ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ

                                                                                   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

                                                ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

                                                                      ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                                         Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88- 7ος όροφος

                                                                         Τ.Κ. 11743 – Αθήνα

                                               Email: osyape@otenet.gr Website: www.osyape.gr

 

                                                  

Αθήνα, 14-6-2016

Αριθμ. Πρωτ. _20__

                                                        ΑΠΟΦΑΣΗ ΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ

                                                                         ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

                                  ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ ΚΥΡΙΟ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ κατά εξουσιοδότηση σχετικής απόφασης του Γενικού Συμβούλιου  

στην τελευταία συνεδρίασή του στις 14-6-2016, αφού έλαβε υπόψη του:

  • Την από  1/1/2016 (ημερομηνία ισχύος του Ν. 4354/2015), διαμορφωθείσα κατάσταση,  με την οποία

 καταργήθηκε κάθε διάταξη που προέβλεπε τη χορήγηση αποζημίωσης για το κύριο και βοηθητικό έργο της διενέργειας

εξετάσεων εκτός ωραρίου καθώς και των δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών,

  • Την υποστελέχωση των υπηρεσιών των Περιφερειακών Αυτοδιοικήσεων με ότι αυτό συνεπάγεται για την 

εύρυθμη λειτουργία τους και την εκτέλεση των κυρίων αρμοδιοτήτων τους,

  • Το γεγονός ότι οι Περιφερειάρχες (και τα εξουσιοδοτημένα από αυτούς όργανα) εκδίδουν αποφάσεις, 

αμφισβητούμενης νομιμότητας, συγκρότησης επιτροπών εξέτασης υποψηφίων οδηγών,

  • Το  ότι η  κυβέρνηση μέχρι και σήμερα, παρ΄ όλες τις υποσχέσεις της  για νομοθετική επίλυση του προβλήματος 

που έχει δημιουργηθεί, δεν έχει προβεί σε καμία ενέργεια υλοποίηση των υποσχέσεων της και τέλος

  • Τις προηγούμενες αποφάσεις τις Ομοσπονδίας που αφορούσαν την μη καταβολή αποζημίωσης στους 

εξεταστές των υποψηφίων οδηγών και σε όσους ασκούσαν βοηθητικό έργο,

 

Αποφάσισε την κήρυξη ΑΠΕΡΓΙΑΣ – ΑΠΟΧΗΣ  από κάθε επιτροπή που σχετίζεται με το κύριο και βοηθητικό

έργο των εξετάσεων δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών, καθώς και από αυτό των

δευτεροβάθμιων ιατρικών επιτροπών κατά τις ημέρες και ώρες που θα προγραμματίζονται από τις αρμόδιες

Δ/νσεις Μετ/ρων και Επικ/νιων των Περιφερειών, μέχρι το αρμόδιο Υπουργείο να προχωρήσει στην νομοθετική

ρύθμιση, με αναδρομική πρόβλεψη, για την υλοποίηση των εξετάσεων εκτός ωραρίου εργασίας και  την αντίστοιχη

καταβολή αποζημίωσης στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών και σε όσους ασκούν βοηθητικό έργο για την

διενέργεια των εξετάσεων.

                                                                   Για το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ

                                    Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                             ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ

      Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

     ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

1. Υπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

κ. Σπίρτζη Χρήστο

2. Υφυπουργό Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

κ. Χρυσοβελώνη Μαρίνα

3. Περιφερειάρχες της χώρας

4. ΕΝ.Π.Ε.

5. Σύλλογοι – μέλη ΟΣΥΑΠΕ


ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ