ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

Αθήνα 20/10/2018

Αριθμ. Πρωτ.:172

 

Προς
1.Υπουργό Οικονομικών
2.Υπουργό Εσωτερικών
3.Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Α.Δ.

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ

ΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ

 

Εδώ και 2 περίπου χρόνια έχουν περάσει οι αρμοδιότητες των Υπηρεσιών Δημοσιονομικού Ελέγχου (ΥΔΕ) στις Οικονομικές Υπηρεσίες των Περιφερειών, σύμφωνα με τον ν. 4337/2015 και των Αποφάσεων, που έχουν ακολουθήσει.

Όπως είναι γνωστό η μεταφορά των αρμοδιοτήτων αυτών έγινε χωρίς την μεταβίβαση ανθρώπινου δυναμικού και γενικότερων πόρων και έχει επιφορτίσει με πρόσθετα προβλήματα και επιβαρύνσεις τους εργαζόμενους των υπηρεσιών των Γενικών Διευθύνσεων Οικονομικών των Περιφερειών.

Ανάμεσα σε αυτά κυρίαρχη θέση κατέχει η διαφορετική μεταχείριση των εργαζομένων αυτών των Περιφερειών με τους συναδέλφους των ΥΔΕ του Υπουργείου Οικονομικών, που μέχρι πρότινος ασκούσαν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Οι συνάδελφοί μας υποχρεώθηκαν να επωμίζονται αρμοδιότητες νέες, χωρίς επιμόρφωση, χωρίς σαφείς και ξεκάθαρες (νομοθετημένες) οδηγίες και επιφορτισμένοι με ευθύνες, που ορθώς δεν είχαν οι «προκάτοχοί» τους.

Θεωρούμε ότι η κατάσταση αυτή θα χειροτερέψει και θα γίνει πιο δύσκολη για τους συναδέλφους μας από 1-1-2019, που παύει και ο προληπτικός έλεγχος του Ελεγκτικού Συνεδρίου στις δαπάνες των ΟΤΑ, σύμφωνα με το άρθρο 10, παράγραφος 10 του ν. 4337/2015.

Θα πολλαπλασιαστούν οι «φανερές» και «κρυφές» πιέσεις από τις Περιφερειακές κ.α. Αρχές στους οικονομικούς υπαλλήλους και θα τους μεταβιβάζεται η ευθύνη των πολιτικών επιλογών τόσο κατά τον έλεγχο της νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών, όσο και για την τήρηση του προϋπολογισμού, της έγκαιρης εξόφλησης τιμολογίων αγαθών και υπηρεσιών, της μη συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών κλπ.

Συνεχίζοντας να ζητάμε την ανάκληση των διατάξεων του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (ν. 4337/2015 και σχετικές Αποφάσεις) και την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, απαιτούμε:

● Την προώθηση νομοθετικής ρύθμισης σύμφωνα με την οποία «Οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 89 του Ν. 4270/2014 θα ισχύουν αναλογικά και για τους υπαλλήλους των Δ/νσεων & Τμημάτων των Γενικών Δ/νσεων Οικονομικών των Περιφερειών της χώρας», ότι δηλ. ίσχυε και για τους υπαλλήλους των ΥΔΕ (δεν θεωρούνταν δημόσιοι υπόλογοι), που είχαν τις συγκεκριμένες αρμοδιότητες.

Την δημιουργία «επίσημου» Οδηγού Εκκαθάρισης Δαπανών από τους εμπλεκόμενους φορείς (Ελεγκτικό Συνέδριο, Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Υπουργείο Εσωτερικών, Περιφερειακές Αρχές κλπ, καθώς ο τελευταίος που δημιουργήθηκε από το ΓΛΚ είναι παρωχημένος, του έτους 2002), βασισμένου σε κωδικοποιημένη νομοθεσία και με υποχρέωση συνεχούς συμπλήρωσης και επικαιροποίησης.

Την διατήρηση του προληπτικού ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, στις δαπάνες των ΟΤΑ, με την σχετική τροποποίηση του άρθρου 10, παράγραφος 10 του ν. 4337/2015.

Κοιν/ση:

  1. Περιφερειάρχες της χώρας
  2. ΕΝ.Π.Ε.
  3. Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Τ.Α. Υπουργείου Εσωτερικών
  4. Ελεγκτικό Συνέδριο
  5. Κόμματα Βουλής (πλην Χ.Α)
  6. Σύλλογοι – μέλη ΟΣΥΑΠΕ

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ   ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ