Καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς – Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. προς Γενικό Λογιστήριο

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος
email:               osyape@otenet.gr
www.osyape.gr

 

Αθήνα 05/12/2014

   
   

Προς:

ΓΕΝΙΚΟ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΜΙΣΘΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : 22η Μισθολογίου
Ταχ.Δ/νση: Πανεπιστημίου 37
101 65-Αθήνα

Κοιν.:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΟΤΑ
Ταχ.Δ/νση: Σταδίου 27
Τ.Κ.: 10183 Αθήνα

FAX: 213-1364383, -389

 

Θέμα:

Καταβολή υπερβάλλουσας διαφοράς στους υπαλλήλους που συμμετείχαν  στο Πρόγραμμα της Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας

       

      Επειδή το αντικείμενο του θέματος αποτέλεσε ζήτημα στην ημερήσια διάταξη του Δ.Σ. στις 14/11/2014, διαπιστώθηκε ότι σε μέλη μας που συμμετείχαν στο Πρόγραμμα της Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, περικόπτεται αυθαίρετα η υπερβάλλουσα διαφορά από τον φορέα υποδοχής, σε αντίθεση με τα διαλαμβανόμενα στην 211/2013 πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου και του αριθ. 36871/26-9-14 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών που θεωρούν ότι αυτή δεν συναρτάται  με την κατοχή της θέσης, αλλά καταβάλλεται εξαιτίας της μείωσης των αποδοχών που λάμβαναν με τον προηγούμενο μισθολογικό νόμο, ανεξαρτήτως του φορέα στον οποίο υπηρετούσαν, λόγω της ένταξής του στους βαθμούς και τα μισθολογικά κλιμάκια των βαθμών του νέου μισθολογικού νόμου.

          Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι το  Πρόγραμμα της Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας, το οποίο ήταν στην ουσία ένας μηχανισμός για την επίτευξη των μνημονιακών στόχων, παρόλο τον εθελοντικό χαρακτήρα που είχε, αντιμετωπίσθηκε  από την αρχή με μεγάλη επιφύλαξη από το σύνολο των εργαζομένων.

          Σήμερα αποδεικνύεται ότι οι εργαζόμενοι για ακόμα μια φορά είχαν δίκιο, για ακόμα μια φορά εξαπατήθηκαν.

          Η μη καταβολή της υπερβάλλουσας διαφοράς με την επίκληση του υπ΄ αριθμ. 2/70262/0022/6-10-2014 εγγράφου του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, εκτός του γεγονότος ότι αναδεικνύει  την αντιφατικότητα μεταξύ των αποφάσεων των κεντρικών Υπουργείων, ζημιώνει ιδιαίτερα τους συμμετέχοντες εργαζομένους  στο Πρόγραμμα της Ενδοαυτοδιοικητικής Κινητικότητας που βλέπουν τις αποδοχές τους να συρρικνώνονται ακόμα πιο πολύ.

          Επειδή θέλουμε να πιστεύουμε ότι η μη καταβολή της υπερβάλλουσας διαφοράς οφείλεται σε ζητήματα κακού συντονισμού, με δεδομένο τον ιδιαίτερα μικρό αριθμό που την δικαιούνται σε σχέση με το σύνολο των συμμετεχόντων στο πρόγραμμα, σας καλούμε άμεσα να προβείτε στην καταβολή της, για να αρθεί μια ακόμα αδικία που συντελείτε εις βάρος των εργαζομένων.

Ο Πρόεδρος

Αλκης Ζαβερδινός

Ο Οργανωτικός Γραμματέας

Στέργιος Ηλιόπουλος

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ