Χορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς)

   Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΙΡΕΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

email: osyape@otenet.gr

www.osyape.gr

τηλ. προέδρου: 6932442294 – τηλ. γραμματέα: 6977432661

 

Αθήνα  4/1/2019

Αριθμ. Πρωτ.:6

 

Προς

Υπουργείο Εσωτερικών

α. Γραφείο Υπουργού

β. Δ/νση Προσωπικού Τ.Α.

 

Θέμα: Χορήγηση της υπερβάλλουσας μείωσης (προσωπικής διαφοράς).

 

Άλλη μία άνιση μεταχείριση υπαλλήλων δημιούργησε η νομοθετική ρύθμιση του άρθρου 223 του ν. 4555/2018, αν και στην αιτιολογική έκθεση στο σχετικό σημείο ανέφερε το εντελώς αντίθετο.

Συγκεκριμένα ενώ αναφέρεται στην επέκταση της εφαρμογής των ρυθμίσεων του άρθρου 99 του ν. 4483/2017, προκειμένου να αρθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις της διαθεσιμότητας και της υποχρεωτικής κινητικότητας και των μετατάξεων υπαλλήλων ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού, θέτει περιορισμό στις ειδικότητες των υπαλλήλων, που καταλαμβάνει.

Ενώ το δεύτερο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 99 του ν. 4483/2017 δεν έθετε περιορισμό στις ειδικότητες, που αφορούσε, η ρύθμιση του άρθρου 223 του ν. 4555/2018 που το αντικαθιστά περιορίζεται μόνο στους υπαλλήλους των κλάδων Μηχανικών και Διοικητικού – Οικονομικού!!!

Γιατί μόνο αυτούς τους κλάδους;

Οι εργαζόμενοι των άλλων κλάδων, που μετατάχτηκαν με τους ίδιους νόμους γιατί πετιούνται έξω από τη ρύθμιση του άρθρου 223 του ν. 4555/2018; Γιατί στους εργαζόμενους των άλλων κλάδων πρέπει να περικοπεί η υπερβάλλουσα μείωση (προσωπική διαφορά);

Είναι ανεπίτρεπτη κάθε λογική διαχωρισμού των υπαλλήλων.

Γι αυτό ζητάμε να νομοθετηθεί άμεσα η ολοκληρωτική επέκταση της ρύθμισης – επέκτασης του άρθρου 223 του ν. 4555/2018, με σχετική τροποποίηση του, με την οποία θα αφαιρούνται οι λέξεις «κλάδων Μηχανικών και Διοικητικού – Οικονομικού».

 

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ               Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΟΥΤΣΑΚΟΥ ΒΕΤΑ   ΑΝΔΡΕΑΔΕΛΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ