ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΠΣΕ

ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

ΟΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΤΟΥ Π.Α.ΜΕ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΜΕ ΤΟ ΝΕΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Συνάδελφοι, συναδέλφισσες

Με την 51297/1803/6-4-2016 απόφαση του Περιφερειάρχη, που υλοποιούσε την 437/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας ανάθεσε απευθείας  τη σύνταξη μελέτης–πρότασης για την κατάρτιση του νέου Οργανισμού σε μια καλυπτόμενη με το μανδύα της ΜΚΟ, ιδιωτική εταιρία. Το τίμημα της ανάθεσης ανέρχεται στο ποσό των 20.000€ συν ΦΠΑ. Τα σωματεία των εργαζομένων στην ΠΣΕ από την πρώτη στιγμή εξέφρασαν την αντίθεσή τους στην εξέλιξη αυτή με κοινό τους έγγραφο στον Περιφερειάρχη στις 18/04/2016 και τον καλούσαν να πάρει πίσω την απόφαση αυτή.

Παράλληλα προσπάθησαν να βάλουν το θέμα ως έκτακτο στο Περιφερειακό Συμβούλιο της 25/04/2016, προκειμένου να λάβουν γνώση και θέση όλοι οι σύμβουλοι και οι παρατάξεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Συνάντησαν την άρνηση του Περιφερειάρχη και της πλειοψηφίας και το θέμα δεν συζητήθηκε τελικά. Ενώ και σε επίκαιρη ερώτηση της Λαϊκής Συσπείρωσης για το ίδιο θέμα και στην ίδια συνεδρίαση, η τηλεγραφική απάντηση του Περιφερειάρχη ήταν πως η απόφαση της απευθείας ανάθεσης δεν ανακαλείται, το τελικό σχέδιο, μέσω της επιτροπής Αντιπεριφερειαρχών – Γενικών Διευθυντών που έχει συσταθεί από πέρσι, θα τεθεί σε διαβούλευση στις υπηρεσίες και τα Σωματεία, και το τελικό αποτέλεσμα θα περάσει από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Κάτι δηλαδή που προβλέπεται έτσι κι αλλιώς. Την ίδια απάντηση έλαβαν και τα Διοικητικά Συμβούλια των Σωματείων σε συνάντησή τους με τον Περιφερειάρχη στη Λαμία, στις 04/05/2016. Από τότε δεν υπάρχει καμία επίσημη ενημέρωση για το που βρίσκεται το θέμα του νέου Οργανισμού, παρά μόνο φήμες που δημιουργούν σύγχυση και ανησυχία στους εργαζομένους.

Μετά από αυτές τις εξελίξεις συνάδελφοι, αυτό που έχουμε άμεσα μπροστά μας αφορά στο περιεχόμενο που θα έχει ο νέος Οργανισμός. Είτε αυτός έρθει με πρωτοβουλία της περιφερειακής διοίκησης, είτε της κυβέρνησης με αλλαγές στον Καλλικράτη.

Θεωρούμε πως ο Οργανισμός είναι ένα ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα, και για τους εργαζομένους στην Περιφέρεια και για τα λαϊκά στρώματα της Στερεάς Ελλάδας. Γιατί ένας Οργανισμός δεν είναι απλά μια διάρθρωση Διευθύνσεων και Τμημάτων στην Έδρα και στις Περιφερειακές Ενότητες, αλλά ένα εργαλείο άσκησης πολιτικής υπέρ ή κατά των συμφερόντων των εργαζομένων στο φορέα και γενικότερα του λαού.

Έτσι, ως προς την ουσία του νέου Οργανισμού, η θέση μας είναι πως οι Υπηρεσίες της ΠΣΕ πρέπει να λειτουργούν με μοναδικό γνώμονα την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων και του λαού της Περιφέρειας. Να υπηρετούν το δικαίωμα στη δημόσια και δωρεάν υγεία, παιδεία, πρόνοια, ασφαλή μεταφορά, στην προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Δίχως την αφαίρεση υφιστάμενων αρμοδιοτήτων και την υποβάθμιση Διευθύνσεων και Τμημάτων, αναγκαίων για την εξυπηρέτηση και κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Είμαστε αντίθετοι στην αποδυνάμωση της όποιας αποκέντρωσης αρμοδιοτήτων υπάρχει αυτή τη στιγμή στις Περιφερειακές Ενότητες, καθώς και στην αυτοτέλειά τους με τη συγκέντρωση υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων και εξουσιών στην έδρα της ΠΣΕ, κάτι που συνεπάγεται αύξηση της γραφειοκρατίας και της ταλαιπωρίας των συναλλασσομένων με τις Υπηρεσίες μας.

Με το νέο Οργανισμό πρέπει να διασφαλίζεται και να προωθείται η μόνιμη και σταθερή δουλειά για όλους τους εργαζομένους. Να προβλέπονται οργανικές θέσεις ανά κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα στις Διευθύνσεις και τα Τμήματα της έδρας και των Π.Ε. με πρόβλεψη για νέες θέσεις εργασίας που θα καλύπτουν τις πραγματικές ανάγκες του φορέα και να μην γίνεται μια απλή αποτύπωση του υφιστάμενου προσωπικού, όπως βλέπουμε σε άλλα σχέδια Οργανισμών Περιφερειών.

Για τους λόγους αυτούς καλούμε τους εργαζομένους στην ΠΣΕ και τα Σωματεία τους, να είναι σε ετοιμότητα για τις όποιες εξελίξεις προκύψουν, να πάρουν την υπόθεση του νέου Οργανισμού στα χέρια τους και να παλέψουν για Υπηρεσίες και Περιφέρεια στην εξυπηρέτηση του εργαζόμενου λαού της Στερεάς Ελλάδας.

Σεπτέμβριος 2016

Αρχεία

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ