ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 14 /11/2016

Αριθμ. Πρωτ.:108

 

ΠΡΟΣ

1. Υπουργείο Εσωτερικών

2. Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης

3. Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας

4. ΕΝΠΕ

 

Θέμα: Έλεγχος μελετών  γεωλογικής καταλληλότητας στο πλαίσιο του πολεοδομικού σχεδιασμού από υπαλλήλους των Περιφερειών.

Με απαραδέκτες διαδικασίες, τις οποίες «ντύνετε» με το μανδύα της νομιμότητας προσπαθείτε να ξεπεράσετε την υποστελέχωση και την γύμνια των δημοσίων υπηρεσιών από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό.

Η λογική του μικρότερου κράτους που υπηρετείται και από την σημερινή κυβέρνηση με την χρόνια «απαγόρευση» των προσλήψεων, έχει δημιουργήσει τεράστια  προβλήματα στην διεκπεραίωση πολλών ζητημάτων ευθύνης του κράτους, ανάμεσά τους και αυτού του ελέγχου των μελετών γεωλογικής καταλληλότητας, που απαιτούνται κατά τον πολεοδομικό σχεδιασμό !!!

Εφαρμόζοντας λοιπόν το ΥΠΕΚΑ και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της χώρας ένα απαράδεκτο νομικό πλαίσιο (άρθρο 5 του Ν.4315/2014) και προκειμένου να «μπαλώσουν» όπως – όπως τα τεράστια κενά που υπάρχουν στις δημόσιες υπηρεσίες, αναθέτουν τον έλεγχο μελετών γεωλογικής καταλληλότητας και σε γεωλόγους  – υπαλλήλους των Περιφερειών, μέσα από έναν κατάλογο υπαλλήλων γεωλόγων, που έχουν καταρτήσει. Αναθέτουν δηλαδή μια πολύ σοβαρή δουλειά σε υπαλλήλους άλλων υπηρεσιών!!!

Προκύπτουν λοιπόν μια σειρά από ουσιαστικές παρατυπίες και παρανομίες στις ακολουθούμενες διαδικασίες ανάθεσης ελέγχου γεωλογικών μελετών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σε γεωλόγους-υπαλλήλους των Περιφερειών:

•  Δεν μπορεί μια αρμοδιότητα να ασκείται από έναν υπάλληλο τη στιγμή που αυτή δεν αποτελεί αρμοδιότητα της υπηρεσίας του, ούτε καταγράφεται στον Οργανισμό της Περιφέρειάς του.

•  Δεν μπορεί μια αρμοδιότητα να ασκείται από έναν υπάλληλο της Περιφέρειας τη στιγμή που αυτή δεν αποτελεί αρμοδιότητα των Περιφερειών, σύμφωνα με τον Καλλικράτη.

•  Δεν μπορεί ο υπάλληλος – γεωλόγος της Περιφέρειας να ασχολείται στο ωράριο εργασίας του με ένα έργο, το οποίο δεν του έχει ανατεθεί από τον προϊστάμενό του, αλλά από άλλον φορέα από αυτόν που υπηρετεί.

•  Ταυτόχρονα είναι αναμενόμενο να μην ρυθμίζονται ζητήματα, τα οποία αντιμετωπίζουν οι γεωλόγοι συνάδελφοί μας όπως εκτός έδρας μετακινήσεις για επιτόπιους ελέγχους των εξεταζόμενων περιοχών, χορήγηση υπηρεσιακών οχημάτων, αποζημιώσεις μετακίνησης & υπερωριών, νομική στήριξη κλπ.

Εκτός από τα παραπάνω ζητήματα πρέπει να γνωρίζετε ότι οι γεωλόγοι, που υπηρετούν στις Περιφέρειες της χώρας είναι μετρημένοι στα δάχτυλα και είναι ήδη επιφορτισμένοι με  μεγάλο όγκο εργασίας.

– Ζητάμε την άμεση ακύρωση του νομοθετικού αυτού πλαισίου (άρθρο 5 του Ν.4315/2014).

– Να σταματήσει η διαβίβαση σχετικών φακέλων μελετών από τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις.

– Μαζικές προσλήψεις σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες.

 

Τέλος καλούμε την ΕΝΠΕ και τους Περιφερειάρχες να πάρουν θέση για το ζήτημα και όλους τους συναδέλφους γεωλόγους να επιστρέψουν ως απαράδεκτες τις τυχόν μελέτες, που τους έχουν χρεωθεί. Δεν μπορεί σε άλλον φορέα να υπηρετούν και για άλλον να εργάζονται…

 

Κοιν/ση

1. Περιφερειάρχες

2. Αποκεντρωμένες Διοικήσεις

3. Σύλλογοι μέλη μας

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ