ΠΛΗΡΗ ΝΟΜΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΚΑΙ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

 

Αθήνα  30 /10 /2016

Αριθμ. Πρωτ.: 104

 

ΠΡΟΣ

Υπουργείο Εσωτερικών

 

Πλήρη νομική στήριξη και κάλυψη των υπαλλήλων των Περιφερειών


Γνωρίζετε ότι το ζήτημα της νομικής στήριξης και κάλυψης των υπαλλήλων είναι σημαντικό και μεγάλο.

Πολύ συχνά, πολλοί συνάδελφοί μας και ιδιαίτερα όσοι χειρίζονται καταγγελίες πολιτών βρίσκονται αντιμέτωποι με διώξεις, για ζητήματα που άπτονται της άσκησης των αρμοδιοτήτων τους, χωρίς όμως αυτές να συνδέονται με καταγγελίες εκ μέρους της υπηρεσίας, που υπηρετούν.

Αρκετοί επίσης υποχρεώνονται να καταθέτουν στα κατά τόπους Ειρηνοδικεία και Εισαγγελικές Αρχές υπομνήματα κλπ.

Όλα αυτά κοστίζουν σε χρήμα, ταλαιπωρία και ψυχική οδύνη.

Η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και μάλιστα σε μια εποχή που ο μισθός μας δεν φτάνει να καλύψει ούτε βασικές μας υποχρεώσεις.

Για το πόσο επιπόλαια αντιμετωπίζεται το ζήτημα αυτό από το Υπουργείο σας είναι ενδεικτικό το εξής:

Στο Σχέδιο Νόμου με τίτλο «ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ο.Τ.Α., ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΜΑΤΩΝ Ο.Τ.Α. ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ» περιλαμβάνεται στο άρθρο 21 ρύθμιση για την «Νομική στήριξη υπαλλήλων Ο.Τ.Α.», η οποία είναι ακριβώς η ίδια με αυτή που έχει ήδη ψηφιστεί από το 2011 στο άρθρο 51 του ν. 3979/ΦΕΚ 138 Α΄/ 16-6-2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις»!!!, με αποτέλεσμα να επικρατεί μεγαλύτερη σύγχιση και στις περισσότερες Περιφέρειες της χώρας να μην παρέχεται  νομική κάλυψη στους συναδέλφους που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα.

Ζητάμε :

1.    Να δώσετε οδηγίες σε όλες τις Περιφερειακές Αρχές της χώρας για την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας και συγκεκριμένα για τη δυνατότητα, που δίνει ο συνδυασμός του άρθρου 51 του ν. 3979/2011 με το οποίο αντικαταστάθηκε η περίπτωση στ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 244 του ν. 3852/2010 και του άρθρου 5 του ν.4071/2012, με το οποίο αντικαταστάθηκε το άρθρο 176 του ν.3852/2010.

Κατά την άποψή μας από το συνδυασμό των παραπάνω διατάξεων, συνάγεται ότι κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή η ανάθεση σε άλλο δικηγόρο – από αυτόν που υπηρετεί στην Περιφέρεια- των καθηκόντων νομικής υποστήριξης των υπαλλήλων που διώκονται ποινικώς, μετά από αίτηση του υπαλλήλου προς την περιφερειάρχη και ύστερα από απόφαση της οικονομικής επιτροπής, εφόσον το ζήτημα για το οποίο ζητείται από τα ως άνω πρόσωπα η νομική υποστήριξή τους έχει ιδιαίτερη σημασία για τα συμφέροντα της περιφέρειας ή απαιτεί εξειδικευμένη γνώση ή εμπειρία, υπό την προϋπόθεση βέβαια ότι η δίωξη δεν ασκήθηκε συνεπεία καταγγελίας εκ μέρους της υπηρεσίας τους.

2.    Να στείλετε τις απαραίτητες οδηγίες σε όλες τις Υπηρεσίες της Περιφέρειας, για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούν, προκειμένου να εφαρμοστούν τα παραπάνω (αίτηση υπαλλήλου προς τη Δ/νσή του, αίτημα της Δ/νσης του υπαλλήλου προς περιφερειάρχη, αίτημα περιφερειάρχη προς οικονομική επιτροπή για έγκριση δαπάνης, απόφαση έγκρισης οικονομικής επιτροπής κλπ).

3.    Να προχωρήσετε σε διεύρυνση των παραπάνω ρυθμίσεων ώστε να καλύπτονται οι συνάδελφοι σε όλες τις σχετικές διαδικασίες και τα δικαστήρια (αστικά κλπ). –

 

Κοιν/ση

1. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

2. ΕΝΠΕ

3. Περιφερειάρχες

4. Σύλλογοι-μέλη μας

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ