Για το ΠΔ αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου: Μικρό αντίκρισμα-Μεγάλα προβλήματα

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

              

         τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα:6977432661

                                                                                                                                              Αθήνα, 29/8/2016

                                                                                                                                              Αριθμ. Πρωτ. 72

                          

                                                                                                         ΠΡΟΣ :

                                                                                                         1. Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.

                                                                                                         2. Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.

                                                                                                         3. Υπουργό Εργασίας

 

   ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

ΜΙΚΡΟ ΑΝΤΙΚΡΙΣΜΑ – ΜΕΓΑΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ


Περιοριμένο αντίκρισμα για τους δημοσίους υπαλλήλους έχουν οι ρυθμίσεις για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας τους.

Πρώτα απ’ όλα χρειάζεται να τονίσουμε ότι η μισθολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας, που προβλέφθηκε με το ν. 4354/2015 (νέο μισθολόγιο) παραπέμπεται στο 2018!!!  και αφορά μόνο την προϋπηρεσία σε ΝΠΙΔ, με εξαρτημένη σχέση εργασίας.  Με την προϋπόθεση μάλιστα ότι αυτά τα ΝΠΙΔ έχουν σήμερα την ίδια μορφή, το ίδιο ιδιοκτησιακό καθεστώς, δεν έχουν ιδιωτικοποιηθεί ή δεν έχουν μετατραπεί σε Α.Ε. ή δεν έχουν εισαχθεί στο Χρηματιστήριο (πχ ΟΤΕ)!!!

Η βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημόσιου τομέα, που προβλέφθηκε με το ν. 4369/2016 και εξειδικεύτηκε με το Προεδρικό Διάταγμα 69/13-7-2016 δεν έχει καμιά  επίδραση στη μισθολογική κατάταξη, ούτε στον υπολογισμό των συντάξιμων ετών, αφού έχει αποσυνδεθεί ο μισθός από τον βαθμό (άρθρο 8 του ν.4354/2015).

Η βαθμολογική «αναγνώριση της προϋπηρεσίας  εκτός δημόσιου τομέα» επηρεάζει μόνο τη δυνατότητα λήψης θέσεων ευθύνης. Εξάλλου η στόχευση του ΥΠΕΣ είναι ξεκάθαρη. Θέλει να δώσει τη δυνατότητα κυρίως σε όσους προέρχονται εκτός δημοσίου τομέα να καταλάβουν θέση Γενικού Διευθυντή, Γενικού ή Ειδικού Γραμματέα «αξιοποιώντας» την εκτός δημοσίου προϋπηρεσία τους.

Παρόλα αυτά, τόσο το Π.Δ. όσο και οι σχετικές εγκύκλιοι του Αναπληρωτή Υπουργού Εσωτερικών & Δ.Α. έχουν δημιουργήσει στους υπαλλήλους μεγάλες δυσκολίες και προβλήματα στη διαδικασία αυτής της «κουτσουρεμένης» βαθμολογικής αναγνώρισης της προϋπηρεσίας τους, τόσο με τις προϋποθέσεις, που θέτει όσο και με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά:

-Βάζει περιορισμό στα επτά χρόνια, που μπορεί ένας υπάλληλος να αναγνωρίσει

-Δεν αναγνωρίζει όλες τις μορφές εργασίας (πχ συμβάσεις έργου) 

-Απαιτεί πληθώρα δικαιολογητικών, μερικά από τα οποία δεν μπορούν να συγκεντρωθούν. Σημειώνουμε ότι το ΙΚΑ έχοντας καταγεγραμμένα ηλεκτρονικά στοιχεία μετά τις 31/12/2001, καλεί τους υπαλλήλους για το προηγούμενο διάστημα να καταθέσουν μια λίστα παραστατικών στοιχείων (βιβλιάρια ατομικά, δελτία εισφορών, αποφάσεις Υ.Δ.Α.Α.Β.κλπ).

Επιγραμματικά αναφέρουμε ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα, από τα οποία προκύπτει ότι δεν είναι δυνατή η προσκόμιση δικαιολογητικών και γενικότερα η αναγνώριση της εκτός δημοσίου προϋπηρεσίας :

  • Γεωτεχνικοί που ασκούσαν επάγγελμα το διάστημα πριν τις 30-6-2002, που δεν απαιτείτο η εγγραφή στο ΓΕΩΤΕΕ ούτε για τον ιδιωτικό ούτε για τον δημόσιο τομέα. Το ΓΕΩΤΕΕ δίνει βεβαίωση προϋπηρεσίας μόνο για το διάστημα για το οποίο το μέλος είναι εγγεγραμμένο σε αυτό, ανεξάρτητα εάν η μόνη προϋπόθεση για να εγγραφεί κάποιος στο επιμελητήριο είναι αποκλειστικά η απόκτηση του επίσημου πτυχίου (Ν.1474/1984).
  • Υγειονομικοί (κτηνίατροι, φαρμακοποιοί, γιατροί, οδοντίατροι) και μηχανικοί – μισθωτοί πριν από το διορισμό τους – δεν μπορούν να προσκομίσουν βεβαίωση πληρωμής των ασφαλιστικών τους εισφορών, γιατί δεν υπάρχουν τα απαιτούμενα μιχανογραφημένα στοιχεία.
  • Ελεύθεροι επαγγελματίες, που ασκούσαν επάγγελμα σε περιοχές με χαμηλό αριθμό κατοίκων, όπου δεν ήταν υποχρεωτική  η ασφάλιση στο ΤΕΕΒΕ και επομένως σήμερα ο ΟΑΕΕ δεν μπορεί να τους χορηγήσει βεβαίωση ασφάλισης.
  • Εργαζόμενοι κατηγορίας ΔΕ – Διοικητικών Γραμματέων, που εργάζονταν πριν προσληφθούν στον δημόσιο ως υπάλληλοι γραφείου σε διάφορες εταιρείες οι οποίες σήμερα έχουν κλείσει. Από το ΙΚΑ δεν προκύπτει η ιδιότητα με την οποία εργάζονταν και ο ΟΑΕΔ και η Επιθεώρηση Εργασίας κρατούν στοιχεία μόνο για την τελευταία πενταετία.
  • Εργαζόμενοι διαφόρων κατηγοριών και κλάδων, για τους οποίους δεν προκύπτει από την βεβαίωση του ασφαλιστικού τους φορέα το είδος της απασχόλησης και οι  επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονταν σήμερα έχουν κλείσει.
  • Εργαζόμενοι, που ενώ είχαν συναφή προϋπηρεσία με την θέση στην οποία διορίστηκαν, τώρα έχουν μεταταχθεί σε ανώτερη κατηγορία και δεν δικαιούνται αναγνώρισης (άρθρο 4 του ΠΔ 69/2016).

Ζητάμε την επίλυση όλων των παραπάνω προβλημάτων ώστε η αναγνώριση της προϋπηρεσίας  εκτός δημόσιου τομέα να καλύπτει όλους τους εργαζόμενους, με όλες τις σχέσεις εργασίας, να γίνεται με απλές διαδικασίες και να αποκτήσει πλήρη και ολοκληρωμένα χαρακτηριστικά, τόσο για την μισθολογική, όσο και για την βαθμολογική εξέλιξη.-

Κοιν/ση

1.     Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

2.     ΕΝΠΕ

3.     Περιφερειάρχες

4.     Πολιτικά Κόμματα (πλην Χ.Α.)

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ