ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ. Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr     ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ   Το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ, στη συνεδρίασή του στις 12/6/14 αφού συζήτησε όλες τις εξελίξεις που αφορούν στο Ν. 4250/2014 και ιδιαίτερα το ζήτημα της αξιολόγησης των Δημοσίων Υπαλλήλων και αφού έλαβε υπόψη του τις αποφάσεις της ΑΔΕΔΥ και των πρωτοβάθμιων συλλόγων της, αποφάσισε ομόφωνα να πάρει όλα τα απαιτούμενα μέτρα για να καταργηθεί ο νόμος αυτός που οδηγεί σε απολύσεις, ιδιωτικοποιήσεις, που θέλει να τρομοκρατήσει και να χειραγωγήσει τους εργαζόμενους. Καλούμε όλους τους συναδέλφους υπαλλήλους των αιρετών…

0 Comments

Α.Δ.Ε.Δ.Υ.- ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΔΕΔΥ Οργανωτική Εγκύκλιος Προς: 1.Τις Ομοσπονδίες – μέλη της ΑΔΕΔΥ            2. Νομαρχιακά Τμήματα Θέμα: Υλοποίηση των αποφάσεων για την ακύρωση της αξιολόγησης Συναδέλφισσες – συνάδελφοι, Σας έχουμε ήδη στείλει τις αποφάσεις  155/11-4-2014 και  168/28-4-2014 της Ε.Ε. για την ακύρωση της αξιολόγησης . Σας έχει, επίσης, αποσταλεί από 30-4-2014 κείμενο συλλογής υπογραφών ενάντια στην «αξιολόγηση». Οι αποφάσεις αυτές έτυχαν της αποδοχής της συντριπτικής πλειονότητας των εργαζομένων στο Δημόσιο. Σε γενικές συνελεύσεις πρωτοφανούς συμμετοχής, δηλώνεται  η καθολική αντίθεση στην προωθούμενη ρύθμιση και η συμμετοχή στις αγωνιστικές πρωτοβουλίες της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Σε πολλές δε περιπτώσεις πρωτοβάθμιοι σύλλογοι κινούνται σε…

0 Comments

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Α.Δ.Ε.Δ.Υ. ΣΤΟ Σ.τ.Ε. ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

                                                    ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ             Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων και Ψύλλα αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. ΚΑΤΑ             Του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ             1) Της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/ απόφασης του ιδίου ως άνω Υπουργού «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του…

0 Comments

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΔΕΔΥ ΣΤΟ ΣτΕ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

                                                    ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΑΚΥΡΩΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ) ΑΙΤΗΣΗ             Της Ανώτατης Διοικήσεως Ενώσεων Δημοσίων Υπαλλήλων (ΑΔΕΔΥ), η οποία εδρεύει στην Αθήνα, οδός Φιλελλήνων και Ψύλλα αριθμός 2, όπως νόμιμα εκπροσωπείται. ΚΑΤΑ             Του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ο οποίος εδρεύει στην Αθήνα, όπως νόμιμα εκπροσωπείται ΠΕΡΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ             1) Της υπ’ αριθμόν ΔΙΔΑΔ/Φ.32.8/492/8501, 8326/ απόφασης του ιδίου ως άνω Υπουργού «Τροποποίηση διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α 161) περί αξιολόγησης των ουσιαστικών προσόντων του…

0 Comments

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΤΙΣ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                                                          Αθήνα,  06/06/2014   ΠΡΟΣ :  Μέλη Διοικητικού    Συμβουλίου                                                              ΚΟΙΝ :  Μέλη Γενικού Συμβουλίου        Προσκαλούνται τα μέλη του Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ σε συνεδρίαση στις 12/06/2014 και ώρα 11.00 στο αμφιθέατρο της Δ/νσης Μετ/ρων Πειραιά, οδός Ερμουπόλεως 38, Πειραιάς , με θέματα :   -     Αποφάσεις – δράση της Ομοσπονδίας στο θέμα των ²αξιολογήσεων².…

0 Comments