ΕΚΔΟΣΗ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ Δ/ΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661 Αθήνα, 26 /10 /2016 Αριθμ. Πρωτ. 103   Προς Υπουργό Εσωτερικών & Δ.Α.   ΘΕΜΑ: Έκδοση ΚΥΑ για την επαναχορήγηση της αποζημίωσης στους υπαλλήλους των Δ/νσεων Ανάπτυξης των Περιφερειών της χώρας. Σχετικά: α) Το υπ’ αριθμ. 35/13-7-2016 έγγραφό μας.          β) Το υπ’ αριθμ. 2/68940/ΔΕΠ/7-10-2016 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών, Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής, Γενική Δ/νση Δημοσιονομικής Πολιτικής, Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής.         Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων θεωρούμε αναγκαία την άμεση σύνταξη από μεριάς σας και έκδοσης…

0 Comments