Μισθολογικά – Βαθμολογικά ζητήματα νεοεισερχόμενων υπαλλήλων

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 24/ 5/2018

Αριθμ. Πρωτ.: 64

Προς:

1. Υπουργό Οικονομικών

κ. ΕυκλείδηΤσακαλώτο

2. Αναπλ. Υπουργό Οικονομικών

κ. Γιώργιο Χουλιαράκη

3. Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης

κα Όλγα Γεροβασίλη

Θέμα: Μισθολογικά – Βαθμολογικά ζητήματα νεοεισερχόμενων υπαλλήλων.

Η αναστολή των προσλήψεων επί σειρά ετών, λόγω των πολιτικών που εφαρμόσθηκαν, έχει ως αποτέλεσμα την μακροχρόνια καθυστέρηση στην ολοκλήρωση των εκκρεμών διορισμών των επιτυχόντων του ΑΣΕΠ.

Όπως γνωρίζετε η ευθύνη της αναστολής και της μη ολοκλήρωσης της πρόσληψης, δεν ανήκει στους επιτυχόντες των διαγωνισμών.

Σήμερα με τον διορισμό συναδέλφων επιτυχόντων «παλαιών» ΑΣΕΠ οι νεοεισερχόμενοί συνάδελφοι διορίζονται με μισθούς εξαθλίωσης που σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να καλύψουν τις βασικές ανάγκες τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι ο μηνιαίος μισθός ενός νεοεισερχόμενου υπαλλήλου, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, κυμαίνεται από 680 έως 750 €.

Με δεδομένο ότι μετά από έξι έως οκτώ χρόνια αναμονής, προσλαμβάνονται χωρίς να λαμβάνεται υπόψη μισθολογικά η εργασιακή τους προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα, καθώς και ότι έχει μεταβληθεί το προσωπικό και οικογενειακό τους περιβάλλον κρίνεται απαραίτητο ο χρόνος της αναμονής τους να λογίζεται ως χρόνος για την βαθμολογική και μισθολογική τους εξέλιξη.

Εξάλλου αντίστοιχη ρύθμιση έγινε για τους επιλαχόντες του γραπτού διαγωνισμού του ΑΣΕΠ έτους 1995, στους οποίους σύμφωνα με το άρθρο 28 του Ν. 4440/2016 αναγνωρίστηκε ο χρόνος της αναμονής από το 1997 έως το διορισμό τους, ως χρόνος υπηρεσίας για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη τους.

Θεωρούμε απαραίτητο να προχωρήσετε σε αντίστοιχη νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου να υπάρχει ισότιμη μεταχείριση του συνόλου των νεοεισερχομένων υπαλλήλων, που η διαδικασία της πρόσληψής τους καθυστέρησε από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές.

Κοιν/ση

1.Κόμματα (πλην ΧΑ)

2.ΑΔΕΔΥ

3.ΕΝ.Π.Ε.

4.ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΕΛΗ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ