραστικότερη κατεύθυνση το ζήτημα της αξιολόγησης των δημοσίων υπαλλήλων.

          Έρχεται να υλοποιήσει την πολιτική της Ε.Ε. και του κεφαλαίου, μέσα από τις απολύσεις και τις ιδιωτικοποιήσεις, μέσα από ένα μικρό, ‘’ευέλικτο και επιτελικό’’ κράτος, ένα κράτος στην υπηρεσία των επιχειρηματικών ομίλων και όχι των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων.

          Έρχεται να χειραγωγήσει και να τρομοκρατήσει τους εργαζόμενους δημοσίους υπαλλήλους, να αναδείξει τα νέα επίλεκτα κρατικά στελέχη της διοίκησης.

          Αυτά υπηρετούν οι ποσοστώσεις και οι κατηγοριοποιήσεις  (το 15% των υπαλλήλων τίθεται σε κατάσταση μόνιμης ή προσωρινής εξόδου και διαρκoύς ομηρίας), που επιβάλλονται και τα κριτήρια με τα οποία θα αξιολογούνται οι δημόσιοι υπάλληλοι.

          Η συγκυβέρνηση προσπαθεί να κρύψει ότι και με το προηγούμενο νομοθετικό πλαίσιο (Π.Δ. 318/1992, Ν. 3528/2007, Ν. 3839/2010, Ν. 4024/2011) και με τις προτεινόμενες τροποποιήσεις θα επιλέγονται οι “ημέτεροι”, οι πιστοί υλοποιητές της θέλησης του κράτους.

          Κρύβει ότι φαινόμενα δυσλειτουργιών των δημοσίων υπηρεσιών και μη κάλυψης των κοινωνικών αναγκών οφείλονται στη δική της πολιτική, στη δική της επιλογή.

Οι εργαζόμενοι απορρίπτουμε τις προτεινόμενες ρυθμίσεις και θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για ένα κράτος στην υπηρεσία του λαού.

                                        Για το Δ.Σ.

         Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

   ΑΛΚΗΣ  ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                         ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΖΟΥΡΑΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ