Βιαιοπραγία σε βάρος συναδέλφου μας της Π.Ε. Κορινθίας

                                                                                         Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

                                                         ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

                                                                            ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                                               Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

                                                                           email:  osyape@otenet.gr

                                                                                    www.osyape.gr

   Αθήνα, 20-6-2016

  Αριθμ. Πρωτ. 23

                                      ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ

Καταγγέλουμε και καταδικάζουμε απερίφραστα την βιαιοπραγία σε βάρος συναδέλφου μας της Δ/νσης

Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε.Κορίνθου από τον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών

Συνεταιρισμών Κιάτου.

Ο συνάδελφος μας, ασκώντας τα καθήκοντα του Γεωπόνου-Επόπτη Κυκλοφορίας Ζωοτροφών στην

παραπάνω Π.Ε., προέβει σε δειγματοληπτικό έλεγχο ποσότητας ζωοτροφών, με σκοπό από μέρους

της Υπηρεσίας την διασφάλιση των όρων ορθής κυκλοφορίας αυτών, που είναι απαραίτητοι και προβλέπονται

στην σχετική νομοθεσία για την υγεία των ζώων, των παραγόμενων απ’ αυτά ζωοκομικών προϊόντων, που

τελικά αποτελούν σημαντικά διατροφικά προϊόντα στην διατροφή του ανθρώπου.

    Η δειγματοληψία από ποσότητα Βαμβακόσπορου, που υπήρχε στις εγκαταστάσεις παρασκευής-πώλησης

ζωοτροφών της Ε.Α.Σ. Κιάτου στο Μεσινό Κορινθίας, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του Ετήσιου Προγράμματος

Ελέγχου Ζωοτροφών 2016 και απεστάλησαν για ανάλυση της περιεκτικότητας της βλαβερής ουσίας της Γκοσυπόλης

στα αρμόδια Εργαστήρια Ελέγχου. Η διαπίστωση, εργαστηριακά, παρουσίας της παραπάνω ουσίας πάνω από

τα επιτρεπτά όρια, επιβάλει στον Επόπτη Κυκλοφορίας την δέσμευση της ζωοτροφής και την αποτροπή

περεταίρω κυκλοφορίας της με δέσμευσή της προς το συμφέρον της υγείας των ζώων και της δημόσιας υγείας.

Οι – πέρα για πέρα νόμιμες υπηρεσιακές ενέργειες του συναδέλφου – δεν άρεσαν  στον πρόεδρο της Ε.Α.Σ. Κιάτου,

που θεώρησε σκόπιμο “να συναιτήσει” τον υπάλληλο της Π.Ε.Κορίνθου βιαιοπραγόντας σε βάρος του.

Δηλώνουμε την αμέριστη συμπαράστασή μας και την στήριξη της Ομοσπονδίας Συλλόγων Υπαλλήλων Αιρετών

Περιφερειών Ελλάδας (Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.) στον συνάδελφό μας της Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Κορίνθου.

Καταγγέλουμε και καταδικάζουμε απερίφραστα την βιαιοπραγία σε βάρος του και ζητούμε την παραδειγματική

τιμωρία του υπαίτιου της απαράδεκτης αυτής συμπεριφοράς σε βάρος υπαλλήλου, που άσκησε τα προβλεπόμενα

υπηρεσιακά του καθήκοντα.

 

Για το Δ.Σ. της ΟΣΥΑΠΕ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΒΕΤΑ ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ