ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

 

Αθήνα 12/12/2016

Αριθμ. Πρωτ.: 129

 

ΠΡΟΣ

1.    Υπουργό Οικονομικών

2.    Γενικό Λογιστήριο του Κράτους

Γενική Διεύθυνση Δημοσιονομικής Πολιτικής & Προϋπολογισμού

Διεύθυνση Εισοδηματικής Πολιτικής

Τμήμα Β (Συνταξιοδοτικής Πολιτικής)

Κανιγγος 29 -10110 Αθήνα

3.    Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & ΚΑ

4.    Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Γενική Διεύθυνση Κοινωνικής Ασφάλιση

Διεύθυνση Κύριας Ασφάλισης Μισθωτών

Τμήμα Α (Γενικής Ασφάλισης ΙΚΑ)

Σταδίου 29 -10110 Αθήνα.

 

Θέμα: Ζητούνται διευκρινήσεις σχετικά με την προαιρετική ασφάλιση δημοσίων υπαλλήλων, ασφαλισμένων και στο ΤΣΜΕΔΕ και στο ΤΣΑΥ (άρθρο 18 ν. 4387/2016).

Όπως γνωρίζετε στις Περιφέρειες της χώρας και στο δημόσιο γενικότερα, υπηρετούν υπάλληλοι, που από την ιδιότητά τους είναι αφαλισμένοι για σύνταξη εκτός από το δημόσιο και σε ΤΣΜΕΔΕ και ΤΣΑΥ (μηχανικοί, γιατροί, κτηνίατροι, φαρμακοποιοί κλπ).

Σύμφωνα με τα άρθρα 17 & 18 του ν. 4387/2016 περί «Παράλληλης ασφάλισης» και «Προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης» αντίστοιχα, οι υπάλληλοι αυτοί καλούνται με αίτησή τους να επιλέξουν την συνέχιση ή μη, της ασφάλισής τους στο δημόσιο και το ΤΣΑΥ ή στο δημόσιο και το ΤΣΜΕΔΕ.

Αν και οι αρμόδιες υπηρεσίες των Περιφερειών, τους ζητούν να καταθέσουν την αίτησή τους αυτή έως 31-12- 2016, υπάρχουν σημαντικά ερωτήματα, οι απαντήσεις των οποίων είναι απαραίτητες, προκειμένου να επιλέξουν εάν θα συνεχίσουν ή όχι προαιρετικά την ασφάλισή τους.   

Αν και ο ν.4387 βρίθει από «δημιουργικές ασάφειες», όχι τυχαία κατά την άποψή μας, θεωρούμε ως πιο σημαντικά ερωτήματα για τα οποία χρειάζετε να δώσετε άμεσα διευκρινήσεις τα παρακάτω:

1.            Από τα αναφερόμενα στην παράγραφο 4 του άρθρου 17 «…Για τον υπολογισμό του ανταποδοτικού μέρους της σύνταξης των προσώπων του παρόντος άρθρου εφαρμόζεται το άρθρο 8 και η επιπλέον παροχή, για κάθε έτος που έχει καταβληθεί επιπλέον εισφορά θα υπολογίζεται…», δημιουργείται το ερώτημα εάν σε όλους αυτούς τους  δημοσίους υπαλλήλους, που κατέβαλαν διπλή εισφορά υπέρ σύνταξης θα καταβληθεί δεύτερη σύνταξη ή μόνο «επιπλέον παροχή»;

Τι σημαίνει ο όρος «επιπλέον παροχή»; Πως συγκεκριμενοποιείται ο αναφερόμενος υπολογισμός «…με ετήσιο συντελεστή αναπλήρωσης 0,075% για κάθε ποσοστιαία μονάδα (1%) επιπλέον εισφοράς. Ο συντάξιμος μισθός σε αυτήν την περίπτωση θα προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη τη βάση υπολογισμού της επιπλέον εισφοράς…»;

Το μόνο που προκύπτει ξεκάθαρα είναι όσα αναφέρονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 7, ότι οι εργαζόμενοι αυτοί δικαιούνται μόνο μία «εθνική σύνταξη». Δηλαδή ενώ κατέβαλαν και θα εξακολουθήσουν να καταβάλουν διπλές εισφορές για σύνταξη, έχει ήδη αφαιρεθεί  για αυτούς η «εθνική σύνταξη» (384 ευρώ, στη πρώτη εφαρμογή της).

Μήπως εκτός από μία «εθνική», μία θα είναι και η «ανταποδοτική»;

Η αναφορά επίσης στην παράγραφο 3 του ίδιου άρθρου «…παλαιοί ασφαλισμένοι, για τους οποίους υπολογίζονταν και καταβάλλονταν εισφορές σε δύο ή περισσότερους φορείς, … εξακολουθούν να καταβάλλουν προαιρετικά, κατόπιν υποβολής σχετικής αίτησης, διπλές εισφορές επί των αποδοχών τους και μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, ώστε να συμπληρώσουν το χρόνο που απαιτείται για τη θεμελίωση δικαιώματος και δεύτερης σύνταξης…» λειτουργεί ή όχι παραπλανητικά σε σχέση με τις προαναφερόμενες διατάξεις της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου;

2.            Έχουν πράγματι το δικαίωμα επιλογής οι παραπάνω υπάλληλοι; Μπορούν δηλαδή να επιλέξουν τη διακοπή της ασφάλισής τους από το ΤΣΑΥ ή το ΤΣΜΕΔΕ που ήταν υποχρεωτική λόγω ιδιότητας;

3.            Δεν γίνεται καμία αναφορά για το τι γίνονται οι μέχρι σήμερα καταβαλλόμενες εισφορές για εκείνους που δεν θα επιλέξουν την συνέχιση της διπλής ασφάλισης. Οι εισφορές αυτές χάνονται;

Χάνονται επίσης οι εισφορές εκείνων, που σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 18 δεν έχουν τις προϋποθέσεις να συνεχίσουν προαιρετικά την ασφάλισή τους, ενώ έχουν καταβάλλει εισφορές έως 10 σχεδόν έτη;

Οι παραπάνω διατάξεις ενταγμένες μέσα στο αντιασφαλιστικό πλέγμα του νόμου αυτού, λειτουργούν εκτός των άλλων και εκβιαστικά, στο να επιλέξει δηλαδή ο υπάλληλος αν θα χάσει όλα όσα πλήρωσε μέχρι σήμερα ή αν θα πάρει κάποια ψίχουλα αν εξακολουθήσει να πληρώνει και μάλιστα πολύ περισσότερα από όσα πληρώνει σήμερα.

Παρ’ όλα αυτά είναι αναγκαία η άμεση απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα, γιατί διαφορετικά είναι αδύνατη κάθε «επιλογή», αν πραγματικά αυτή υπάρχει.-

 

Κοιν/ση

1.    ΕΝΠΕ

2.    Περιφέρειες

3.    Σύλλογοι-μέλη μας

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ