Επαναχορήγηση της αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr Τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661                                                                                   Αθήνα, 13/7/2016                                                                                                                       Αριθμ. Πρωτ. 35   Προς Υπουργό Οικονομικών Υπουργό Ανάπτυξης Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α. Αν. Υπουργό…

0 Comments