Ενημέρωση Προέδρου & ΦΕΚ της ΕΣΣΕ

Συνάδελφοι σας ενημερώνω:

Α. Ότι δημοσιεύτηκε η ΕΣΣΕ των ΟΤΑ Β΄βαθμού σε ΦΕΚ. Είναι το ΦΕΚ 2358/Β΄/20-6-2018 (συνημμένο).

Β. Τα παρακάτω πιστεύω ότι αποτελούν σκέψεις, κείμενα, σχετικές ενέργειες και παρεμβάσεις που μπορούν να αξιοποιηθούν και από άλλους Συλλόγους και συναδέλφους των Περιφερειών:

1. Με αφορμή την σύγκλιση της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και των ζητημάτων που εμείς εντοπίσαμε καταθέσαμε ως Σύλλογος Αττικής ένα υπόμνημα, το οποίο και σας στέλνω. Τα ζητήματα που εντοπίσαμε έχουν να κάνουν με λαθεμένες ερμηνείες, σύμφωνα με τις οποίες (ξεχωρίζουμε τις σημαντικότερες):

   α. θεωρούν ολοκληρωμένες τις Εκθέσεις Αξιολόγησης, που έχουν γίνει από 1 αξιολογητή, αντί για 2.

   β. θεωρούν ότι η «υποχρέωση» αξιολόγησης μεταβιβάζεται στον επόμενο ιεραρχικά προϊστάμενο, στην περίπτωση κατά την οποία ένας αξιολογητής απέχει της διαδικασίας.

   γ. δεν κοινοποιούν την πρόσκληση σύγκλισης της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης και στο Σύλλογο, για να παρίσταται με εκπρόσωπό του κατά την συνεδρίαση.

   δ. θεωρούν ότι το δικαίωμα παρουσίας εκπροσώπου του Συλλόγου, αφορά μόνο τις Ενστάσεις, ενώ ο νόμος δεν ξεχωρίζει τις περιπτώσεις.

   ε. Δεν ενημερώνουν τους συναδέλφους για το ότι θα συζητηθεί η Έκθεση αξιολόγησής τους στην Ειδική Επιτροπή, με αποτέλεσμα να τους στερούν το δικαίωμα να παρίσταται εκπρόσωπος του Συλλόγου τους. Τα όποια ζητήματα προβάλλουν για «μυστικές συνεδριάσεις» ή «προσωπικά δεδομένα» δεν αφορούν την ημερήσια διάταξη και λύνονται με ατομικές ενημερώσεις-κοινοποιήσεις των συναδέλφων.

στ. Επειδή στην Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης πάμε να περιφρουρήσουμε την αντικειμενικότητα και την ισοτιμία των συναδέλφων και να εκφράσουμε την θέση μας για την αποχή από την αξιολόγηση, πιστεύω ότι οι αιρετοί και ο εκπρόσωπος του Συλλόγου, πρέπει να καταθέσει την εξής δήλωση:

     «Δεν αποδέχομαι τα αναφερόμενα στις αξιολογήσεις αυτές, που έγιναν χωρίς την συμμετοχή των συναδέλφων, σε καθεστώς πίεσης και εφαρμογής τιμωρητικών διατάξεων και ενώ απείχαν σύμφωνα με την προκηρυγμένη νόμιμα, απεργία-αποχή των συνδικαλιστικών τους οργάνων. Επιφυλάσσομαι για την άσκηση κάθε διαδικασίας ένστασης και ένδικου μέσου για την προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

     Δεν νομιμοποιώ τις αξιολογήσεις, ούτε θα επιτρέψω να προσμετρηθεί η μοριοδότηση του κριτηρίου της αξιολόγησης στις όποιες διαδικασίες επιλογής, στην περίπτωση κατά την οποία κατά την πρώτη εφαρμογή του ν. 4369/2016 αυτό εφαρμοστεί, σε αντίθεση με τα αναφερόμενα στην παραγ. 3, άρθρου 30 των μεταβατικών διατάξεων αυτού.».

2. Με απόφαση του Δ.Σ. Αττικής αποστείλαμε προς την Περιφερειάρχη Αττικής «ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ, ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤΑ ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ» αναφορικά με το ζήτημα των αναπληρώσεων Προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της Περιφέρειας Αττικής, και συγκεκριμένα στην μη τήρηση των οριζομένων στο άρθρο 87 του Υπαλληλικού Κώδικα στις αποφάσεις αναπλήρωσης προϊσταμένων οργανικών μονάδων, στις ακολουθούμενες αυθαίρετες και αδιαφανείς διαδικασίες, στις αναιτιολόγητες αποφάσεις ορισμού, στις αυθαίρετες αλλά σκόπιμες μετακινήσεις-μεταθέσεις υπαλλήλων, προκειμένου να ανατεθεί η αναπλήρωση των κενών θέσεων ευθύνης, σε υπαλλήλους της αρεσκείας της Περιφερειακής Αρχής, στην μη χορήγηση του επιδόματος θέσης ευθύνης, σε περιπτώσεις αυτοδίκαιης (ex lege) αναπλήρωσης, κατά τις οποίες οι συνάδελφοι εκτελούν καθήκοντα αναπληρωτή Προϊσταμένου εν τοις πράγμασι κλπ (συνημμένο).

3. Σας στέλνω επίσης ανακοίνωση του Συλλόγου της Αττικής για το ζήτημα παράτυπης παρακράτησης υπέρ ΕΤΕΑ (πρώην ΤΕΑΔΥ) για να διερευνήσετε εάν στις δικές σας Περιφέρειες υφίσταται ζήτημα. Στην Αττική το θέμα αυτό αφορούσε 90 περίπου συναδέλφους.

 

20-6-2018                                                

Πανουτσάκου Βέτα

Πρόεδρος ΟΣΥΑΠΕ

 

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ