Ενημέρωση για τα οικονομικά ΟΣΥΑΠΕ & Πρωτοβάθμιων Συλλόγων

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 3 / 5 /2018

Αριθμ. Πρωτ.:48

 

Προς

Πρωτοβάθμιους Συλλόγους – μέλη ΟΣΥΑΠΕ

 

Θέμα: Ενημέρωση για τα οικονομικά ΟΣΥΑΠΕ & Πρωτοβάθμιων Συλλόγων.

 

Στη συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου την Πέμπτη 26-4-2018 έγινε συζήτηση για τα παρακάτω οικονομικά ζητήματα:

1. Εγκρίθηκε ο Οικονομικός Απολογισμός έτους 2017 (συνημμένος πίνακας).

2. Εγκρίθηκε ο Οικονομικός Προϋπολογισμός έτους 2018 (συνημμένος πίνακας).

3. Παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα του ελέγχου της Ελεγκτικής Επιτροπής, η οποία ενέκρινε την οικονομική διαχείριση των οικονομικών της Ομοσπονδίας, έτους 2017.

4. Παρουσιάστηκε κατάσταση των πρωτοβάθμιων Συλλόγων – μελών της ΟΣΥΑΠΕ, με τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, τις πληρωμές και τις οφειλές τους (συνημμένος πίνακας).

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει τάξη, οργάνωση και διαφάνεια στην διαχείριση των οικονομικών στοιχείων της Ομοσπονδίας.

Όπως προέκυψε από την ενημέρωση οι αποπληρωμές παλαιότερων οφειλών των Συλλόγων, όπως αποφασίσθηκε στο 7ο Συνέδριο βρίσκονται σε αρκετά ικανοποιητικό στάδιο εξέλιξης.

Τέλος ενημερώνουμε από τώρα, έγκαιρα, τους Συλλόγους – μέλη μας ότι το Συνέδριο της ΟΣΥΑΠΕ το έτος 2019, θα απαρτίζεται σύμφωνα με το άρθρο 20 του Καταστατικού από τους αντιπροσώπους των Συλλόγων – μελών της Ομοσπονδίας που έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή ότι θα συμμετέχουν μόνο τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη τα οποία σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού δεν θα οφείλουν στην Ομοσπονδία συνδρομές περισσότερες των δύο (2)μηνών.

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ