Συμμετέχουμε στην απεργία – “αποχή” που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Η Ομοσπονδία μας συμμετέχει δυναμικά στην απεργία - "αποχή" που κήρυξε το Γενικό Συμβούλιο της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και καλεί τους εργαζόμενους στις Περιφέρειες της Χώρας, να απέχουν: (α) από την έκδοση αποφάσεων επιμερισμού των ποσοστώσεων του άρθρου 7 παρ.5 του π.δ. 318/1992.(β) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αυτοαξιολόγησης.(γ) Από τη σύνταξη και υποβολή εισηγήσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).(δ) από τη σύνταξη και υποβολή εκθέσεων αξιολόγησης (άρθρο 14 του π.δ. 318/1992).(ε) από τη συμμετοχή σε Ειδικές Επιτροπές Αξιολόγησης σε κάθε Υπουργείο (άρθρο 24 του π.δ. 318/1992).(στ) οποιαδήποτε άλλη ενέργεια, που συνάπτεται με τη διαδικασία αυτή, όπως παροχή στοιχείων από…

Continue ReadingΣυμμετέχουμε στην απεργία – “αποχή” που κήρυξε η Α.Δ.Ε.Δ.Υ.