ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

 

Αθήνα  12 /9 /2018

Αριθμ. Πρωτ.: 139

 

Προς

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΣΗΣ

ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ

 

Σας ενημερώνουμε ότι ο συνάδελφος Παπαϊωάννου Ιωάννης, από την Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, καταλαμβάνει στην Ελεγκτική Επιτροπή της Ομοσπονδίας μας την θέση του συναδέλφου Μαλκάκη Ευάγγελου, μετά την παραίτηση του, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των αρχαιρεσιών του 7ου Συνεδρίου της ΟΣΥΑΠΕ (2-6-2016).

Ο συνάδελφος δικαιούται για την ανεμπόδιστη άσκηση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων τις προβλεπόμενες συνδικαλιστικές άδειες από τον ν.1264/1982 (άρθρο 17), όπως έχει τροποποιηθεί – συμπληρωθεί και ισχύει, καθώς και από τις 25/6/2009 (ΦΕΚ 1369/τ.Β΄/9-7-2009) και 4/6/2018 (ΦΕΚ 2358/τ.β΄/20-06-2018) Ειδικές Συλλογικέ Συμβάσεις Εργασίας (Ε.Σ.Σ.Ε.).

Παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά τις αρμόδιες υπηρεσίες.-

 

Κοιν/ση

1. Δ/νση Στρατηγικού Σχεδιασμού & Προγραμματισμού

2. Παπαϊωάννου Ιωάννη

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ   ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ