Αξιολόγηση δομών στις Περιφέρειες

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος email:              osyape@otenet.gr www.osyape.gr   Αθήνα 19/11/2014 Προς:   Κοινοπ.:       1. κ.κ. Περιφερειάρχες       2. ΕΝ.Π.Ε.      Υπουργείο Εσωτερικών ΘΕΜΑ : “Αξιολόγηση δομών στις Περιφέρειες”           Με την προσχηματική επίκληση της κοινωνικής ευημερίας ο Υπουργός Εσωτερικών καλεί τους Περιφερειάρχες της χώρας εντός 15 ημερών να προχωρήσουν στην αξιολόγηση των δομών τους.           Αγνοεί προκλητικά το γεγονός ότι για την φτώχεια των εργαζομένων και των λαϊκών στρωμάτων ευθύνονται οι πολιτικές, που οι ίδιοι έχουν αναπτύξει τα τελευταία χρόνια, με τις κατευθύνσεις και αποφάσεις της…

0 Comments