ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αθήνα, 8/03/2015

Αρ. Πρωτ : 3

Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας μας στην τελευταία του συνεδρίαση συζήτησε τις πολιτικές εξελίξεις και κυρίως σε ότι μας αφορούν ως εργαζόμενους στις Περιφέρειες.

Η κυβερνητική εναλλαγή και η νέα συγκυβέρνηση , με τις προγραμματικές της δηλώσεις και τα νέα μέτρα, που ακολουθούν με τη νέα «Συμφωνία της χώρας με τους θεσμικούς της εταίρους», δηλαδή με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ΔΝΤ, θέτουν επί τάπητος την ανάγκη για συντονισμένους αγώνες  όλων των εργαζομένων, προκειμένου να καταργηθούν τα μνημόνια και οι εφαρμοστικοί νόμοι, που καταδυναστεύουν τη ζωή μας.

Για εμάς είναι ξεκάθαρο ότι κανένα αίτημά μας δεν μπορεί να ικανοποιηθεί εάν δεν αγωνιστούμε ενάντια στις αιτίες, που οδηγούν σε μειωμένους μισθούς και συντάξεις, σε μειωμένες προσλήψεις και διαθεσιμότητες – απολύσεις, σε δημόσια υγεία και παιδεία, που δεν καλύπτει τις ανάγκες μας, σε υπηρεσίες που δεν ανταποκρίνονται στις ανάγκες του λαού.

Οι πολιτικές της λιτότητας που ακολουθήθηκαν και επιβλήθηκαν από τους δανειστές οδηγούν σε αδιέξοδο, φτωχοποιούν την ελληνική κοινωνία, εκτινάσσουν  την ανεργία, διαλύουν τα δημόσια κοινωνικά αγαθά, αυξάνουν τον αυταρχισμό και περιορίζουν τα δημοκρατικά δικαιώματα και τις ελευθερίες . Θα πρέπει άμεσα να ληφθούν αποφάσεις για την εξάλειψη και την καταδίκη των πολιτικών αυτών.

Οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της χώρας αγωνίσθηκαν και αντιστάθηκαν απέναντι σε αυτές τις πολιτικές και θα συνεχίσουν να αγωνίζονται και να αντιστέκονται σε κάθε πολιτική που στοχεύει την υποβάθμιση της αξιοπρέπειας τους και την αποδυνάμωση του θεσμού που υπηρετούν.

Αν θέλουμε να διεκδικήσουμε μια αξιοπρεπή ζωή, να αναπληρώσουμε τις απώλειές μας, να  υπερασπιστούμε τις ανάγκες μας και τις ζωές των παιδιών μας, πρέπει να δυναμώσουμε τον αγώνα μας, την κοινή μας δράση με όλους τους εργαζόμενους. Μόνο έτσι μπορούμε να επιβάλουμε λύσεις σε όφελός μας.

ΑΜΕΣΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΝΗΜΟΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ

ΕΦΑΡΜΟΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΝΟΜΩΝ.

Συνεχίζουμε να διεκδικούμε ανυποχώρητα αυτά που χάσαμε και αυτά που δικαιούμαστε:

1.     Κατάργηση του Ν. 4250/2014 για την «αξιολόγηση» και τον λεγόμενο επανέλεγχο των συμβάσεων που μοναδικό στόχο είχαν να οδηγήσουν χιλιάδες εργαζόμενους στη διαθεσιμότητα και στην απόλυση.

2.     Κατάργηση των μνημονιακών νόμων για το πειθαρχικό δίκαιο των Δημοσίων Υπαλλήλων (Ν.4057/2012 και Ν.4093/12) και σε κάθε περίπτωση άμεση κατάργηση των διατάξεων που αφορούν την «υποχρεωτική αργία», την «αναξιοπρεπή συμπεριφορά» και αναστολή των αργιών που έχουν επιβληθεί. Προστασία των υπαλλήλων απέναντι σε νομικές απαιτήσεις ιδιωτών για υπηρεσιακά θέματα. Δημιουργία ενός σύγχρονου, δημοκρατικού ενιαίου Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Υπαλλήλων που θα εφαρμόζεται και για τους  υπάλληλους των Περιφερειών.

3.     Στελέχωση των Αιρετών Περιφερειών με προσωπικό μόνιμης και σταθερής εργασίας, επαναφορά του συνόλου των συναδέλφων που απομακρύνθηκαν από τις μνημονιακές πολιτικές με αναπλήρωση των μισθολογικών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων τους, άμεση κατάργηση των προγραμμάτων κοινωφελούς εργασίας.

4.     Ουσιαστική κατοχύρωση του αυτοδιοίκητου των Περιφερειών (τροποποίηση    του νόμου του «Καλλικράτη» με δημοκρατικό προσανατολισμό), με οργανισμούς που θα εξασφαλίζουν το συμφέρον των πολιτών και των εργαζομένων.

5.     Άμεση συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων στις Περιφέρειες και ενδυνάμωση του ρόλου των Υπηρεσιακών Συμβουλίων, αύξηση των αιρετών μελών, με δικαίωμα του «εκλέγεσθαι» σε όλους τους εργαζόμενους, ανεξάρτητα από κατηγορία και βαθμό.

6.     Άμεση επιλογή προϊσταμένων των οργανικών μονάδων με αντικειμενικό σύστημα επιλογής από τα υπηρεσιακά συμβούλια με νομοθετική κατάργηση της συνέντευξης και των επόμενων σχετικών μνημονιακών νομοθετημάτων. Αυστηρή τήρηση του χρόνου θητείας, χωρίς δυνατότητα παράτασης και χωρίς να προσμετρείται στην μοριοδότηση ο χρόνος που έχει διανυθεί στην θέση προϊσταμένου οργανικής μονάδας, όταν η τοποθέτηση έχει γίνει με ανάθεση.

7.     Εκσυγχρονισμός των υπηρεσιών των Αιρετών Περιφερειών, με επιμόρφωση του προσωπικού, αναβάθμιση του υφιστάμενου εξοπλισμού, απλούστευση διοικητικών διαδικασιών, ενδυνάμωση της διαφάνειας, ψηφιακή σύγκληση των υπηρεσιών, πρόσληψη προσωπικού, ειδικότερα σε καθαρίστριες και εξειδικευμένο προσωπικό (χειριστές μηχανημάτων έργου, τεχνίτες κ.λπ.)

8.     Επαναπροσδιορισμός των μετακινήσεων εκτός έδρας για εκτέλεση υπηρεσίας με άμεση αύξηση των ημερών και της αποζημίωσης, ενιαία σε όλους τους κλάδους.

9.     Απελευθέρωση της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης, με αναγνώριση προϋπηρεσίας του ιδίου αντικειμένου εργασίας. Άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού. Επαναφορά των μισθών στα προ κρίσης επίπεδα. Καταβολή της υπερβάλλουσας διαφοράς στους υπαλλήλους που μετατάχθηκαν (Ενδοαυτοδιοικητική Κινητικότητα κλπ). Διασφάλιση και καταβολή της μισθοδοσίας μας από τον κρατικό προϋπολογισμό.

10. Απαγόρευση της ενδοπεριφερειακής μετακίνησης χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του υπαλλήλου. Οι όποιες μετακινήσεις πραγματοποιούνται να γίνονται με διαφανή διαδικασία και με προκαθορισμένα κριτήρια, έπειτα από απόφαση αρμοδίου οργάνου.

11. Δημιουργία νομοθετικού πλαισίου για την επιστροφή των αρμοδιοτήτων του δημοσίου που έχουν παραχωρηθεί στον ιδιωτικό τομέα με την παράλληλη μεταφορά ανθρώπινου δυναμικού και πόρων. Επανίδρυση καταργημένων δομών και υπηρεσιών και ταυτόχρονη κατάργηση των αντίστοιχων μνημονιακών νόμων.

12. Αναθεώρηση του συστήματος με το οποίο δίνονται τα βαρέα ένσημα και το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας και πάνω από όλα διασφάλιση, με αυστηρό νομοθετικό πλαίσιο, των συνθηκών εργασίας όλων των εργαζομένων, ώστε να εξαλείφεται ο οποιοσδήποτε κίνδυνος κατά την άσκηση των καθηκόντων τους. Επαναφορά του ωραρίου εργασίας και της μηχανογραφικής άδειας.

13. Υπεράσπιση του δημόσιου ασφαλιστικού συνταξιοδοτικού συστήματος και του συστήματος δημόσιας υγείας. Αποκατάσταση των μεγάλων απωλειών στις συντάξεις και στα εφάπαξ. Δημόσιοι και δωρεάν βρεφονηπιακοί σταθμοί.

14. Κατάργηση των χαρατσιών (ΕΝΦΙΑ, εισφορά αλληλεγγύης κλπ). Υπεράσπιση της πρώτης κατοικίας από τους πλειστηριασμούς.

15. Σταθερή μόνιμη δουλειά για όλους. Κατάργηση των ελαστικών σχέσεων εργασίας. Άμεσα μέτρα προστασίας των ανέργων. Όχι στις ιδιωτικοποιήσεις, τα ΣΔΙΤ, τις ΜΚΟ και τις ΚΟΙΝΣΕΠ.

Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τα Σωματεία – μέλη της Ομοσπονδίας μας να παλέψουν για τα αιτήματά μας και προς αυτή την κατεύθυνση. Κάποια από αυτά τα αιτήματα είναι ανάγκη να ικανοποιηθούν άμεσα και για κάποια άλλα απαιτούμε άμεσα κυβερνητικές δεσμεύσεις. Το σίγουρο είναι ότι οι ανάγκες μας τρέχουν και δεν μπορούμε να είμαστε στο «περίμενε», στην ανοχή και στην αναμονή.

Καλούμε τα περιφερειακά συμβούλια να πάρουν αποφάσεις στα πλαίσια των διεκδικήσεών μας.

Οι εργαζόμενοι δεν ξεχνούν τις αντεργατικές πολιτικές.

Ούτε παλιά ούτε νέα μνημόνια! – Αναπλήρωση των απωλειών μας!

 

       Για το Δ.Σ.  

                        Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                        Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

           ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                                      ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ