Ασφαλιστικές κρατήσεις προσωπικής διαφοράς εργαζομένων στις Περιφέρειες.

Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

 

Αθήνα 6/ 6 / 2018

Αριθμ. Πρωτ.:75

 

Προς:

Περιφερειάρχες

 

Θέμα: Ασφαλιστικές κρατήσεις προσωπικής διαφοράς εργαζομένων στις Περιφέρειες.

 

Πρόσφατα ενημερωθήκαμε από συναδέλφους εργαζόμενους στις Περιφέρειες (Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας κλπ), πως συνεχίζεται να γίνεται κράτηση ασφαλιστικών εισφορών επί της προσωπικής διαφοράς, παρά τα όσα ο νόμος και οι σχετικές εγκύκλιοι ορίζουν.

Όπως ίσως γνωρίζετε, βάσει του εγγράφου του Υπ. Οικονομικών (Αριθμ. Πρωτ: 2/24112/ΔΕΠ, Αθήνα, 31 Μαρτίου 2017) με θέμα: “Οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2α του άρθρου 8 του ν. 4387/2016 (A 85). Προσδιορισμός συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων λειτουργών και υπαλλήλων”: «Η προσωπική διαφορά του άρθρου 27 (παρ. 1) του ν. 4354/2015 δεν αποτελεί σταθερή παράμετρο του ενιαίου μισθολογίου και ως εκ τούτου δεν μπορεί να αποτελεί τμήμα των συντάξιμων αποδοχών».

Μόνο για τους ΙΔΑΧ και βάσει ερμηνευτικού εγγράφου του Υπ. Εργασίας με αριθ. πρωτ.: Φ.10043/οικ.14224/430/31-3-2017, “Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών για την εφαρμογή των παρ. 3 και 4 του άρθρου 36 του ν.4387/2016” ισχύει: «Εάν όμως πρόκειται για μηχανικούς και υγειονομικούς που απασχολούνται στο Δημόσιο με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ), οι ασφαλιστικές εισφορές υπέρ ΕΦΚΑ υπολογίζονται επί των πάσης φύσεως αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 38 του ν.4387/2016.»

Επιπρόσθετα, κατόπιν απάντησης (Αρ. Πρωτ.: Φ10042/27714/721, 22/5/2018) της Διεύθυνσης Κύριας Ασφάλισης και Εισφορών της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με απόλυτη σαφήνεια επαναλαμβάνεται ότι: «Συνεπώς, ως μηνιαίες συντάξιμες αποδοχές τόσο για τους ασφαλισμένους έως 31.12.1992 (παλαιοί ασφαλισμένοι), όσο και τους από 1.01.1993 και εφεξής ασφαλισμένους (νέοι ασφαλισμένοι), οι οποίοι υπηρετούν στο δημόσιο με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου, νοούνται αυτές επί των οποίων καταβάλλονται ασφαλιστικές εισφορές, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Π.Δ. 169/2007 και ν. 2084/1992, ως ισχύουν) και έχουν περιγραφεί λεπτομερώς στην εν λόγω εγκύκλιο. Η δε, προσωπική διαφορά του αρ. 27 παρ. 1 του ν. 4354/2015, δεν περιλαμβάνεται στις ως άνω συντάξιμες αποδοχές και ως εκ τούτου δεν διενεργούνται στο ποσό αυτής ασφαλιστικές κρατήσεις».

Θεωρούμε απαραίτητο να προχωρήσετε σε όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες, ώστε σε όλες Περιφέρειες της χώρας να μην γίνεται παρακράτηση για μη συντάξιμες αποδοχές και να αρθεί αυτή η αδικία εις βάρος των συναδέλφων μας.

 

Κοιν/ση

1. Δ/νσεις Ανθρώπινου Δυναμικού & Μισθοδοσίας Περιφερειών

2. ΥΠΕΣ

Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

3. ΕΝΠΕ

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ          ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ