ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ. ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/νση: Λ. Κηφισίας 125-127 – 4ος όροφος

                                                                                                                         www.osyape.gr

                   ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Δ.Σ.              

Αθήνα, 06/04/2015

Αριθμ. Πρωτ. 04

       Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας κατά τη συνεδρίασή του στις 30/3/2015 αποφάσισε τα παρακάτω:

–        Πάγια θέση του συνδικαλιστικού κινήματoς και της ΟΣΥΑΠΕ είναι η αποκατάσταση κάθε αδικίας που έχει επέλθει κατά τα χρόνια των μνημονίων και ειδικότερα η άμεση κατάργηση όλων των μνημονίων και των εφαρμοστικών νόμων που αφορούν τις απολύσεις, τις προσχηματικές αξιολογήσεις, τις διαθεσιμότητες, το Πειθαρχικό Δίκαιο, την απελευθέρωση της μισθολογικής και βαθμολογικής εξέλιξης, την κατάργηση κάθε ελαστικής σχέσης εργασίας .

Το σχέδιο νόμου με τίτλο «Εκδημοκρατισμός της διοίκησης – Καταπολέμηση Γραφειοκρατίας και Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση – αποκατάσταση αδικιών και άλλες διατάξεις» δεν αποκαθιστά στην ουσία το σύνολο των αδικιών που επιβλήθηκαν από τις εφαρμοζόμενες μνημονιακές πολιτικές, που ισοπέδωσαν βασικά δικαιώματα των εργαζομένων. Αποτελεί επιφανειακή και περιορισμένη προσπάθεια να καλυφθούν επιμέρους τμήματα των αδικιών, δεν διασφαλίζει την κατοχύρωση των ελεύθερων συλλογικών διαπραγματεύσεων , ενώ το πνεύμα της νομοθετικής ρύθμισης εξακολουθεί να είναι προσκείμενο στη συρρίκνωση και τον περιορισμό του Δημοσίου Τομέα.

Οι εργαζόμενοι στις Περιφέρειες της Χώρας, έχουν πληγεί μαζί με όλους τους δημόσιους υπαλλήλους από την πολιτική των τελευταίων χρόνων και η δικαίωση τους είναι επιτακτική. Το εν λόγω νομοθετικό εγχείρημα, στο κεφάλαιο Γ (Αποκατάσταση Αδικιών – Επαναφορά προσωπικού – Κινητικότητα), δεν συμπεριλαμβάνει καν την δυνατότητα επαναφοράς με αίτησή τους, των συναδέλφων ΙΔΑΧ που είχαν τεθεί σε διαθεσιμότητα και είχαν μετακινηθεί σε άλλες υπηρεσίες σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4093/12 ενώ αυτή τη στιγμή οι Περιφέρειες έχουν ελάχιστο προσωπικό, γεγονός που υποχρεώνει τις υπηρεσίες τους να υπολειτουργούν .                                                 

–        Η αναγκαιότητα για άμεση και επαρκή στελέχωση των Περιφερειών προκύπτει από το γεγονός ότι πλήττεται το συνταγματικά κατοχυρωμένο περιφερειακό αυτοδιοίκητο, το οποίο άλλωστε θεμελιώνεται από την διοικητική αλλά και οικονομική αυτοτέλεια των Περιφερειών.

Σε αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε αδιαπραγμάτευτη πολιτική και συνδικαλιστική θέση ότι η κινητή και ακίνητη περιουσία της τοπικής αυτοδιοίκησης και ειδικότερα των Περιφερειών, πρέπει να διατίθεται αποκλειστικά για την κάλυψη των αναγκών του  λαού και της οικονομικά αποδομημένης κοινωνίας, για την επιτέλεση του εξ’ορισμού κοινωνικού έργου των Περιφερειών και σε καμία περίπτωση για την ικανοποίηση απαιτήσεων των δανειστών.

Για το Δ.Σ.

                       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

        ΑΛΚΗΣ ΖΑΒΕΡΔΙΝΟΣ                                                 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ