ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 4 /12 /2017

Αριθμ. Πρωτ.:126

Προς

Τα Διοικητικά Συμβούλια

Πρωτοβάθμιων Συλλόγων-μελών μας

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

ΣΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΣΥΑΠΕ στη συνεδρίασή του στις 21/11/2017 αποφάσισε να απευθύνει έγγραφο στα Δ.Σ. των πρωτοβάθμιων Συλλόγων με τους άξονες και τα ζητήματα που προτείνουμε να συμπεριληφθούν στην διεκδικούμενη από το ΥΠΕΣ Ειδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, προκειμένου αυτά να συζητηθούν και να εμπλουτιστούν.

Σύμφωνα με την συζήτηση που έγινε τόσο στο Γενικό Συμβούλιο, όσο και στο Διοικητικό Συμβούλιο προτείνονται να διεκδικηθούν ρυθμίσεις για τα εξής:

1. Μείωση ωραρίου εργασίας για τους υπαλλήλους, που εργάζονται σε ανθυγιεινές ή εξωτερικές εργασίες.

2. Επέκταση των Μέσων Ατομικής Προστασίας στους εργαζόμενους της Πολιτικής Προστασίας, στον τεχνικό έλεγχο οχημάτων, στους Επόπτες Δημόσιας Υγείας, τους Κτηνιάτρους, τους Γεωπόνους. Καθιέρωση μέτρων υγιεινής και ασφάλειας στους εργαζόμενους μπροστά σε οθόνες Η/Υ (Δ/νσεις Πληροφορικής, Τμήματα Γραμματείας κλπ).

3. Καθιέρωση όρων και κανόνων (αίτηση κλπ) για τις μετακινήσεις υπαλλήλων από μια Περιφερειακή Ενότητα σε άλλη Περιφερειακή Ενότητα.

4. Καθιέρωση υποχρεωτικής επιμόρφωσης των υπαλλήλων, ανεξάρτητα από σύμφωνη ή μη γνώμη των προϊσταμένων τους.

5. Χορήγηση στους ΙΔΟΧ συναδέλφους ίδιου αριθμού και προϋποθέσεων κανονικών, αναρρωτικών και λοιπών αδειών με τους μόνιμους και αορίστου χρόνου υπαλλήλους.

6. Χορήγηση μέρας για Τακτική Γενική Συνέλευση. Εφαρμογή της παρ. 5 του άρθρου 22 του Ν. 1400/1983 (Α΄ 156) σε όλες τις συνδικαλιστικές άδειες.

Σας καλούμε να συζητήσετε τους παραπάνω άξονες και να μας απαντήσετε εγγράφως για επιπλέον ζητήματα, που θεωρείτε ότι πρέπει να συμπεριληφθούν στη διαπραγμάτευση με το Υπουργείο Εσωτερικών, έως τέλος του Δεκέμβρη.

Υπενθυμίζουμε ότι ανεξάρτητα αν οι Ειδικές Συλλογικές Συμβάσεις στο δημόσιο, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο αφορούν τους όρους και τις συνθήκες απασχόλησης (μη μισθολογικά ζητήματα), στο πλαίσιο των διεκδικήσεων και των αγώνων μας πρέπει να παραμένουν στην πρώτη γραμμή οι αυξήσεις των μισθών μας, το ξεπάγωμα των μισθολογικών μας κλιμακίων, η επαναχορήγηση του 13ου και 14ου μισθού, η επέκταση του ανθυγιεινού επιδόματος κλπ.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ