ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

                                                                                           

 

                                                                                                          Ο.Σ.Υ.Α.Π.Ε.

                                                                                 ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

                                                                                    ΑΙΡΕΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ

                                                                                  Δ/νση: Λ. Συγγρού 80-88, 7ος όροφος

                                                                              email: osyape@otenet.gr www.osyape.gr

 

 

                                                                                                                                                         Αθήνα 30/4/2019

                                                                                                                                                          Αριθμ. Πρωτ:77

 

 

                                                                                                                           Προς

                                                                                                                           ΑΔΕΔΥ

                                                                                                                           α. Εκτελεστική Επιτροπή

                                                                                                                           β. Γενικό Συμβούλιο

                                                                                                                           γ. Επιτροπή Πιστοποίησης

 

 

 

                                     ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΜΕΤΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ

 

 

Θεωρούμε απαράδεκτη την κατάσταση στην οποία βρεθήκαμε μπροστά στο 8ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας, ως Ομοσπονδία και ως πρωτοβάθμιοι Σύλλογοι. Η Επιτροπή Πιστοποίησης της ΑΔΕΔΥ, παραβιάζοντας το ρόλο και τις αρμοδιότητές της, όπως αυτές έχουν προσδιοριστεί επέλεξε να «κλείσει» τα μάτια σε εντοπισμένες διπλοψηφίες και να παραπέμψει το ζήτημα σε μεταγενέστερο χρόνο από το Συνέδριο της Ομοσπονδίας μας!!! Δεν μας προξενεί εντύπωση αυτή η στάση της, γιατί ως Ομοσπονδία ήρθαμε αντιμέτωποι και στο προηγούμενο Συνέδριο της ΑΔΕΔΥ (Δεκέμβρης 2016) με μια εντελώς αυθαίρετη αφαίρεση ψηφισάντων πρωτοβάθμιων Συλλόγων μας και αντιπροσώπου για την ΑΔΕΔΥ. Υπενθυμίζουμε σε όλους ότι έγκαιρα είχαμε ζητήσει ως ΟΣΥΑΠΕ με το υπ’ αριθ. έγγραφό μας 195/19-11-2018 από την ΠΟΓΕΔΥ να μας δώσει αντίγραφα των καταστάσεων ψηφισάντων των Συλλόγων των Γεωπόνων (ΠΕΓΔΥ) και των Κτηνιάτρων (ΠΕΚΔΥ), αλλά σκόπιμα όπως φαίνεται έριξε στο καλάθι των αχρήστων το αίτημά μας. Παρ’ ότι επίσης είχαμε κοινοποιήσει το αίτημά μας αυτό και στην Ε.Ε. και στην Επιτροπή Πιστοποίησης της ΑΔΕΔΥ δεν υπήρξε καμία έγκαιρη παρέμβασή τους, δεν πήραν κανένα μέτρο για την αποφυγή διπλοψηφιών, όπως άλλωστε ορίζει και το άρθρο 23 του καταστατικού τους, προκειμένου να «προφυλάξουν» τα σωματεία, ενώ γνωρίζουν ότι η ΑΔΕΔΥ έχει μέλη της Ομοσπονδίες οι οποίες «συναντώνται» με τα φυσικά τους μέλη, ακόμα και παρά τον ν. 1264/1982. Ως ΟΣΥΑΠΕ, θεωρώντας ότι είναι αναγκαίο να γίνει ένα Συνέδριο «διάφανο», με «καθαρές» διαδικασίες, χωρίς διπλοψηφίες – ούτε εντοπισμένες, ούτε κρυμμένες και δεδομένου ότι η εκ των υστέρων αφαίρεση αντιπροσώπων, δημιουργεί πρόσθετα προβλήματα, αποφασίσαμε να κάνουμε αυτό, που δεν έκανε η Επιτροπή Πιστοποίησης της ΑΔΕΔΥ και με απόφαση του Γενικού μας Συμβουλίου και με διαπαραταξιακή δουλειά, αφαιρέσαμε τον αριθμό των διπλοψηφιών και τους αντιπροσώπους, που αντιστοιχούν. Συγκεκριμένα αφαιρέσαμε 6 αντιπροσώπους: 2 από το ΣΕΠΕΚΕΜ, και από 1 από τους Συλλόγους Έβρου, Αργολίδας, Κιλκίς και Φθιώτιδας. Απαιτούμε από τα όργανα της ΑΔΕΔΥ (ΓΣ, ΕΕ), να πάρουν όλα τα μέτρα ώστε να σταματήσει να υπάρχουν Ομοσπονδίες, οι οποίες δεν έχουν βάση συγκρότησης (πχ Ομοσπονδία πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ, που έχει μέλη της εργαζόμενους και από Περιφέρειες και Δήμους), καθώς και να υποχρεώσει άλλες (πχ ΠΟΓΕΔΥ) να παραδίδουν στην Επιτροπή Πιστοποίησης, αμέσως μετά τις αρχαιρεσίες των Συλλόγων τους πλήρη πρακτικά αρχαιρεσιών και καταστάσεων ψηφισάντων. Στην κατεύθυνση αυτή απαιτούμε από την Επιτροπή Πιστοποίησης της ΑΔΕΔΥ να παίξει το ρόλο της, ολοκληρωμένα και χωρίς σκοπιμότητες.

 

 

                                                              Ο Πρόεδρος Γ.Σ.                                        Ο Γραμματέας Γ.Σ.

 

                                                           Μαρκάκης Αντώνης                                     Βίτσας Παναγιώτης

ΜΟΙΡΑΣΤΕΙΤΕ ΤΟ